กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=43)
-   -   จิตเกาะกายนี้แหละ (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=2953)

ลัก...ยิ้ม 14-10-2011 10:44

จิตเกาะกายนี้แหละ
 
จิตเกาะกายนี้แหละ
ทำให้เกิดกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม

๑. “เรื่องร่างกายปล่อยให้เป็นเรื่องของร่างกาย เรื่องของจิตนั้นมีความสำคัญกว่ามาก เพราะกิเลสทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นที่จิต แยกกายออกมาให้เห็นชัด ๆ ก็จักเห็นได้ชัดอีกว่า จิตเกาะกายนี้แหละทำให้เกิดกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรมขึ้นมาชัด เพราะฉะนั้นผู้จักละซึ่งกิเลสก็ต้องหมั่นแยกกาย เวทนา จิต ธรรม ออกมาให้เป็นส่วน ๆ จึงจักละกิเลสได้”

๒. “กายเป็นอย่างไร? เป็นธาตุ ๔ อาการ ๓๒ เข้ามาประชุมกัน เวทนาเป็นอย่างไร? เป็นเวทนาของกายหรือของจิต จิตเป็นอย่างไร? (หมายถึงอารมณ์ของจิต) ธรรมที่จักเป็นเครื่องบริโภคของจิตเป็นอย่างไร? (หมายถึงอาหารของจิต มี ๒ อย่างคือ มโนสัญเจตนาหาร กับวิญญาณาหาร) ต้องแยกออกมาให้ได้เป็นส่วน ๆ พิจารณาดูอย่างละเอียดรอบคอบ จึงจักละกิเลสได้ พิจารณาให้ละเอียดด้วย จักมีผลต่อการปฏิบัติอย่างยิ่ง”


:onion_no:ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ ๙
รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน

ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่ www.tangnipparn.com


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:06


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว