กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=14)
-   -   ภาพงานทอดผ้าป่าและวางศิลาฤกษ์สร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6792)

มะลิแก้ว 06-10-2019 15:45

ภาพงานทอดผ้าป่าและวางศิลาฤกษ์สร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
 
ภาพงานทอดผ้าป่าและวางศิลาฤกษ์สร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351045.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351050.jpg

๐๗.๓๐ น. พิธีบวงสรวง
พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี พระครูบวรกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า เขต ๒ พระครูวิโรจน์กาญจนเขต เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยน้ำขาว พระครูวินัยธรธวัชชัย ชาครธมฺโม ประธานที่พักสงฆ์อาศรมศรีชัยรัตนโคตร พระครูสมุห์เจษฎา โชติปญฺโญ ประธานที่พักสงฆ์ลานธรรมอรหันตา ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ ณ สถานที่ตั้งวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351052.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351055.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351059.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351062.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351065.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351068.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351071.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351079.jpg

มะลิแก้ว 06-10-2019 15:47


มะลิแก้ว 06-10-2019 15:49

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351681.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351686.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351702.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351707.jpg

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
พระครูวินัยธรธวัชชัย ชาครธมฺโม ประธานที่พักสงฆ์อาศรมศรีชัยรัตนโคตร
พระครูสมุห์เจษฎา โชติปญฺโญ ประธานที่พักสงฆ์ลานธรรมอรหันตา และคณะศิษย์
ร่วมกันถวายปัจจัยสร้างวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๑๐ ล้านบาทถ้วน

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351712.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351717.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351724.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1570351729.jpg

มะลิแก้ว 06-10-2019 15:50


มะลิแก้ว 06-10-2019 15:52


มะลิแก้ว 06-10-2019 15:54


มะลิแก้ว 06-10-2019 15:56


มะลิแก้ว 06-10-2019 15:56


มะลิแก้ว 06-10-2019 15:58


ตัวเล็ก 03-11-2019 10:36พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ร่วมถวายปัจจัยสร้างวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๑๐ ล้านบาทถ้วน


ขอบพระคุณคลิปจากชมรมโมทนาบุญเว็บพลังจิตค่ะ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:14


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว