กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 21 of 21
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: สะพานบุญ 19-05-2018, 21:56
คำตอบ: 30
เปิดอ่าน: 43,018
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
๒,๓๐๐ บาทครับ

๒,๓๐๐ บาทครับ
ห้อง: สะพานบุญ 19-05-2018, 17:00
คำตอบ: 201
เปิดอ่าน: 5,979
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองบูชา ๒ ชุดครับ

จองบูชา ๒ ชุดครับ
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2018, 11:23
คำตอบ: 87
เปิดอ่าน: 4,480
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๙ ครับ

จองรายการที่ ๑๙ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 05-05-2018, 09:17
คำตอบ: 134
เปิดอ่าน: 8,606
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๕๘ ครับ

จองรายการที่ ๕๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2018, 23:03
คำตอบ: 134
เปิดอ่าน: 8,606
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๔๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2018, 15:26
คำตอบ: 46
เปิดอ่าน: 116,397
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ  ...

ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ 

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๓๗ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2018, 15:25
คำตอบ: 33
เปิดอ่าน: 294,983
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๓๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2018, 15:21
คำตอบ: 348
เปิดอ่าน: 25,474
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๔๓ น.
ห้อง: สะพานบุญ 28-04-2018, 12:45
คำตอบ: 182
เปิดอ่าน: 12,426
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๑๐ - โอนเงินแล้วจำนวน ๒๐๙ บาท...

- ลำดับการจองที่ ๑๐
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒๐๙ บาท วันที่ ๒๙/๔/๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๑ น.
- ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 17-04-2018, 11:47
คำตอบ: 182
เปิดอ่าน: 12,426
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒๓ ครับ

จองรายการที่ ๒๓ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 17-04-2018, 11:46
คำตอบ: 182
เปิดอ่าน: 12,426
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒๔ ครับ

จองรายการที่ ๒๔ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2018, 21:48
คำตอบ: 348
เปิดอ่าน: 25,474
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ  ...

ร่วมบุญตามศรัทธาจำนวน ๓๐๐ บาทครับ 

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๕๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2018, 20:41
คำตอบ: 33
เปิดอ่าน: 294,983
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท...

ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๓๐๐ บาท

โอนเงินแล้ว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๕๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2018, 20:39
คำตอบ: 46
เปิดอ่าน: 116,397
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๔๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-03-2018, 07:09
คำตอบ: 348
เปิดอ่าน: 25,474
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ลำดับที่ ๑๗ โอนเงิน ๒๐,๐๐๙ บาท เมื่อวันที่...

ลำดับที่ ๑๗ โอนเงิน ๒๐,๐๐๙ บาท เมื่อวันที่ ๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๙ น. ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-03-2018, 07:03
คำตอบ: 46
เปิดอ่าน: 116,397
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 26-02-2018, 14:15
คำตอบ: 348
เปิดอ่าน: 25,474
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาทครับ ...

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ ๑,๐๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้ววันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 26-02-2018, 14:00
คำตอบ: 348
เปิดอ่าน: 25,474
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จอง ๑ กองครับ

จอง ๑ กองครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-02-2018, 07:00
คำตอบ: 46
เปิดอ่าน: 116,397
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๔๕ น.
ห้อง: สะพานบุญ 04-01-2018, 18:56
คำตอบ: 46
เปิดอ่าน: 116,397
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ  ...

ร่วมบุญผางประทีปจำนวน ๓๐๐ บาทครับ 

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๔ น.
ห้อง: เรื่องธรรมะ และการปฏิบัติ 19-09-2013, 00:14
คำตอบ: 86
เปิดอ่าน: 53,162
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ความประทับใจของผม ๑....

ความประทับใจของผม

๑. ครั้งแรกที่ได้อ่านในกระทู้ว่า พระอาจารย์ท่านจะนำสวดพระคาถาเงินล้านในพิธีนี้ ความรู้สึกแรกคือ "ไม่เชื่อ" ไม่ใช่ไม่เชื่อว่าท่านจะไม่นำสวดนะครับ...
Showing results 1 to 21 of 21

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:07ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว