กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=7)
-   -   เปิดให้ทดสอบระบบลงทะเบียนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๕/๒๕๖๒ (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6641)

พิชวัฒน์ 01-06-2019 23:55

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนปฏิบัติธรรม
 
ปัจจุบันระบบลงทะเบียนปฏิบัติธรรมเปิดให้ใช้งานแล้วอย่างไม่เป็นทางการ หากผู้ปฏิบัติธรรมท่านใดพบปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียนปฏิบัติธรรม รบกวนแจ้งทีมงานให้ทราบเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยครับ

โดยท่านสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านระบบลงทะเบียนปฏิบัติธรรม ตามลิ้งค์นี้
https://meditation.watthakhanun.com


ท่านที่เคยบวชเนกขัมมะกับทางวัดแล้ว จะกรอกเพียง ๓ จุด คือ ชื่อ, นามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ทางผู้พัฒนาระบบได้สร้างให้รองรับทั้งการลงทะเบียนผ่าน ๑. คอมพิวเตอร์ และ ๒. โทรศัพท์มือถือ
หากท่านใดสะดวกทดสอบให้ทั้งสองระบบก็จักเป็นพระคุณยิ่งครับ

[/COLOR] :4672615: หากท่านพบปัญหา และมีข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ สามารถแจ้งได้ที่กระทู้นี้ครับ เพื่อที่ทางทีมงานจะได้นำไปแก้ไขและพัฒนาต่อครับ


******************************************


:7f5341cc: แจ้งเพิ่มเติมว่าผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไปต้องรบกวนให้กรอกข้อมูลใหม่ด้วยนะครับ และสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อรายบุคคลเพื่อขอรูปภาพใหม่ครับ

:33c4b951:ขออภัยในความไม่สะดวกครับ


********************************************************************

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม
(สำหรับผู้มีข้อมูลเดิมในฐานข้อมูลเดิม)


๑. กรอกข้อมูลชื่อ
๒. กรอกข้อมูลนามสกุล
๓. เลือกประเภทบัตรยืนยันตัวตน
๔. กรอกเลขที่ตามประเภทบัตรที่เลือก
๕. กดลงทะเบียน

หากลงทะเบียนสำเร็จจะแสดงข้อความ "แจ้งเตือน คุณ..... ลงทะเบียนสำเร็จ"
(สำหรับผู้มีข้อมูลเดิมในฐานข้อมูลเดิม)********************************************************************
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม
(สำหรับคนที่ชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลเดิม)หากลงทะเบียนแล้วระบบพบว่าข้อมูลต่างออกไปจากที่เคยลงทะเบียนไว้ ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือน เพื่อปรับปรุงข้อมูล
https://www.dropbox.com/s/nmsjno63xf...ning.png?raw=1

จากนั้นผู้ใช้งานต้องระบุข้อมูลเพื่อการตรวจสอบให้ถูกต้อง
https://www.dropbox.com/s/sxw43y1c1f...rify.png?raw=1
๑. กรอกข้อมูลชื่อ เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้กับวัดก่อนหน้า
๒. กรอกข้อมูลนามสกุล เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้กับวัดก่อนหน้า
๓. เลือกประเภทบัตรยืนยันตัวตน
๔. กรอกเลขที่ตามประเภทบัตรที่เลือก
๕. กรอกวัน เดือน ปี เกิด โดยเลือกจากปฏิทิน
๖. กดตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลต่อไป"
ในขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลในช่องกรอกให้ครบถ้วน (*)
รูปที่ใช้ในการสมัครปฏิบัติธรรมควรเป็นรูปหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วขึ้นไป

ขั้นตอนแรก เป็นระบุข้อมูลส่วนบุคคล
ขั้นตอนที่สอง ระบุข้อมูลที่อยู่
ขั้นตอนที่สาม ระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อ
ขั้นตอนที่สี่ ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไปแล้ว


เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจะปรากฏหน้าจอตรวจสอบข้อมูล๑. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกดปุ่ม "ย้อนกลับ"
๒. กรณีต้องการล้างข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดกดปุ่ม "ล้างข้อมูล"
๓. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์กดปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"


เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะระบบจะกลับไปยังหน้าหลัก และแสดงข้อความ "ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อย และลงทะเบียนเสร็จสิ้น" ตามภาพด้านล่างครับhttps://www.dropbox.com/s/ebrmwl403m...eted.png?raw=1
********************************************************************
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมใหม่
(สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่)

https://www.dropbox.com/s/4ft9lb3cu5...ting.png?raw=1

๑. กรอกข้อมูลชื่อ
๒. กรอกข้อมูลนามสกุล
๓. เลือกประเภทบัตรยืนยันตัวตน
๔. กรอกเลขที่ตามประเภทบัตรที่เลือก
๕. กดลงทะเบียน


จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความ "แจ้งเตือน คุณ..... ไม่พบประวัติในระบบ กรุณาลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมใหม่"
(สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่)https://www.dropbox.com/s/ajey0f5z6m...ting.png?raw=1

ในขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลในช่องกรอกให้ครบถ้วน (*)
รูปที่ใช้ในการสมัครปฏิบัติธรรมควรเป็นรูปหน้าตรงขนาด ๑ นิ้วขึ้นไป

ขั้นตอนแรก เป็นระบุข้อมูลส่วนบุคคล
ขั้นตอนที่สอง ระบุข้อมูลที่อยู่
ขั้นตอนที่สาม ระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อ
ขั้นตอนที่สี่ ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไปแล้วสำหรับขั้นตอนการระบุที่อยู่สามารถเลือกที่แว่นขยายและระบบจะแสดงหน้าต่าง

ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสไปรษณีย์ และเลือกข้อมูล ตำบล, อำเภอ, จังหวัดได้ทันที

เมื่อเลือกแล้วระบบจะกรอกข้อมูลที่เลือกแล้วให้ทันที

จากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกขั้นตอนแล้วผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไว้แล้วได้๑. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกดปุ่ม "ย้อนกลับ"
๒. กรณีต้องการล้างข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดกดปุ่ม "ล้างข้อมูล"
๓. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์กดปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"

เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นระบบจะแสดงหน้าต่าง และข้อความ "คุณ ...... ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว"

กรณีต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติมผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังการลงทะเบียนคนก่อนหน้าเสร็จสิ้น


:54bd3bbb::54bd3bbb::54bd3bbb: พบปัญหาการใช้งานแจ้งทีมงานได้เลยครับ :54bd3bbb::54bd3bbb::54bd3bbb:

ตัวเล็ก 02-06-2019 01:11

๑. ทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนได้เรียบร้อยค่ะ มีข้อความแจ้งเตือนว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. ทดสอบผ่านมือถือ คิดว่าลงทะเบียนได้นะคะ แต่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ เลยกดไป ๕ ครั้งติดกันค่ะ

ไพศาล 02-06-2019 13:51

ร่วมทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ครับ

ผมเคยสมัครบวชเนกขัมมะล่าสุด วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ครับ

แต่ไม่มีข้อมูลขึ้นให้ ต้องกรอกใหม่ทั้งหมดครับ

พิชวัฒน์ 02-06-2019 14:02

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ไพศาล (โพสต์ 238276)
ร่วมทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ครับ

ผมเคยสมัครบวชเนกขัมมะล่าสุด วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ครับ

แต่ไม่มีข้อมูลขึ้นให้ ต้องกรอกใหม่ทั้งหมดครับ


ขออภัยในความไม่สะดวกครับ เนื่องจากรายชื่อบางท่านอาจมีการตกหล่นในช่วงการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลครับ :l438412717dh8:

ทองหยด 02-06-2019 15:55

เราก็เหมือนกัน​
ขึ้นเป็นผู้ปฏิบัติ​ธรรมใหม่​ ต้องพิมพ์​กรอกข้อมูลใหม่

ทะเล 03-06-2019 09:01

ร่วมทดสอบระบบค่ะ กรอกผ่านคอมพิวเตอร์ วันที่ ๓ มิถุนายน

เด็กหญิงนาทาม เตือนกุล
นางสาววรวรรณา เตือนกุล

เคยบวชเนกขัมมะกับทางวัดแล้ว

เมื่อกรอกข้อมูลในหน้าแรกแล้วได้รับแจ้งว่า
ไม่พบประวัติในระบบ กรุณากรอกข้อมูลใหม่

ปักษี 03-06-2019 10:13

ทดสอบลงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนได้เรียบร้อย มีข้อความแจ้งเตือนว่าดำเนินการเรียบร้อยโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ค่ะ

ประยงค์ 03-06-2019 17:39

ร่วมทดสอบระบบค่ะ เคยบวชแล้ว เริ่มลงทะเบียนตามขั้นตอนแล้ว ๑-๔ กรอกรายละเอียดเรียบร้อย กดขั้นตอนที่ ๕ ลงทะเบียน กดสมัครไม่ได้ค่ะ

บัณฑิตมหาเศรษฐี 03-06-2019 20:29

ทดสอบลงทะเบียน กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมา จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ครับ
หมายเหตุ มือถือใช้ “กูเกิ้ลโครม“ เปิด จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาครับ

ฝาณัฐวดี 03-06-2019 21:06

ร่วมทดสอบในการลงทะเบียนทางมือถือ ลงทะเบียนเสร็จได้ แต่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนว่าลงทะเบียนสำเร็จ และร่วมทดสอบกับคอมพิวเตอร์ปรากฎว่ามีข้อมูลในการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ

พิชวัฒน์ 03-06-2019 21:59

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ประยงค์ (โพสต์ 238410)
ร่วมทดสอบระบบค่ะ เคยบวชแล้ว เริ่มลงทะเบียนตามขั้นตอนแล้ว ๑-๔ กรอกรายละเอียดเรียบร้อย กดขั้นตอนที่ ๕ ลงทะเบียน กดสมัครไม่ได้ค่ะ

ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางข้อความส่วนตัวนะครับ

พิชวัฒน์ 03-06-2019 22:04

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ บัณฑิตมหาเศรษฐี (โพสต์ 238418)
ทดสอบลงทะเบียน กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมา จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ครับ
หมายเหตุ มือถือใช้ “กูเกิ้ลโครม“ เปิด จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาครับ


ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางข้อความส่วนตัวนะครับ

พิชวัฒน์ 03-06-2019 22:05

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ฝาณัฐวดี (โพสต์ 238420)
ร่วมทดสอบในการลงทะเบียนทางมือถือ ลงทะเบียนเสร็จได้ แต่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนว่าลงทะเบียนสำเร็จ และร่วมทดสอบกับคอมพิวเตอร์ปรากฎว่ามีข้อมูลในการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ


ใช้มือถือไอโฟนใช่หรือเปล่าครับ

บัณฑิตมหาเศรษฐี 04-06-2019 13:52

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ บัณฑิตมหาเศรษฐี (โพสต์ 238418)
ทดสอบลงทะเบียน กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมา จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ครับ
หมายเหตุ มือถือใช้ “กูเกิ้ลโครม“ เปิด จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาครับ

ได้ทดลองแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำแล้ว สามารถลงทะเบียนได้แล้วครับ
ขอบคุณครับ

โมเม 04-06-2019 14:21

ทดสอบระบบลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้เรียบร้อยค่ะ มีข้อความแจ้งเตือนว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

พิชวัฒน์ 05-06-2019 20:37

แจ้งเพื่อทราบครับ
ขณะนี้ทีมงานได้แก้ไขปัญหาการใช้งานบางส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


๑. แก้ไขปัญหาการแจ้งเตือน สำหรับการลงทะเบียนผ่านมือถือ
๒. แก้ไขปัญหาการลงทะเบียน กรณีผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
๓. แก้ไขปัญหาการแสดงผล ภาพทับคำนำหน้า ในหน้ายืนยันผลข้อมูล


ขอบพระคุณสำหรับการร่วมทดสอบระบบครับ
ทั้งนี้หากพบปัญหาการใช้งานเพิ่มเติมแจ้งมาจากนั้นทีมงานจะทยอยแก้ไขปัญหาให้ต่อไปครับ
:875328cc::875328cc::875328cc::875328cc:

ทองหยด 08-06-2019 06:16

ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะแล้ว​ ต้องส่งแจ้งเรื่องบวชเนกขัมมะเหมือนเดิมไหมคะ

พิชวัฒน์ 08-06-2019 08:41

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ทองหยด (โพสต์ 238697)
ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะแล้ว ต้องส่งแจ้งเรื่องบวชเนกขัมมะเหมือนเดิมใหมคะ

ลงทะเบียนทางระบบแล้วไม่ต้องลงทะเบียนแบบกระดาษแล้วครับ

ทะเล 03-07-2019 21:51

เมื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของอีเมล์ ระบบแจ้งว่า 'กรุณาระบุรูปแบบอีเมล์ให้ถูกต้อง'

เข้าใจว่าปัญหาเกิดจากการที่อีเมล์มีเครื่องหมาย '-' อยู่ในที่อยู่ของอีเมล์ด้วย

ทำให้ลงทะเบียนไม่ได้ค่ะ

พิชวัฒน์ 04-07-2019 10:04

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ทะเล (โพสต์ 240323)
เมื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของอีเมล์ ระบบแจ้งว่า 'กรุณาระบุรูปแบบอีเมล์ให้ถูกต้อง'

เข้าใจว่าปัญหาเกิดจากการที่อีเมล์มีเครื่องหมาย '-' อยู่ในที่อยู่ของอีเมล์ด้วย

ทำให้ลงทะเบียนไม่ได้ค่ะ


ขอตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขก่อนครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:00


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว