กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.05 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: โอรส
ห้อง: สะพานบุญ 16-07-2019, 13:13
คำตอบ: 70
เปิดอ่าน: 129,141
ถูกเขียนโดย โอรส
ร่วมบุญ ๓,๐๐๐ บาท โอนวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา...

ร่วมบุญ ๓,๐๐๐ บาท โอนวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๑ น.
ห้อง: สะพานบุญ 26-05-2019, 20:11
คำตอบ: 738
เปิดอ่าน: 22,027
ถูกเขียนโดย โอรส
https://www.dropbox.com/s/9fz81q6m1rodde4/Untitled...

https://www.dropbox.com/s/9fz81q6m1rodde4/Untitled.png?raw=1
ห้อง: สะพานบุญ 26-05-2019, 20:11
คำตอบ: 738
เปิดอ่าน: 22,027
ถูกเขียนโดย โอรส
กติกาในการจอง...

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจอง - รับจองหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย (ไม่รับจองในกรณีที่พิมพ์ไม่ถูกต้องหรือแก้ไขข้อความการจอง) ...
ห้อง: สะพานบุญ 26-05-2019, 20:10
คำตอบ: 738
เปิดอ่าน: 22,027
ถูกเขียนโดย โอรส
**ปิดจอง** แฟลชไดร์ฟสื่อธรรมะดิจิตอล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

ปิดการจอง

ขอเชิญร่วมสนับสนุนกองทุนสื่อธรรมะดิจิตอล
โดยการสั่งจองแฟลชไดร์ฟสื่อธรรมะดิจิตอล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.


วัตถุประสงค์กองทุนสื่อธรรมะดิจิตอล
๑....
ห้อง: สะพานบุญ 26-04-2019, 13:10
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,222
ถูกเขียนโดย โอรส
ลำดับที่ : ๘๘ โอนวันที่ : ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ...

ลำดับที่ : ๘๘
โอนวันที่ : ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลาโอน : ๑๓.๐๗ น.
จำนวนโอน : ๒๐,๐๐๐ บาท
รับวัตถุมงคล : บ้านเติมบุญ
ชื่อผู้รับ : นายอุดมศักดิ์ จิรบัณฑิตย์
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๘๑-๘๖๑๕
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2018, 12:54
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,222
ถูกเขียนโดย โอรส
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๕๐๑ บาท โอนเงินแล้ว...

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ ๕๐๑ บาท
โอนเงินแล้ว จำนวน ๕๐๑ บาท วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 26-02-2018, 18:15
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,222
ถูกเขียนโดย โอรส
จอง ๑ กอง ครับ

จอง ๑ กอง ครับ
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:19
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/t698b...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/t698b1530945782.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ คู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน พิมพ์ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๑ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๘๕.๘ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:18
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/4ksyz...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/4ksyz1498817574.jpg

หนังสือสวดมนต์วัดท่าขนุน ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มใหญ่ (ปกแข็ง ) จำนวน ๒๔๐ หน้า บูชา ๒๐๐ บาท น้ำหนัก ๑,๐๖๘.๐ กรัม...
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:13
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/y03ag...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/y03ag1498886892.jpghttp://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/89li71498813129.jpg

หนังสือวัดท่าขนุน ปกแข็ง เล่มใหญ่ บูชา ๓๐๐ บาท น้ำหนัก ๙๙๓.๗ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:13
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ijfbe...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ijfbe1494698843.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ คู่มือภาวนาพระคาถาเงินล้าน พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๗๒.๘ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:13
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/igc9l...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/igc9l1494698880.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ อดีตที่ผ่านพ้น ๒ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๒.๐ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:10
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ex6w0...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ex6w01494698858.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๕ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๖.๑ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:08
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/j66m7...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/j66m71494698851.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๔ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๔๑.๔ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:05
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ywx27...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ywx271498638850.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๓ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๒๔.๖ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:04
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/wyfbd...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/wyfbd1498639824.jpg

หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ ปกิณกธรรม ๒ บูชา ๑๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๑๙.๗ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 14-05-2017, 01:03
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/2562/...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/2562/03/g33x21551498521.jpg

แผ่นยันต์เกราะเพชร แผ่นใหญ่ (ขนาด ๕ x ๗.๕ ซม.) เนื้อเงิน บูชา ๑,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๙.๑ กรัม


...
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:08
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/jd76v...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/jd76v1538895229.jpg

เหรียญรอยพระพุทธบาทหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงิน บูชา ๕,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:08
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/j8hb9...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/j8hb91494681130.jpg

กำไลนวหรคุณ เนื้อเงิน บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:06
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/hymin...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/hymin1493443399.jpg

พระขุนแผนเกราะเพชร พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุดทองคำ บูชา ๓,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๕.๘ กรัม

...
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:06
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/2sjh0...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/2sjh01493438878.jpg

เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน บูชา ๒,๕๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๑.๘ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 13-05-2017, 20:06
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ofs8t...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/ofs8t1494681133.jpg

เหรียญของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ เนื้อทองแดงนอก บูชา ๓๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๐ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 29-04-2017, 12:24
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/tqdv1...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/tqdv11493438868.jpg

พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อชุบทอง บูชา ๓,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๓๘.๙ กรัม
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 29-04-2017, 12:24
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/zvdzq...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/zvdzq1493438875.jpg

เหรียญ ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย เหรียญใหญ่ (เต็มองค์) เนื้อเงิน บูชา ๒,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๒๓.๐ กรัม

...
ห้อง: บูชาวัตถุมงคลและสั่งซื้อหนังสือธรรมะจากวัดท่าขนุน 29-04-2017, 12:24
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 48,308
ถูกเขียนโดย โอรส
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/okrhp...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/orose/okrhp1493438867.jpg

ตะกรุดแม่พระธรณี รุ่น ๒ เนื้อทองคำ (เข้ากรรมฐาน ปี ๒๕๕๙) บูชา ๑๒,๐๐๐ บาท น้ำหนัก ๑๕.๒ กรัม
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:57ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว