กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=28)
-   -   ประกาศสำหรับผู้ที่ถูกแจ้งเตือน (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=688)

มัคคนายก 13-07-2009 17:57

ประกาศสำหรับผู้ที่ถูกแจ้งเตือน
 
เนื่องจากกระดานสนทนาวัดท่าขนุน เป็นกระดานสนทนาที่มีกฏ กติกา มารยาท ที่ระบุไว้โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านให้ปฏิบัติตามนั้นร่วมกันอย่างชัดเจน
แต่อาจจะมีท่านสมาชิกบางท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านประกาศ หรืออ่านแล้วแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร
จึงเป็นเหตุให้มีการทำผิดกฏ กติกา มารยาทของกระดานสนทนาแห่งนี้เกิดขึ้นบ้างเป็นระยะ ๆ อย่างเช่น ใช้การพิมพ์คำอนุโมทนากับกระทู้ต่าง ๆ แทนที่จะเป็นการอนุโมทนาโดยการกดที่ปุ่ม"อนุโมทนา"แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ภาษาพูดนำมาใช้เป็นภาษาเขียน หรือการพิมพ์ข้อความแล้วมีคำผิด อย่างนี้เป็นต้น
ในเบื้องต้น หากเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้น ทางผู้ดูแลและสมาชิกท่านอื่น ๆ ก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยดูแลตักเตือนซึ่งกันและกัน ซึ่งสมาชิกท่านที่ได้รับคำตักเตือนโดยส่วนใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ ก็จะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นด้วยตนเอง หรือบางครั้ง หากเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่มากนัก ทางผู้ดูแลก็จะทำการแก้ไขให้โดยถือว่าช่วยเหลือกัน
แต่...ปรากฏว่ามีสมาชิกบางท่าน ที่ได้มีการทำผิดกฏ กติกา มารยาทของกระดานสนทนา ที่ถึงแม้มีผู้ทำการตักเตือนแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือกลับเข้ามาแก้ไข ยังคงปล่อยข้อผิดพลาดนั้นไว้โดยแสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพในระเบียบวินัยในการใช้งานร่วมกัน
ดังนั้น ทางผู้ดูแลจึงเห็นสมควรว่าสำหรับท่านที่ไม่เคารพในกฏ กติกา มารยาท โดยละเลยการแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองทั้ง ๆ ที่มีผู้ตักเตือนแล้ว ทางผู้ดูแลจำเป็นต้องมีการดำเนินการบางอย่างเพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการพิจารณาตนเอง โดยต่อไปจะมีการดำเนินการ ดังนี้
เมื่อสมาชิกท่านใด มีการทำผิดกฏ กติกา มารยาทของกระดานสนทนา มีผู้ตักเตือนแล้ว ท่านมีเวลา ๓ วัน ในการแก้ไข หากเลยกำหนดนี้ไปแล้ว ทางผู้ดูแลจะทำการเตือนท่านโดยที่ชื่อของท่านจะเป็น"สีเทา" พร้อมกับระบุใต้ชื่อของท่านว่า"สมาชิกถูกเตือนวาระที่ ๑"
หากเลยกำหนดนั้นโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขหลังจากนั้นอีก ๒ วัน หรือยังมีการทำผิดกฏ กติกา มารยาท เพิ่มขึ้นอีก ทางผู้ดูแลจะทำการเตือนอีกเป็นครั้งที่สองโดยที่ชื่อของท่านจะเป็น"สีเทาเข้ม" พร้อมกับระบุใต้ชื่อของท่านว่า"สมาชิกถูกเตือนวาระที่ ๒"
หลังจากนั้นท่านมีเวลาอีก ๒ วัน รวมทั้งหมดท่านมีเวลาแก้ไข ตรวจทานข้อความของท่านถึง ๑ สัปดาห์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของท่าน หากเลยกำหนดนี้ไป ท่านจะถูกระงับการใช้งานในทันที โดยชื่อของท่านจะเป็น"สีแดง"พร้อมระบุที่ใต้ชื่อของท่านว่า"ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว" โดยจะถูกระงับการใช้งานเป็นเวลากี่วันขอใช้สิทธิ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ดูแลในลำดับต่อไป
ดังนั้น ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านโปรดช่วยกันปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาทในการใช้กระดานสนทนาร่วมกันอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่อท่านได้แสดงข้อความใด ๆ ไป ขอให้หมั่นกลับมาตรวจทานข้อความของท่านว่ามีการพิมพ์ผิด หรือทำผิดกฎกติกา มารยาทของกระดานสนทนาหรือไม่ อย่างไร โดยจะมีทั้งผู้ดูแลและสมาชิกท่านอื่น ๆ ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันพร้อมแสดงจุดที่ผิดให้ท่่านได้ทราบ เพื่อที่ท่านจะได้แก้ไขข้อความของท่านให้กลับมาถูกต้อง
หวังว่าจะไม่มีสมาชิกท่านใดเลยที่ต้องถูกตักเตือน เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกันโดยไม่ยากจนเกินไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวก และกราบขอบพระคุณในความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านด้วยครับ

ทิดตู่ 14-07-2009 11:22

หากแสดงข้อความในห้องใดไป ก่อนที่เราจะหยุดการใช้งานก็กลับไปตรวจทานข้อความของตัวเองเสียก่อนว่ามีที่ผิดหรือไม่ ไม่ต้องกังวลไปครับ สมาชิกหลายท่านในกระดานสนทนานี้ ด้วยความที่ถูกท่านพี่เคี่ยวกรำมาอย่างดี ผ่านใบเหลือง ใบแดง มากันก็มาก หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ท่านจะทราบได้ในเวลาไม่นานเลย (นับว่าเป็นระบบอัจฉริยะของเว็บ๕๕๕) ถ้าพบว่ามีข้อที่ผิดก็ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หากทำได้อย่างนี้ ก็จะลดเหตุอันนำมาซึ่งใบเหลือง ใบแดง ได้มากครับ

ทิดตู่ 24-07-2009 22:22

นับตั้งแต่ข้อความนั้น ๆ ถูกตักเตือนครับ
อย่างที่เคยแนะนำไปแล้วครับ หากว่าไม่มีเวลาเข้ามาบ่อย ๆ หรือทุก ๆ วัน ขอแค่ก่อนหยุดการใช้งานในวันนั้น ๆ ย้อนกลับไปดูข้อความของตนในกระทู้ต่าง ๆ สักหน่อยหนึ่ง หากพบว่ามีจุดผิดและมีผู้ตักเตือนแล้ว ก็จัดการแก้ไขข้อความของตนให้เรียบร้อยเสียก่อน เท่านี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วครับ:4672615:
(ไม่ต้องห่วงครับ ระบบตรวจสอบของที่นี่ไวมาก ๆ )

ทิดตู่ 14-04-2010 22:19

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ สีกาอร (โพสต์ 41863)
ฉันเคยโดนเตือน ไม่รู้จะแก้ไขตรงใหนไม่มีปุ่มแก้ไข งงมาก ก็เลยเข้าไปที่อ้างอิง แก้ข้อความที่อ้างอิงแล้ว กระทู้เดิมจึงปรา
กฎปุ่มแก้ไข จึงได้ไปแก้ไขที่กระทู้เดิมฉันว่าควรทำปุ่มแก้ไขถาวรให้ทุกกระทู้ดีกว่า

ปกติปุ่ม "แก้ไข" จะมีอยู่ทุกข้อความของตนเองที่ได้โพสต์ไป เพื่อที่ผู้โพสต์สามารถกลับมาแก้ไขข้อความของตนเองได้ แต่บางคราวอาจจะขึ้นมาช้า หรือไม่แสดง ให้กด "รีเฟรช" หน้านั้นใหม่อีกครั้ง ปุ่ม "แก้ไข" ก็จะกลับมาเป็นปกติครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:53


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว