กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.03 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มะลิแก้ว
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 08-12-2018, 15:39
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 621
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561/12/vfyvi1544258275.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561/12/3bw5k1544258278.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 08-12-2018, 15:37
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 621
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561/12/g24sv1544258211.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561/12/ivw4l1544258215.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 08-12-2018, 15:36
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 621
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561/12/k4c741544258048.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561/12/jfvdw1544258053.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 08-12-2018, 15:33
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 621
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561/12/vtzjr1544257721.jpg

พระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร จุดธูปเทียน...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 08-12-2018, 15:28
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 621
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานพุทธาภิเษกพญาเต่าเรือนวัดสี่แยกเจริญพร จ.นครปฐม

ภาพงานพุทธาภิเษกพญาเต่าเรือนวัดสี่แยกเจริญพร จ.นครปฐม
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali12/2561/12/5ajvm1544257360.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-11-2018, 23:43
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 899
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/ib1r61543077664.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/y02e51543077675.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-11-2018, 23:40
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 899
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/xky5h1543077490.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/2vhc31543077495.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-11-2018, 23:37
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 899
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/dq4ma1543077312.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/cxsdm1543077325.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-11-2018, 23:34
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 899
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/7x23x1543077107.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/q8va91543077112.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 24-11-2018, 23:31
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 899
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวาระ ๒๕๐ ปีกรุงธนบุรี

ภาพงานพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ในวาระ ๒๕๐ ปีกรุงธนบุรี ณ วัดอรุณราชวราราม
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 23-11-2018, 11:52
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 397
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/l6x791542948693.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/l774q1542948697.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 23-11-2018, 11:51
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 397
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ลอยกระทง ...

ลอยกระทง

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/gta3q1542948533.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/kus641542948540.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 23-11-2018, 11:48
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 397
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ทำวัตรค่ำ ...

ทำวัตรค่ำ

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/rkj9u1542948391.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/1eu8q1542948406.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 23-11-2018, 11:36
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 397
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/is0b41542948297.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/x6aes1542948303.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 23-11-2018, 11:33
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 397
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ร่วมกันจุดผางประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ...

ร่วมกันจุดผางประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/4agrh1542947463.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/m4lab1542947468.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 23-11-2018, 11:17
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 397
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
วางผางประทีปในช่วงบ่าย ...

วางผางประทีปในช่วงบ่าย

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2561/11/ttvla1542946516.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2561/11/fy03e1542946521.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 23-11-2018, 11:15
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 397
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/25...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2561/11/c3p2a1542946421.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/malikaew/2561/11/lo8cy1542946425.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 23-11-2018, 11:13
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 397
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพงานวันลอยกระทงวัดท่าขนุน ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

เวลา ๘.๓๐ น. อุปสมบทหมู่วันลอยกระทง...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-11-2018, 16:50
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 382
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/a5cy31542707368.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/cm3vi1542707373.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-11-2018, 16:49
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 382
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/3v43d1542707255.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/gfjw91542707262.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-11-2018, 16:47
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 382
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/6bsqw1542707128.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/rk8751542707134.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-11-2018, 16:45
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 382
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/88cp51542707043.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/8s1ff1542707048.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-11-2018, 16:43
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 382
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/ii5n41542706854.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/9plv21542706857.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 20-11-2018, 16:40
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 382
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
ภาพงานกฐินปลดหนี้วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ภาพงานกฐินปลดหนี้วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali11/2561/11/8vnxs1542706271.jpg
...
ห้อง: ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและหลวงพ่อ 26-10-2018, 11:00
คำตอบ: 14
เปิดอ่าน: 1,240
ถูกเขียนโดย มะลิแก้ว
รับพรจากพระ ...

รับพรจากพระ

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali10/7t4ck1540526284.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/mali10/9yx891540526289.jpg
...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:51ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว