กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 33
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: พรรวินท์
ห้อง: สะพานบุญ 18-07-2019, 09:38
คำตอบ: 133
เปิดอ่าน: 10,129
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองรายการที่ ๗๔ จำนวน ๒ ถุง

-จองรายการที่ ๗๔ จำนวน ๒ ถุง
ห้อง: สะพานบุญ 13-07-2019, 09:57
คำตอบ: 599
เปิดอ่าน: 22,205
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ลำดับการจองที่ ๒๐๙ -โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๐๐๐.๙๐...

-ลำดับการจองที่ ๒๐๙
-โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๐๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๕๖ น.
-ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 10-07-2019, 18:47
คำตอบ: 599
เปิดอ่าน: 22,205
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๒๐ แผ่นค่ะ

-จองบูชารายการที่ ๒ จำนวน ๒๐ แผ่นค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 10-07-2019, 14:55
คำตอบ: 70
เปิดอ่าน: 129,107
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท ...

-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 10-07-2019, 14:52
คำตอบ: 42
เปิดอ่าน: 326,135
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๒๐๐.๑๐...

-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๒๐๐.๑๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๑ น. ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 08-07-2019, 19:13
คำตอบ: 599
เปิดอ่าน: 22,205
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ลำดับการจองที่ ๑๒๔ -โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๗๐๐.๑๐...

-ลำดับการจองที่ ๑๒๔
-โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๗๐๐.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๑๒ น.
-ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 08-07-2019, 09:59
คำตอบ: 599
เปิดอ่าน: 22,205
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองรายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์ -จองรายการที่ ๒...

-จองรายการที่ ๑ จำนวน ๑ องค์
-จองรายการที่ ๒ จำนวน ๔ แผ่น
ห้อง: สะพานบุญ 29-06-2019, 21:45
คำตอบ: 42
เปิดอ่าน: 326,135
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐.๑๐...

-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐.๑๐ บาท โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๔๓ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 29-06-2019, 21:43
คำตอบ: 197
เปิดอ่าน: 12,503
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ลำดับการจองที่ ๓๕ -โอนเงินแล้วจำนวน ๑๐๐.๑๕ บาท...

-ลำดับการจองที่ ๓๕
-โอนเงินแล้วจำนวน ๑๐๐.๑๕ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๔๒ น.
-ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 25-06-2019, 09:38
คำตอบ: 197
เปิดอ่าน: 12,503
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-จองบูชารายการที่ ๖๔ ค่ะ

-จองบูชารายการที่ ๖๔ ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 28-05-2019, 16:40
คำตอบ: 738
เปิดอ่าน: 21,926
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ลำดับการจองที่ ๒๐ -โอนเงินแล้วจำนวน ๕๗๐.๑๑ บาท...

-ลำดับการจองที่ ๒๐
-โอนเงินแล้วจำนวน ๕๗๐.๑๑ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๗ น.
-ขอรับทางไปรษณีย์-ที่อยู่จัดส่งทางกล่องข้อความค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 26-05-2019, 21:31
คำตอบ: 738
เปิดอ่าน: 21,926
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญจอง แฟลชไดร์ฟสื่อธรรมะดิจิตอล ๖๐ ปี จำนวน...

-ร่วมบุญจอง แฟลชไดร์ฟสื่อธรรมะดิจิตอล ๖๐ ปี จำนวน ๑ ชิ้นค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 10-05-2019, 10:11
คำตอบ: 70
เปิดอ่าน: 129,107
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท ...

-ร่วมบุญผางประทีป จำนวน ๒๐๐.๙๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 10-05-2019, 10:06
คำตอบ: 42
เปิดอ่าน: 326,135
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐.๑๐...

-ร่วมบุญธรรมทานเว็บไซต์ "วัดท่าขนุน" จำนวน ๑๐๐.๑๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๖ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 12-04-2019, 13:41
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-...

- ร่วมบุญงานสืบชะตาพระอาจารย์ตามกำลังศรัทธาจำนวนเงิน ๕๐๐.๙๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๙ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 25-03-2019, 10:50
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี...

-ร่วมบุญงานสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญนธรรม, ดร.
โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๘ น. ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 15-02-2019, 09:38
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญงานสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน...

-ร่วมบุญงานสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๖ น. ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 18-01-2019, 10:09
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐...

-ร่วมบุญสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๘ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 18-12-2018, 11:38
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐...

-ร่วมบุญสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๘ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 21-11-2018, 17:14
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐...

-ร่วมบุญสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๑๒ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 22-10-2018, 10:26
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมทำบุญสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน...

-ร่วมทำบุญสืบชะตาพระอาจารย์ โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๕ น. ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 13-09-2018, 13:41
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญงานสืบชะตาพระอาจารย์ตามกำลังศรัทธา จำนวน...

-ร่วมบุญงานสืบชะตาพระอาจารย์ตามกำลังศรัทธา จำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท
โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๒๘ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 16-08-2018, 10:05
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญงานสืบชะตาพระอาจารย์ ตามกำลังศรัทธา...

-ร่วมบุญงานสืบชะตาพระอาจารย์ ตามกำลังศรัทธา โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๔๙ น.ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 13-07-2018, 10:50
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท...

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๕๐ น. ค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 27-06-2018, 15:15
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,075
ถูกเขียนโดย พรรวินท์
-ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐...

-ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๙ น. ค่ะ
Showing results 1 to 25 of 33

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:23ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว