กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กระดานสนทนาวัดท่าขนุน (http://www.watthakhanun.com/webboard/index.php)
-   พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) (http://www.watthakhanun.com/webboard/forumdisplay.php?f=17)
-   -   ลำดับขั้นของสมาธิ (http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?t=624)

ชินเชาวน์ 21-06-2009 11:46

ลำดับขั้นของสมาธิ
 
๑. อาตาปี มีความเพียรจริง
๒. สัมปชาโน มีสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลาว่าตนทำอะไร คิดอะไร รู้สึกอย่างไร
๓. สติมา มีสติไม่เผลอ ไม่หลับ ไม่ง่วง พยายามคุมสติไว้กับอารมณ์ของกัมมัฏฐาน จิตใจจะเป็นสมาธิตามลำดับขั้นดังนี้
๑. ขณิกสมาธิ จิตใจจะสงบนิ่งชั่วขณะหนึ่งประมาณ ๑ นาที แล้วก็เริ่มล่องลอยไปตามปกติของมัน ต่อเมื่อได้สติ ต้องรีบดึงกลับคืนมาอยู่กับอารมณ์ต่อไป ถ้าพยายามอยู่อย่างนี้ จิตสมาธิก็จะขึ้นสู่ขั้นต่อไป
๒. อุปจารสมาธิ จิตสงบนิ่งได้นานกว่าขณิกสมาธิ อาจนาน ๕ นาที หรือ ๑๐ นาที หรือนานกว่า แต่ไม่ถึงฌาน
๓. อัปปนาสมาธิ จิตสงบนิ่งได้ตามต้องการ


คัดลอกจากหนังสืออนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑ ปี
พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:21


ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว