กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=18)
-   -   อย่าใส่บาตรขณะพระเจริญพระพุทธมนต์ (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=5733)

เถรี 02-08-2017 21:55

อย่าใส่บาตรขณะพระเจริญพระพุทธมนต์
 
ใครมีข้าวปลาอาหารจะใส่บาตรก็ไปใส่ให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ใช่พระกำลังสวดมนต์ครึ่ง ๆ กลาง ๆ แล้วเราก็วิ่งไปใส่บาตร เรากำลังฟังพระสวดมนต์ อารมณ์ใจทรงตัวดี ๆ ต้องวิ่งไปใส่บาตร เสียอารมณ์หมด

อย่าไปคิดแบบชาวบ้านหลังเขา พวกนั้นเขาคิดว่าถึงเวลาพระขึ้นบท
พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ก็คือพระชวนหุงข้าว แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาไปใส่บาตรกัน อะไรที่เป็นความเชื่อที่ผิด เมื่อเรารู้แล้วก็แก้ไขให้ถูกได้

พาหุงฯ ๘ บทนั้น เป็นบทพระคาถาที่กล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงชนะอุปสรรคใหญ่ ๘ ประการที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์ท่าน เมื่อถึงเวลาให้ตั้งใจฟัง น้อมใจถึงคุณพระรัตนตรัยด้วยความเคารพ ขอบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดลบันดาลให้เราชนะอุปสรรค สามารถแก้ไขเรื่องร้ายทุกอย่างให้กลับกลายเป็นดีได้ เหมือนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำแล้ว ไม่ใช่วิ่งไปใส่บาตร ถ้าจะใส่บาตรก็ใส่เสียตั้งแต่ตอนนี้

เรื่องของการฟังธรรมนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ทำให้เราได้ทบทวนของเก่า ที่เคยได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจยิ่งขึ้น ทำให้เราได้ฟังของใหม่ คือถ้ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ก็จะได้ยินได้ฟังในส่วนที่เรายังไม่เคย ได้ทำให้จิตใจเป็นสมาธิ มีความสงบระงับจากกองกิเลส

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะว่าไปแล้วก็คือ การสร้างประโยชน์ให้แก่เราโดยตรง โดยเฉพาะว่าสามารถนำเอาหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ แต่พวกเราส่วนใหญ่เอาแค่ฟัง เพราะเชื่อว่าฟังแล้วได้บุญ ถึงเวลาก็สาธุ...จบเสียที นั่งนาน...เมื่อยมากเลย..!


พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
ก่อนขึ้น
ธรรมาสน์เทศน์วันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:37


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว