กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.07 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ตัวเล็ก
ห้อง: ธรรมวิภาค เมื่อวานนี้, 10:42
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 52
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
เตรสกะ คือ หมวด ๑๓

ธุดงค์ ๑๓ (ข้อปฏิบัติประพฤติวัตรที่ผู้สมัครใจสมาทานประพฤติ เพื่อเป็นอุบายขัดเกลากิเลส)

หมวดที่ ๑ เกี่ยวกับจีวร

๑. ปังสุกูลิกังคะ (ผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร) คือ การไม่ยอมรับจีวรที่เขาถวาย...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 10:41
คำตอบ: 302
เปิดอ่าน: 20,084
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/948zs15...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/948zs1524282059.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/hr2zq1524282061.jpg

สามารถโอนเงินร่วมบุญงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 10:02
คำตอบ: 80
เปิดอ่าน: 4,949
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กติกาในการจอง...

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 10:02
คำตอบ: 80
เปิดอ่าน: 4,949
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/h2ckf15...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/h2ckf1523600019.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/wa8tp1523600021.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/e2i581524195312.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 10:02
คำตอบ: 80
เปิดอ่าน: 4,949
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนเมษายน (๒) ...

รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนเมษายน (๒)
ร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

รายการที่ ๑๙
พระเครื่อง (๕)

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/cb2vk1523613136.jpg
...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 16:02
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 392
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : ในอนันตจักรวาลนี้มีภพนิพพานอันไม่มีมา...

ถาม : ในอนันตจักรวาลนี้มีภพนิพพานอันไม่มีมา ไม่มีไป ไม่มีเกิด ไม่มีตาย ดิน น้ำ ลม ไฟ ไปไม่ถึง ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อรองรับองค์สมเด็จปฐมพุทธเจ้า ขอความเมตตาเรียนสอบถามว่า นอกจากนิพพานแล้ว...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:51
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 250
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : การประกอบอาชีพทนายความ...

ถาม : การประกอบอาชีพทนายความ หากได้เขียนข้อเท็จจริงในคำฟ้อง แต่มาทราบภายหลังว่าลูกความโกหก แต่ไม่สามารถถอนตัวได้ทันทีจากเหตุสุดวิสัย จึงจำเป็นต้องว่าความต่อไป ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:51
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 250
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : หากภาวนาตอนนอนจนหลับ...

ถาม : หากภาวนาตอนนอนจนหลับ แล้วตายระหว่างนั้นจะไปสุคติแน่นอนหรือไม่ ?
ตอบ : ถ้ากำลังใจเกาะความดีได้ก็ไป ถ้าเกาะไม่ได้ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:51
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 250
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : มหาเศรษฐีฤกษ์มีเกณฑ์ประมาณไหน ?...

ถาม : มหาเศรษฐีฤกษ์มีเกณฑ์ประมาณไหน ? มีผลพิเศษต่างอมฤตโชค มหาสิทธิโชค สิทธิโชคที่ไม่เข้าเกณฑ์อย่างไร ?
ตอบ : เอามาจากใครให้ไปถามคนนั้น
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:51
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 250
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม :...

ถาม : ความคิดต้องประกอบด้วยเจตนาระดับไหนถึงเป็นอธิษฐานบารมี ?
ตอบ : ตั้งใจมั่นจริง ๆ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:50
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 234
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : ...

ถาม : การที่เราได้มีโอกาสเข้าพบพระสุปฏิปันโนเป็นเวลาสั้น ๆ และนาน ๆ ครั้งนั้น เราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้บุญและประโยชน์สูงสุดจากการได้เข้าพบและนมัสการท่านครับ ?
ตอบ : ทำให้ได้อย่างท่าน
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:50
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 548
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)...

ถาม : เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ท่านถึงแก่อสัญกรรมด้วยสาเหตุใดหรือครับ ที่กล่าวว่าเกิดจากการถูกลงโทษนั้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรครับ ?
ตอบ : เกิดไม่ทัน แต่มั่นใจว่าเพราะไม่หายใจ...!
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:50
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 173
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : ในขณะก่อนที่จะตายหรือในสถานการณ์เฉียดตาย...

ถาม : ในขณะก่อนที่จะตายหรือในสถานการณ์เฉียดตาย จิตจะรู้สึกว่าเวลาเพียงชั่วขณะเดียวนั้นกลับเป็นเวลาที่นาน และคิดเรื่องราวต่าง ๆ ได้มากมายในเวลาสั้น ๆ นั้น กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:49
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 305
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : กระผมพกวัตถุมงคลเหรียญพญาครุฑและพญานาค...

ถาม : กระผมพกวัตถุมงคลเหรียญพญาครุฑและพญานาค (กำไลนวหรคุณ) พลังท่านจะหักล้างกันไหมครับ ?
ตอบ : ถ้าเข้าพิธีเดียวกันก็ไม่หักล้างกัน
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:49
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 328
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม :...

ถาม : โยมได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเรื่องปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ท่านได้กล่าวไว้ว่าสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ บิดามารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:35
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 280
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : นำพระเครื่องกับวัตถุมงคลใส่กระเป๋าติดตัว...

ถาม : นำพระเครื่องกับวัตถุมงคลใส่กระเป๋าติดตัว แล้วโดนพนักงานสายการบินบอกให้ไว้ใต้ที่นั่ง จะพูดกับคนที่ไม่สบายใจในกรณีนี้อย่างไรดี เพื่อไม่ให้เขากำลังใจเสีย ?
ตอบ : อาราธนาบารมีท่านไว้เหนือหัว ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:35
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 280
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : การพิจารณากายตนเองกับกายคนอื่น...

ถาม : การพิจารณากายตนเองกับกายคนอื่น แบบไหนจะให้ผลดีกว่า ?
ตอบ : พิจารณากายตนเอง ถ้าพิจารณาคนอื่นต้องเป็นเพศเดียวกัน แต่ถ้ามีวิสัยชอบเพศเดียวกัน ก็ต้องไปพิจารณาเพศตรงข้าม ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:34
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 280
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม :...

ถาม : เหตุใดนิมิตบางครั้งจะเหมือนจริงยิ่งกว่าหนังสามมิติ แต่นิมิตเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตมาเป็นปริศนาให้เราคิด ทำไมถึงไม่บอกตรง ๆ ?
ตอบ : ถ้าบอกตรง ๆ ทุกคนก็เลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดี ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:34
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 308
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : การทำบุญหล่อพระ...

ถาม : การทำบุญหล่อพระ โดยถวายปัจจัยแล้วเขียนแผ่นทอง กับถวายแต่ปัจจัยอย่างเดียว มีอานิสงส์เช่นเดียวกันหรือไม่ หรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ?
ตอบ : เหมือนกันตรงที่ว่าได้หล่อพระเช่นเดียวกัน ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:34
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 201
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : การที่จะชนะกามราคะ...

ถาม : การที่จะชนะกามราคะ ต้องทรงฌานให้ได้ใช่ไหมครับ ?
ตอบ : ไม่ใช่...ฌานเป็นเพียงเครื่องมือกดกามราคะให้อยู่ได้เท่านั้น การที่จะชนะต้องพิจารณาให้เห็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:33
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 201
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม :...

ถาม : การที่เราสามารถจับลมสามฐานชัดเจนได้แบบไม่ต้องบังคับหรือกำหนดรู้ ตอนนั้นจิตทรงฌาน ๑ ใช่หรือเปล่าครับ ?
ตอบ : เป็นปฐมฌานแล้ว เพียงแต่จะรักษาได้เท่าไรแค่นั้น

ถาม : ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:33
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 201
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : อยากทราบอารมณ์เมตตาในอุเบกขา...

ถาม : อยากทราบอารมณ์เมตตาในอุเบกขา จะอยู่ในลักษณะที่ว่าเราเต็มใจที่จะช่วยคนอื่นอยู่เสมอแต่จะรอเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เพื่อจะช่วยหรือเปล่าครับ ? ยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระวักกลิ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:33
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 201
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม :ผมเคยได้อ่านเรื่องที่หลวงพ่อเล่าว่า...

ถาม :ผมเคยได้อ่านเรื่องที่หลวงพ่อเล่าว่า เคยเจอผีหรืออสุรกายที่ตัวใหญ่มากเหมือนยักษ์ ผีตัวนั้นบีบร่างกายของหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อก็นึกคำสอนของหลวงพ่อวัดท่าซุง แล้วก็แผ่เมตตาให้ผีตนนั้น...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:33
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 203
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : ...

ถาม : ขอความอนุเคราะห์สูตรยารักษาเส้นเลือดขอดจากหลวงพ่อ ?
ตอบ : โดยปกติเขาให้ผ่าตัด สูตรยารักษาเส้นเลือดขอดต้องรักษาตั้งแต่ก่อนเป็น ก็คืออย่าใส่รองเท้าที่รัดแน่น อย่าใช้งานเท้าของเรามากจนเกินไป ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-04-2018, 15:33
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 203
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ถาม : บางครั้งเวลาคิดในสิ่งที่ไม่ได้อยากจะคิด...

ถาม : บางครั้งเวลาคิดในสิ่งที่ไม่ได้อยากจะคิด ไม่ว่าพยายามบอกตัวเองให้หยุดโดยออกเสียงหรือเอาเล็บจิกตัวเอง ความคิดนั้นก็ยังคงคิดต่อไป ความคิดเหล่านั้นเป็นของเราหรือไม่ ?
ตอบ : ...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:48ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว