กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   สะพานบุญ (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=64)
-   -   ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=6856)

มัคคนายก 10-12-2019 21:53

ขอเชิญร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน"
 
http://sapanboon.watthakhanun.com/sh...1575989529.jpg

ท่านสามารถร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา All Seasons Place (ถนนวิทยุ)
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ ๑๕๕-๒๒๕-๘๖๗๖ (155-225-8676)
ชื่อบัญชี นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล


"สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
การให้ธรรมมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"


คณะผู้ดูแลเว็บไซต์วัดท่าขนุน

ฐิติวรรณ 05-04-2020 19:31

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน
จำนวนเงิน ๑๐๑.๑๖บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๙.๒๗ น.

ธนัท 05-04-2020 19:49

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน
จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๙.๔๘ น.

ทะเล 06-04-2020 12:51

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุนค่ะ โอนเงินแล้วจำนวน ๑๐๐ บาท วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๓ น.

ต้นบุญ 09-04-2020 09:35

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน โอนเงินแล้วจำนวน ๑๔๐ บาท วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๔ น.

พรรวินท์ 11-04-2020 10:34

-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน โอนเงินแล้วจำนวน ๒๐๐.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๓ น. ค่ะ

ฟ้ากว้าง 11-04-2020 22:24

-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน โอนเงินแล้วจำนวน ๑๐๐.๖๙ บาท วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๑๙ น.

ศิษย์สีสุก 12-04-2020 09:22

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐.๑๒ บาท วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๙ น.

วรพล 12-04-2020 09:57

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน
จำนวนเงิน ๑๐๐.๐๑ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๕๔ น.

ชัญญภัทร 14-04-2020 07:39

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน
จำนวนเงิน ๑๐๙.๙๙ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๕ น.

นที๑๒ 14-04-2020 17:57

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน
จำนวนเงิน ๑๕๐ บาท โอนเงินแล้ว วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๕๔ น.

วัจน์ 14-04-2020 18:15

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท เมื่อ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๓ น. ครับ

พิเชษฐ์ 16-04-2020 16:51

ขอร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน ครับ
โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๖๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๔๘ น. ครับ

ขอบคุณครับ

รัชชสิทธิ์ 20-04-2020 20:46

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๔๕ น. ขอบคุณครับ

นงนุช 26-04-2020 19:41

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๑๐๐ บาท โอนเงิน วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๖ น.

ส้มโอ 27-04-2020 07:51

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๗.๔๙ น.ค่ะ

ทิดเดช 27-04-2020 17:37

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๕ น.

กุลชาติ 28-04-2020 08:37

ร่วม ๑๐๐ บาทครับ ๒๘/๐๔/๖๓

สรณะ 29-04-2020 07:56

ร่วมบุญเว็บไซต์ “วัดท่าขนุน” จำนวน ๒๐๐.๙๙ บาท โอนเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๕๕ น.

ปพน 30-04-2020 09:49

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์วัดท่าขนุน จำนวน ๔๐๐ บาท โอนเงิน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๐๑ น.


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:45


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว