กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 139
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:21
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา...

ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะเป็นประธาน มีบารมีของหลวงปู่สาย อคฺควํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนเป็นที่สุด
...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:19
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ดังนั้น..ในส่วนนี้ญาติโยมที่มาสร้างบุญสร้างกุศล...

ดังนั้น..ในส่วนนี้ญาติโยมที่มาสร้างบุญสร้างกุศล นอกจากการทำบุญใส่บาตร สมาทานศีล ฟังเทศน์ ฟังธรรมแล้ว เราก็ยังได้ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งเป็นวัตถุทานที่พระพุทธเจ้าได้มีพระบรมพุทธานุญาตเอาไว้...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:17
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานางวิสาขามหาอุบาสิกาพิจารณ...

เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานางวิสาขามหาอุบาสิกาพิจารณาว่า นักบวชของเรา เราก็ควรที่จะสร้างความเคารพ และความต่างจากชาวบ้านทั่วไปที่เขาเคารพนักบวชเปลือย จึงได้กราบขอพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:16
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในส่วนของผ้าอาบน้ำฝนนั้น ญาติโยมนำเอามาถวายพระ...

ในส่วนของผ้าอาบน้ำฝนนั้น ญาติโยมนำเอามาถวายพระ ปัจจุบันนี้เห็นพระหลายท่านใช้ไม่ถนัด เพราะตอนเป็นฆราวาสใช้ผ้าขาวม้าบ้าง ผ้าขนหนูบ้าง แต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่
...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:16
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้การใช้เทียนมีน้อยแล้ว...

เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้การใช้เทียนมีน้อยแล้ว เราก็เปลี่ยนเป็นหลอดไฟฟ้า ไม่ว่าจะหลอดสั้น หลอดยาว หลอดกลม หลอดประหยัดไฟ ก็ถือว่าเหมาะสมกับยุคสมัย แต่ว่าวัดท่าขนุนของเรายังใช้เทียนพรรษาเป็นปกติ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:14
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในการที่พระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาในที่ใดที่หนึ่ง...

ในการที่พระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาในที่ใดที่หนึ่ง ก็มีความสะดวก ความเหมาะสมหลายประการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

สำหรับญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญที่วัดท่าขนุนแห่งนี้ นอกจากเรามาทำบุญ ใส่บาตร...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:13
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
“สิ่งใดที่สมควร พิจารณาแล้วว่าสมควร...

“สิ่งใดที่สมควร พิจารณาแล้วว่าสมควร สิ่งนั้นย่อมสมควร” อย่างเช่นว่าถ้าหากว่าญาติโยม เมื่อถึงเวลาตั้งใจที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่ว่าบ้านอยู่ไกล การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสิ่งที่สมควร...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:12
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
หรือว่าอย่างของวัดท่าขนุนของเรา...

หรือว่าอย่างของวัดท่าขนุนของเรา มีพระภิกษุสามเณรไปเรียนจำนวนมาก การเรียนก็เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศึกษาให้มีความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำมาสั่งสอนแก่ญาติโยมได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:11
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ถ้าหากว่าเหตุที่นอกเหนือจากนี้...

ถ้าหากว่าเหตุที่นอกเหนือจากนี้ ก็ต้องดูความเหมาะสม โดยอาศัยหลักการตีความพระธรรมวินัย ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้ไว้ เรียกว่าหลักมหาปเทส คือข้ออ้างใหญ่ มีอยู่ ๔ ข้อ
...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:10
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
การจำพรรษานั้น...

การจำพรรษานั้น บางทีเราก็เห็นพระภิกษุสามเณรยังคงไม่ได้อยู่ในวัด ก็อย่าเพิ่งไปตำหนิท่าน เพราะองค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้ ว่าถ้าหากว่าภิกษุมีความจำเป็นแม้ในช่วงพรรษา...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:06
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
๔. เมื่อพระภิกษุสามเณรอยู่ร่วมกัน...

๔. เมื่อพระภิกษุสามเณรอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอยู่กับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ก็สามารถรับคำสั่งสอนจากพระอุปัชฌาย์อาจารย์ได้โดยง่าย และเมื่อมีข้อธรรมอะไรติดขัด...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:05
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในสมัยก่อนที่พระท่านจาริกไปเรื่อย ๆ...

ในสมัยก่อนที่พระท่านจาริกไปเรื่อย ๆ ญาติโยมจะทำบุญก็ลำบาก กว่าจะได้ทำบุญอีกทีก็ต้องรอจนพระท่านวนกลับมาที่เดิม ซึ่งถ้าเป็นอย่างอาตมานี้ บางที่ก็ผ่านไปเพียงครั้งเดียว จนป่านนี้ยังไม่ได้วนกลับไปอีกเลย ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:04
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
๓. การที่พระอยู่จำเพาะเจาะจงในที่ใดที่หนึ่ง...

๓. การที่พระอยู่จำเพาะเจาะจงในที่ใดที่หนึ่ง สะดวกต่อการที่ญาติโยมจะได้ทำบุญ เพราะว่าสมัยก่อนพระท่านเดินทางไปเรื่อย ๆ บาลีใช้คำว่า “จาริก” หรือ “จาริกะ” แปลว่าเที่ยวไป คำว่า “เที่ยวไป”...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:01
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เหตุที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า...

เหตุที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จำพรรษา ก็เพราะว่าช่วงฤดูฝนชาวบ้านต้องทำนา แล้วโดยมารยาทแต่ดั้งเดิมของคนทางเอเชียของเรา ถ้าหากว่าแขกไปใครมาก็ต้องต้อนรับ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 11:00
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห...

องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นดังนั้น ประกอบกับทรงทราบแล้วว่า ศาสนาอื่นเขามีการหยุดการจาริกไปในช่วงเข้าพรรษา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพุทธบัญญัติ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:59
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
แต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา...

แต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เพิ่งประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้ไม่นาน หลักการบางอย่างยังไม่ได้กำหนดเอาไว้ ทำให้พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนานั้น ยังมีการเดินทางไปมาในช่วงฤดูฝน...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:58
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 1,540
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทศนาวันเข้าพรรษา วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เทศน์วันเข้าพรรษา ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:50
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 842
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทสนาวสาเน ในท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา...

เทสนาวสาเน ในท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เป็นประธาน มีบารมีของหลวงปู่สาย อคฺควํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนเป็นที่สุด
...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:47
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 842
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในส่วนที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศล...

ในส่วนที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพราะเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา และเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบถ้วนสมบูรณ์ในโลก...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:44
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 842
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า...

องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ประทานเอหิภิกขุ ก็คือการบวชครั้งแรกในพระพุทธศาสนา เป็นการบวชด้วยการกล่าววาจาว่า “เอหิภิกขุ ขอเธอจงเป็นภิกษุเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:42
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 842
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญมีดวงตาเข้าถึงธรรม...

เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญมีดวงตาเข้าถึงธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีใจ ไม่ได้ดีใจว่าได้สาวก แต่ดีใจว่ามีผู้เข้าถึงธรรมได้จริง ๆ สามารถเป็นพยานได้ว่าพระองค์ท่านตรัสรู้มรรคผลจริง ๆ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:41
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 842
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในเมื่อท่านสรุปได้ดังนี้...

ในเมื่อท่านสรุปได้ดังนี้ จึงเข้าถึงหลักธรรมที่สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ ทำให้กลายเป็นผู้รู้ธรรมองค์แรกถัดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา กลายเป็นสักขีสาวก...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:39
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 842
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสถึงส่วนสุด...

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสถึงส่วนสุด ๒ ทางที่ต้องละ ทางสายกลางที่ต้องประพฤติ และอริยสัจที่พระองค์ท่านค้นพบความจริงแท้ทั้ง ๔ อย่างขึ้นมา ท่านโกณฑัญญะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมว่า "ยังกิญจิ...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:35
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 842
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ...

ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงกล่าวตามความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไป เวลาเราลำบากขึ้นมาเราไม่ได้หาว่าลำบากเพราะอะไร แต่ส่วนใหญ่ญาติโยมจะเกิดความรู้สึกในใจว่า “ทุกข์จริงโว้ย..!”...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 24-07-2019, 10:32
คำตอบ: 18
เปิดอ่าน: 842
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เมื่อได้ฟังองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุท...

เมื่อได้ฟังองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม บอกส่วนสุด ๒ อย่างที่ต้องละ และทางสายกลางที่ต้องประพฤติ แล้วยังกล่าวถึง ทุกข์ ก็คือเรื่องของความลำบาก สมุทัย คือสาเหตุของการเกิดทุกข์...
Showing results 1 to 25 of 139

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:17ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว