กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=51)
-   -   ควรทำอย่างไรจะนั่งสมาธิได้นาน ๆ (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=5595)

ตัวเล็ก 07-05-2017 11:25

ควรทำอย่างไรจะนั่งสมาธิได้นาน ๆ
 
กระผมนั่งสมาธิเฉลี่ย ๓๐ นาที ทุกวันตามเทปกรรมฐานของหลวงพ่อครับ แต่ระยะหลังผมนำพระไตรรัตนจักรของหลวงพี่เอกมาถือไว้ในมือแล้วนั่งสมาธิ จะทำให้นั่งนิ่งขึ้น และจับภาพพระได้ชัดเจนแจ่มใสขึ้น แต่นั่งได้เพียง ๒๐ นาที โดยเฉลี่ยครับ

กราบเรียนถามว่ากระผมควรทำอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นาน ๆ ครับ

ตัวเล็ก 13-12-2017 12:05

ถาม : กระผมนั่งสมาธิเฉลี่ย ๓๐ นาทีทุกวัน ตามเทปกรรมฐานของหลวงพ่อครับ แต่ระยะหลังผมนำพระไตรรัตนจักรของหลวงพี่เอกมาถือไว้ในมือแล้วนั่งสมาธิ จะทำให้นั่งนิ่งขึ้น และจับภาพพระได้ชัดเจนแจ่มใสขึ้น แต่นั่งได้เพียง ๒๐ นาทีโดยเฉลี่ยครับ กราบเรียนถามว่ากระผมควรทำอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นาน ๆ ครับ ?
ตอบ : ถ้าถือไว้มือเดียวก็ควรที่จะเพิ่มเป็นถือสองมือ...!


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:23


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว