กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 226
Search took 0.02 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ชยาคมน์
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 21-04-2019, 07:17
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 1,886
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
CCUbKjKxADw Unseen Thailand...

CCUbKjKxADw

Unseen Thailand งานแห่หลวงพ่อทองคำและอุ้มพระ (สงฆ์) สรงน้ำ
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

โมทนา
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 21-04-2019, 07:15
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 1,886
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
0hK53BtdFdo ...

0hK53BtdFdo

คลิปวีดีโองานทำบุญมหาสงกรานต์บ้านทองผาภูมิ (๑๕ เม.ย. ๖๒)
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ความงามของวัดท่าขนุน
การทำบุญงานมหาสงกรานต์
งานแห่หลวงพ่อทองคำ
งานถวายผ้าป่า...
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 11-04-2019, 22:35
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 2,667
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
นางสาววรรณิษา ศรีศักดิ์มะเริง ไม่สามารถไปบวชได้...

นางสาววรรณิษา ศรีศักดิ์มะเริง ไม่สามารถไปบวชได้ (ทำงานไม่เสร็จครับ)
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 11-04-2019, 22:34
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 2,667
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นายปรียวิทย์ ปฐมภควันต์

เคยบวชแล้ว

๑. นายปรียวิทย์ ปฐมภควันต์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 11-04-2019, 22:17
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 2,667
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวอุไรรัตน์...

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวอุไรรัตน์ วัฒนาสงวนศักดิ์
๒. นางสาวอนงนาฎ พงศ์สุวภาพ

ยังไม่เคยบวช

๑. นางสาวรุ่งนภา นิธิกิจชัยกุล
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 11-04-2019, 22:14
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 2,667
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาว เกษราภรณ์ ลิ้มเลิศผลบุญ

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาว เกษราภรณ์ ลิ้มเลิศผลบุญ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 11-04-2019, 12:31
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 2,667
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวอุไรวรรณ เจียรสุข ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวอุไรวรรณ เจียรสุข
๒. นางสาววรรณิษา ศรีศักดิ์มะเริง
๓. นางสาวณิชาภา พิศสุวรรณ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 10-04-2019, 16:18
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 2,667
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ
๒. นางระวีวรรณ อิ่มลาภ
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 10-04-2019, 16:02
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 2,667
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวอัญชลี วรคุณธาดา ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวอัญชลี วรคุณธาดา
๒. นางสาวสุทธิวรรณ ปรีชา
๓. นางสาวชญาดา บรรลุปัญญามั่น

ยังไม่เคยบวช

๑. นางสาวกมลรัตน์ วงค์สีทา
ห้อง: สะพานบุญ 10-04-2019, 13:23
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 131,454
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.ph...

http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=29562&d=1554877327

ลำดับที่ : ลำดับ ๖ ชยาคมน์
โอนแล้ว : ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลาโอน : เวลา ๑๓.๑๖ น.
จำนวนโอน : ๒๐๐,๐๐๐ บาท...
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 08-04-2019, 18:31
คำตอบ: 26
เปิดอ่าน: 2,667
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวชญาดา บรรลุปัญญามั่น

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวชญาดา บรรลุปัญญามั่น
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 11-03-2019, 16:17
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 3,313
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กราบขออนุญาตแนบไฟล์ภาพจากกล้องชมรมโมทนาบุญ...

กราบขออนุญาตแนบไฟล์ภาพจากกล้องชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต
ซึ่งได้ถ่ายภาพและถวายไว้เป็นสมบัติของวัดท่าขนุนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

ภาพกล้องที่ ๑ ของชมรมโมทนาบุญ เว็บพลังจิต

ภาพชุดที่ ๑...
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 08-01-2019, 12:30
คำตอบ: 109
เปิดอ่าน: 13,786
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
สมัครเข้าอุปสมบทหมู่ นายวิษณุ หงษ์อุเทน ...

สมัครเข้าอุปสมบทหมู่

นายวิษณุ หงษ์อุเทน
โทรศัพท์ : ๐๙๓ ๑๗๘ ๒๒๓๖

เคยบวชกับวัดท่าขนุนแล้ว
ฉายา “ฐานจาโร”
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 07-01-2019, 10:56
คำตอบ: 109
เปิดอ่าน: 13,786
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
สมัครอุปสมบทฯ นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา โทร...

สมัครอุปสมบทฯ
นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา
โทร ๐๘๖-๐๘๒๒๒๓๓
เคยบวชแล้วฉายาเดิม อชิโต
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 28-12-2018, 19:38
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,428
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
ยังไม่เคยบวช ๑. นายวิบูลย์ พัชรพรพิพัฒน์

ยังไม่เคยบวช

๑. นายวิบูลย์ พัชรพรพิพัฒน์
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 28-12-2018, 16:57
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,428
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางอรทัย ฝ่ายคุณวงศ์ ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นางอรทัย ฝ่ายคุณวงศ์
๒. เด็กหญิงวชิรญาณ์ ฝ่ายคุณวงศ์
๓. นายศิรเดช บุตรโคตร
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 28-12-2018, 16:56
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,428
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวศศิกานต์ ทองขาว ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวศศิกานต์ ทองขาว
๒. นายอภิทรัพย์ ผามัง

ไม่เคยบวช

๑. นางสาวนรินทร์ ผามัง
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 28-12-2018, 16:39
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,428
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นางสาวอัญชลี วรคุณธาดา

เคยบวชแล้ว

๑. นางสาวอัญชลี วรคุณธาดา
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 28-12-2018, 10:06
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,428
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เคยบวชแล้ว ๑. นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา ๒....

เคยบวชแล้ว

๑. นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา
๒. นางสาวธัญญรัตน์ ดั่งธันย์พรกูล
๓. นายสรรพวัส ประสานสุข
๔. นางสาวเกษราภรณ์ ลิ้มเลิศผลบุญ
๕. นางสาวมนัญญ์ปรัชญ์ กิ่งชาญศิลป์
๖. นางสาวณิชาภา พิศสุวรรณ...
ห้อง: เก็บตกจากบ้านเติมบุญ 20-07-2018, 16:23
คำตอบ: 41
เปิดอ่าน: 35,624
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
แจ้งเพื่อทราบ ...

แจ้งเพื่อทราบ

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/37592095_2097123970608923_5067581639958200320_n.png?_nc_cat=0&oh=0046b343e72b38349fe2ca65e916024b&oe=5BDE1BB1
...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 02:22
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 2,573
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
เป็นอย่างไรครับ ๑๐ ปีที่ผ่านมา "วัดท่าขนุน"...

เป็นอย่างไรครับ ๑๐ ปีที่ผ่านมา "วัดท่าขนุน" พัฒนาไปมากจริง ๆ
นั่นเพราะเรามี "พระสงฆ์" ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทาง

ดังนั้นเรามาช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องดี ๆ ในพระพุทธศาสนากันครับ...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 02:00
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 2,573
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
"รีวิววัดท่าขนุน" จากบุคคลต่าง ๆ NACCVRP3ALg...

"รีวิววัดท่าขนุน" จากบุคคลต่าง ๆ

NACCVRP3ALg
UNSEEN TONG PAPUME วัดท่าขนุน
เที่ยวไปกับ ททท.กาญจนบุรี & รายการร้อยเรื่องเมืองกาญจน์


efOR8vV56eE
วัดท่าขนุน ปี ๒๕๕๕ โดยคุณ จิรพงษ์...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 01:51
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 2,573
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กิจกรรมสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา (ต่างวัด) ...

กิจกรรมสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา (ต่างวัด)

พระอาจารย์เล็กเมตตาสงเคราะห์เหล่าพระภิกษุหลายวัด อาทิ

๑. เป็นประธานวางศิลาฤกษ์วิหารสมเด็จองค์ปฐม ณ อาศรมศรีชัยรัตนโคตร อ.เมือง จ.สกลนคร
...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 01:35
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 2,573
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กิจกรรมสืบสานสมบัติพ่อให้ "งานสวดพระคาถาเงินล้าน"...

กิจกรรมสืบสานสมบัติพ่อให้ "งานสวดพระคาถาเงินล้าน"

คุณรู้หรือไม่ว่า พระอาจารย์เป็นประธานนำสวดพระคาถาเงินล้านมาแล้วกี่ครั้ง ?

n5OLImzhk20
พูดถึงพ่อ ภาคพิเศษ - งานสวดพระคาถาเงินล้าน วันเสาร์ที่ ๓...
ห้อง: ภาพวัดท่าขนุน 08-06-2018, 00:58
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 2,573
ถูกเขียนโดย ชยาคมน์
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อคนทองผาภูมิ ...

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อคนทองผาภูมิ

ท่านรู้หรือไม่ว่า พระอาจารย์นำพวกเราทุกคนร่วมสร้างบันไดขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทวัดท่าขนุน
มูลค่าราว ๑๒ ล้านบาท...
Showing results 1 to 25 of 226

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:59ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว