กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 27
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: พรรวินท์
ห้อง: สะพานบุญ 13-09-2019, 13:49
คำตอบ: 61
เปิดอ่าน: 3,756
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- จองบูชารายการที่ ๔๔ จำนวน ๔ องค์ค่ะ

- จองบูชารายการที่ ๔๔ จำนวน ๔ องค์ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 12-09-2019, 18:51
คำตอบ: 9
เปิดอ่าน: 330,249
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน...

- ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๒๐๐.๑๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๔๙ น.
ห้อง: สะพานบุญ 12-09-2019, 17:31
คำตอบ: 44
เปิดอ่าน: 2,149
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- จองบูชารายการที่ ๔ จำนวน ๒ ชุดค่ะ

- จองบูชารายการที่ ๔ จำนวน ๒ ชุดค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2019, 16:09
คำตอบ: 435
เปิดอ่าน: 21,021
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ลำดับการจองที่ ๑๑๑ - จองบูชาผ้ายันต์ธงมหาลาภ...

- ลำดับการจองที่ ๑๑๑
- จองบูชาผ้ายันต์ธงมหาลาภ จำนวน ๑ ชุด
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๐๐.๑๙ บาท วันทึ่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๓ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นางสาวพรรวินท์ อ่อนคล้าย โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๒๗๗-๓๗๔
ห้อง: สะพานบุญ 31-08-2019, 06:43
คำตอบ: 435
เปิดอ่าน: 21,021
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
ร่วมบุญ ๑ กองค่ะ

ร่วมบุญ ๑ กองค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 30-08-2019, 17:59
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,348
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ลำดับการจองที่ ๕๗ - จองบูชารายการที่ ๑๑๑...

- ลำดับการจองที่ ๕๗
- จองบูชารายการที่ ๑๑๑ พระสมเด็จ จารยันต์นะโมตาบอด โดยพระอาจารย์เล็ก จำนวน ๒ องค์
- ขอชำระเงินสดและรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญ
- นางสาวพรรวินท์ อ่อนคล้าย โทร ๐๘๑-๘๒๗๗๓๗๔ ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 30-08-2019, 17:48
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,972
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
- ลำดับการจองที่ ๕๐ - จองบูชารายการที่ ๑๖๘ -...

- ลำดับการจองที่ ๕๐
- จองบูชารายการที่ ๑๖๘
- ขอชำระเงินสดและรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญค่ะ
- นางสาวพรรวินท์ อ่อนคล้าย โทร ๐๘๑-๘๒๗๗๓๗๔
ห้อง: สะพานบุญ 22-08-2019, 13:50
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,972
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๑๖๘ ค่ะ

-จองบูชารายการที่ ๑๖๘ ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 15-08-2019, 10:41
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,348
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๑๑๑ จำนวน ๒ องค์

-จองบูชารายการที่ ๑๑๑ จำนวน ๒ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 14-08-2019, 14:18
คำตอบ: 96
เปิดอ่าน: 10,978
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ลำดับการจองที่ ๑๙ -โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๑๐ บาท...

-ลำดับการจองที่ ๑๙
-โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๗ น.
-ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 14-08-2019, 14:15
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,348
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ลำดับการจองที่ ๒๖ -โอนเงินแล้วจำนวน ๒๐๐.๑๐ บาท...

-ลำดับการจองที่ ๒๖
-โอนเงินแล้วจำนวน ๒๐๐.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ สิหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๔ น.
-ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 14-08-2019, 14:12
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,972
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ลำดับการจองที่ ๖ และ ๑๕ -โอนเงินแล้วจำนวน...

-ลำดับการจองที่ ๖ และ ๑๕
-โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๔๐๐.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๐ น.
-ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 14-08-2019, 13:34
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,348
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองรายการที่ ๑๐๖ จำนวน ๒ องค์ค่ะ

-จองรายการที่ ๑๐๖ จำนวน ๒ องค์ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 08-08-2019, 15:30
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,972
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๔๔ จำนวน ๒ องค์ค่ะ

-จองบูชารายการที่ ๔๔ จำนวน ๒ องค์ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 08-08-2019, 15:29
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,972
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๔๕ ค่ะ

-จองบูชารายการที่ ๔๕ ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 08-08-2019, 11:10
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,348
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๒๖ จำนวน ๒ องค์ค่ะ

-จองบูชารายการที่ ๒๖ จำนวน ๒ องค์ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 07-08-2019, 07:15
คำตอบ: 96
เปิดอ่าน: 10,978
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๒๕ จำนวน ๑ องค์ค่ะ

-จองบูชารายการที่ ๒๕ จำนวน ๑ องค์ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 06-08-2019, 07:56
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,972
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๑๑ ค่ะ

-จองบูชารายการที่ ๑๑ ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 04-08-2019, 08:16
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,972
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๓ ค่ะ

-จองบูชารายการที่ ๓ ค่ะ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 25-07-2019, 11:47
คำตอบ: 72
เปิดอ่าน: 195,749
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญบวชพระวัดท่าขนุนจำนวน ๕๐๐ บาท...

-ร่วมบุญบวชพระวัดท่าขนุนจำนวน ๕๐๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๔๔ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 10-07-2019, 14:55
คำตอบ: 84
เปิดอ่าน: 131,656
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท ...

-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 10-05-2019, 10:11
คำตอบ: 84
เปิดอ่าน: 131,656
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท ...

-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. ค่ะ
ห้อง: ธรรมวิภาค 23-01-2018, 13:19
คำตอบ: 19
เปิดอ่าน: 3,844
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
เทศนา เขียนแบบนี้หรือไม่คะ ถ้าทักท้วงผิดขออภัยค่ะ

เทศนา เขียนแบบนี้หรือไม่คะ ถ้าทักท้วงผิดขออภัยค่ะ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 01-08-2017, 16:12
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 928
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
กราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการนั่งสมาธิ

๑.ได้เคยกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องอาการวาบ เหมือนขาถูกลมพัด รู้สึกขาตนเองฟูขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 21-07-2017, 11:44
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 1,157
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
อาการวาบคล้ายขนลุกขณะนั่งสมาธิ

ได้ฝึกนั่งสมาธิมาประมาณ ๔ เดือนก่อนไปทำงานทุกวันที่ห้องพระที่บ้าน โดยทำวัตรเช้าก่อนจึงนั่งสมาธิ ภาวนาพุทโธ ตามสายหลวงปู่มั่นและตามคำชี้แนะของพระอาจารย์เล็กร่วมไปด้วย...
Showing results 1 to 25 of 27

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:49ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว