กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 469
Search took 0.08 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ลัก...ยิ้ม
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 18-02-2020, 20:33
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ขอขมาหลวงปู่มั่น ระลึกพระคุณไม่สร่างซา ...

ขอขมาหลวงปู่มั่น ระลึกพระคุณไม่สร่างซา

องค์ท่านระลึกถึงความผิดของตนเมื่อครั้งกำลังปฏิบัติ ว่าเคยสงสัยในอาการบางลักษณะของหลวงปู่มั่นอยู่บ้างแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 16-02-2020, 11:16
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
สายน้ำ มหาวิมุตติ มหานิพพาน ...

สายน้ำ มหาวิมุตติ มหานิพพาน

องค์ท่านเปรียบผลแห่งการบำเพ็ญของนักปฏิบัติแต่ละราย ๆ เพื่อเข้าสู่แดนนิพพานไว้ดังนี้

“... แม่น้ำสายต่าง ๆ ไม่ว่าสายใดก็ตาม ไหลลงมาแล้วไปรวมลงในมหาสมุทรแห่งเดียวกัน...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 15-02-2020, 20:31
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พระสารีบุตร นอบน้อมต่อพระอัสสชิ “......

พระสารีบุตร นอบน้อมต่อพระอัสสชิ

“... พระอัสสชิ ท่านกำลังบิณฑบาต ดูลักษณะท่าทางกิริยามารยาทน่าเคารพน่าเลื่อมใส พระสารีบุตรมีโอกาสออกไปก็ไปเจอท่าน ค่อยติดตามแอบตามดูไป ๆ เออ.....
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 14-02-2020, 12:29
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ปฏิปทา ๔ อย่าง คือ สุขา ปฏิปทา...

ปฏิปทา ๔ อย่าง คือ

สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา...... ทั้งปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ได้เร็ว หนึ่ง
สุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา...... ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า หนึ่ง
ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา.... ปฏิบัติลำบาก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 13-02-2020, 16:18
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ถังขยะ ๔ ประเภท “…สามแดนโลกธาตุนี่...

ถังขยะ ๔ ประเภท

“…สามแดนโลกธาตุนี่ เป็นถังขยะทั้งนั้น .. คำว่าถังขยะคือ วัฏจักรทั้งหมดนี้เป็นถังขยะ ว่าอย่างนั้นเลย นิพพานหรือธรรมธาตุนั้นนอกพ้นไปหมดแล้ว ไม่ใช่ถังขยะ ......
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 10-02-2020, 15:58
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ผู้ปฏิบัติจริงไม่คลำช้าง ...

ผู้ปฏิบัติจริงไม่คลำช้าง

ความรู้ที่เกิดจากการเรียนธรรมกับความรู้จากการปฏิบัติธรรมจนเห็นจริง องค์หลวงตาเคยเปรียบให้มองเห็นภาพง่าย ๆ ดังนี้

“... คนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎก ไปเรียนพระไตรปิฎก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 08-02-2020, 20:41
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พระไตรปิฎกใน องค์หลวงตา...

พระไตรปิฎกใน

องค์หลวงตา เปรียบเทียบความรู้จากการเรียนปริยัติกับความรู้จากการปฏิบัติไว้ ดังนี้

“...พระไตรปิฎกใน คือ ผู้สิ้นกิเลสแล้ว เป็นผู้ทรงธรรมล้วน ๆ ไว้บริสุทธิ์เต็มที่ พระไตรปิฎกนอก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 07-02-2020, 12:28
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พระครั้งพุทธกาล บวชเพื่อพระนิพพาน ...

พระครั้งพุทธกาล บวชเพื่อพระนิพพาน

องค์หลวงตากล่าวถึงความจริงจังของพระในครั้งพุทธกาล ดังนี้

“... ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเป็นองค์ประทานพระโอวาทแก่บรรดาพระผู้ปฏิบัติ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 05-02-2020, 20:58
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ถ้าพูดถึงว่า ‘อัศจรรย์ของอวิชชานี้...

ถ้าพูดถึงว่า ‘อัศจรรย์ของอวิชชานี้ ก็อัศจรรย์จนขนาดสติปัญญาอัตโนมัติชมเชย’ พูดง่าย ๆ นะ ‘ยกย่องชมเชย ถวายตัวเป็นองค์รักษ์’ พูดง่าย ๆ

แต่เพราะขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วจะละเอียดขนาดไหนก็ตาม...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 04-02-2020, 22:22
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
อวิชชากองขี้ควาย ...

อวิชชากองขี้ควาย

การต่อสู้กับกิเลสมีความยากลำบากมาก แม้สามารถฝึกฝนสติปัญญาถึงขั้นเกรียงไกรก็ยังหลงมายาของนางงามจักรวาลอวิชชา ดังนี้

“... อวิชชาแท้นั่นละจอมกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลาย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 04-02-2020, 22:14
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
จ้าเบื้องต้นนั้นคือ จ้าวัฏจักร.....

จ้าเบื้องต้นนั้นคือ จ้าวัฏจักร.. ความสว่างของวัฏจักรคืออวิชชา ความสว่างของวิวัฏจักรคือจิตที่หลุดพ้นแล้ว ได้แก่ท่านผู้ตรัสรู้ธรรม พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ตรัสรู้ธรรมผางขึ้นมาคราวนี้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 01-02-2020, 21:49
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ที่พูดถึงเรื่องความสว่างไสวของจิตจนตัวเองก็อัศจรรย...

ที่พูดถึงเรื่องความสว่างไสวของจิตจนตัวเองก็อัศจรรย์ตัวเอง ที่มันเป็นกิเลสอยู่นั่นแต่เจ้าของไม่รู้ ทั้ง ๆ ที่เราจะให้พ้นจากกิเลส แต่เวลาไปเจอกิเลส.. ตัวสง่าผ่าเผย ตัวผ่องใสนี้เข้าไปแล้วติดเลยเทียว...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 30-01-2020, 14:13
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ใครอย่าไปคาดอวิชชาว่าเป็นเสือโคร่ง เสือดาว...

ใครอย่าไปคาดอวิชชาว่าเป็นเสือโคร่ง เสือดาว เป็นยักษ์ เป็นผี เวลาไปเจอเข้าแล้วเป็นอย่างนี้ละ.. อวิชชา เป็นนางงามจักรวาล ใครก็ตามถ้าไม่มีใครสอนไปแล้วติดว่างั้นเลย เราพูดอย่างมั่นใจเราติดมาแล้ว...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 29-01-2020, 16:01
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
๘ เดือนกับนางงามจักรวาลอวิชชา ๓...

๘ เดือนกับนางงามจักรวาลอวิชชา ๓ เดือนกับการแก้ปัญหาธรรม

ย้อนมากล่าวถึงปัญหาธรรม “ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ” ที่เกิดขึ้นที่วัดดอยธรรมเจดีย์ ท่านกอดปัญหานี้ไว้นาน ๓ เดือน...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 05-10-2019, 12:10
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ต่อสู้กิเลส.. ทุกข์แสนสาหัส ...

ต่อสู้กิเลส.. ทุกข์แสนสาหัส

ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในธรรมดังกล่าวนี้ ทำให้ท่านสมัครใจที่จะเผชิญกับความทุกข์จากความเพียร.. ฝึกฝนจิตอย่างหนัก ดังที่ที่ท่านเคยกล่าวไว้อย่างเด็ดว่า

“... ทุกข์ใด ๆ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 24-12-2018, 21:14
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
จิตตมัคโค “... จิตตมัคโค คือ...

จิตตมัคโค

“... จิตตมัคโค คือ ทางเดินของจิตที่จะรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ มันเหมือนกับทางเดินด้วยเท้าของเรา เราเดินด้วยเท้า เดินไปที่ไหนที่อยู่ ๒ ฟากทางมองเห็นหมด เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ทีนี้ทางเดินของจิต...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 23-12-2018, 13:27
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
สนทนาธรรมจนลืมเวลา ...

สนทนาธรรมจนลืมเวลา

องค์หลวงตาเมตตาเล่าถึงการสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ที่สร้างความรื่นเริงในธรรมถึงกับลืมเวล่ำเวลาดังนี้


“... ศาลาหลังเล็ก ๆ มาสร้างวัดที่แรก ศาลาหลังเล็ก ๆ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 22-12-2018, 22:10
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
เป็นพระอรหันต์น้อย ๆ แล้ว ?? “......

เป็นพระอรหันต์น้อย ๆ แล้ว ??

“... ผู้บำเพ็ญธรรมจะรู้วิถีจิตของตน เวลาลำบาก ๆ ล้มลุกคลุกคลาน ถึงกาลเวลาที่มันค่อยเป็นค่อยไป มันค่อยเป็นค่อยไปของมัน ต่อจากนั้นก็หมุนไปเองเลย หมุนไปเอง ๆ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 21-12-2018, 23:37
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท “...อสงไขย...

พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท

“...อสงไขย แปลว่านับไม่ได้... ถ้าเราเทียบก็ไปยุติกันที่ล้าน ๆ ทุกวันนี้เอาล้านเป็นประมาณ พอไปถึงล้านก็หนึ่งล้าน สองล้าน สามล้านไปเลย อันนี้ไปถึงนั้นก็เรียกว่าหนึ่งอสงไขย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 21-12-2018, 23:19
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
คูหาสยัง หทยัง “... จิตนั้นอยู่ตรงกลาง...

คูหาสยัง หทยัง

“... จิตนั้นอยู่ตรงกลาง และอยู่ในหัวใจเป็นที่อันหนึ่งของจิต ท่านว่า คูหาสยัง หทยัง ในหัวใจมันอยู่ตรงกลาง ในเวลาจิตสงบ เริ่มจากสงบเข้าไป ๆ มันก็รู้อยู่ภายใน ๆ นี่ไม่ได้มารู้ข้างบนนะ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 20-12-2018, 22:51
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
มืดเพียงใด พากเพียรไปก็สว่างได้ ...

มืดเพียงใด พากเพียรไปก็สว่างได้

ความสำเร็จขั้นสูงสุดในชีวิตนักบวชของท่านในครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากความพากเพียรอุตสาหะอย่างแท้จริง ทั้ง ๆ ที่เมื่อครั้งเป็นฆราวาสอยู่นั้น...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 19-12-2018, 22:14
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบ ...

กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบ

ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่คืนอัศจรรย์บนวัดดอยธรรมเจดีย์เป็นต้นมา ทำให้ท่านกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบ และกราบยอมรับยืนยันในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาแสดงไว้ทุกอย่าง...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 18-12-2018, 22:13
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
กิเลสหลอกว่า “ตายแล้วสูญ” ...

กิเลสหลอกว่า “ตายแล้วสูญ”

มีคนจำนวนมากยังเข้าใจว่า เมื่อสิ้นใจตายไปแล้วก็สูญสิ้นจบกันเท่านั้น แท้จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนย้ำเสมอ ๆ ว่า
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 17-12-2018, 22:23
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
จิตวิญญาณมีจริง ...

จิตวิญญาณมีจริง

ท่านกล่าวยืนยันเรื่องจิตวิญญาณว่าเป็นของมีจริงดังนี้


“... จิตวิญญาณอยู่บนฟ้าอากาศเต็มไปหมด เราเห็นได้ที่ไหน เห็นแต่นกมันบินมาบนฟ้าเท่านั้น...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 16-12-2018, 13:14
คำตอบ: 415
เปิดอ่าน: 263,688
ถูกเขียนโดย ลัก...ยิ้ม
ศพคน ๆ เดียว ประเทศไทยไม่พอ ...

ศพคน ๆ เดียว ประเทศไทยไม่พอ

เรื่องการเกิดตายของคนแต่ละคน ๆ นี้ ท่านเคยกล่าวอย่างถึงใจให้เห็นทุกข์เห็นโทษของการเกิด และรีบเร่งขวนขวายสร้างคุณงามความดีใส่ตนให้มาก ดังนี้


“... การเกิดการตายนี้...
Showing results 1 to 25 of 469

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:08ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว