กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 109
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 30-09-2020, 20:30
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐...

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 29-09-2020, 21:06
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 29-09-2020, 21:05
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 29-09-2020, 21:04
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ...

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 28-09-2020, 21:41
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 28-09-2020, 21:40
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 28-09-2020, 21:39
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 28-09-2020, 21:37
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๕ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-09-2020, 20:34
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เป็นประธานจุดเทียนสัตตบริภัณฑ์ เทียนขันห้าโกฐาก เทียนธาตุทั้ง ๔...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-09-2020, 20:33
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๒๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เป็นประธานนำครูบาวิฑูรย์ ชินวโร...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 27-09-2020, 20:32
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๕๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒) เป็นประธานนำครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ออกจากการเข้านิโรธกรรม ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-09-2020, 21:06
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐...

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-09-2020, 21:05
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-09-2020, 21:04
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ...

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-09-2020, 21:03
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐...

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๐ น.

พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๑) พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-09-2020, 21:02
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐...

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 26-09-2020, 21:01
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-09-2020, 21:55
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ตรวจติดตามการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ณ...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-09-2020, 21:54
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐...

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-09-2020, 21:53
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๒๙...

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๒๙ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล ณ มณฑลพิธีวัดพุตะเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 25-09-2020, 21:52
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐...

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 24-09-2020, 21:26
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 24-09-2020, 21:25
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 24-09-2020, 21:24
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
ห้อง: ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 24-09-2020, 21:23
คำตอบ: 108
เปิดอ่าน: 4,877
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าขนุน...
Showing results 1 to 25 of 109

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:37ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว