กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 48
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: วัจน์
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 23:38
คำตอบ: 159
เปิดอ่าน: 10,707
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๑๕๗ จำนวน ๒ ผืนครับ

จองรายการที่ ๑๕๗ จำนวน ๒ ผืนครับ
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 23:36
คำตอบ: 159
เปิดอ่าน: 10,707
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๑๕๒ จำนวน ๒ ชุดครับ

จองรายการที่ ๑๕๒ จำนวน ๒ ชุดครับ
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 22:13
คำตอบ: 97
เปิดอ่าน: 9,358
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๗๘ จำนวน ๒๙ องค์ ครับ

จองรายการที่ ๗๘ จำนวน ๒๙ องค์ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 22:00
คำตอบ: 97
เปิดอ่าน: 9,358
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๗๑ จำนวน ๕ องค์ จองรายการที่ ๗๒...

จองรายการที่ ๗๑ จำนวน ๕ องค์
จองรายการที่ ๗๒ จำนวน ๒ องค์ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 19-07-2019, 06:16
คำตอบ: 97
เปิดอ่าน: 9,358
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๖๑ จำนวน ๒ องค์ ครับ

จองรายการที่ ๖๑ จำนวน ๒ องค์ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 18-07-2019, 23:56
คำตอบ: 97
เปิดอ่าน: 9,358
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๖๑ จองรายการที่ ๗๐ ครับ

จองรายการที่ ๖๑
จองรายการที่ ๗๐ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 17-07-2019, 22:46
คำตอบ: 134
เปิดอ่าน: 10,543
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๗๔ ข้าวจากพิธีสืบชะตาพระอาจารย์เล็ก...

จองรายการที่ ๗๔ ข้าวจากพิธีสืบชะตาพระอาจารย์เล็ก จำนวน ๕ ถุง ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 17-07-2019, 22:33
คำตอบ: 134
เปิดอ่าน: 10,543
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๔๖ ครับ

จองรายการที่ ๔๖ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 17-07-2019, 21:57
คำตอบ: 159
เปิดอ่าน: 10,707
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๑๑๓ ครับ

จองรายการที่ ๑๑๓ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 15-07-2019, 20:34
คำตอบ: 159
เปิดอ่าน: 10,707
ถูกเขียนโดย วัจน์
+ ลำดับการจองที่ ๗ + โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๓๐๐.๙๘...

+ ลำดับการจองที่ ๗
+ โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๓๐๐.๙๘ บาท
+ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๒๔ น.
+ ขอรับที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 15-07-2019, 17:56
คำตอบ: 134
เปิดอ่าน: 10,543
ถูกเขียนโดย วัจน์
+ ลำดับการจองที่ ๒๔ + โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐.๙๘...

+ ลำดับการจองที่ ๒๔
+ โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐.๙๘ บาท
+ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๕๕ น.
+ ขอรับที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 15-07-2019, 17:39
คำตอบ: 608
เปิดอ่าน: 23,000
ถูกเขียนโดย วัจน์
+ ลำดับการจองที่ ๑๔๑ + โอนเงินแล้วจำนวน...

+ ลำดับการจองที่ ๑๔๑
+ โอนเงินแล้วจำนวน ๕,๐๐๐.๙๘ บาท
+ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๓ น.
+ ขอรับที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 14-07-2019, 23:38
คำตอบ: 159
เปิดอ่าน: 10,707
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๓๒ จำนวน ๕ องค์ ครับ

จองรายการที่ ๓๒ จำนวน ๕ องค์ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 11-07-2019, 06:43
คำตอบ: 134
เปิดอ่าน: 10,543
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๔๘ ครับ

จองรายการที่ ๔๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 11-07-2019, 06:31
คำตอบ: 134
เปิดอ่าน: 10,543
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๕๐ ครับ

จองรายการที่ ๕๐ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 08-07-2019, 17:38
คำตอบ: 608
เปิดอ่าน: 23,000
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ แผ่นครับ

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ แผ่นครับ
ห้อง: สะพานบุญ 05-07-2019, 06:12
คำตอบ: 134
เปิดอ่าน: 10,543
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๓๒ ครับ

จองรายการที่ ๓๒ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 04-07-2019, 23:59
คำตอบ: 159
เปิดอ่าน: 10,707
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๑๑ ครับ

จองรายการที่ ๑๑ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 30-06-2019, 14:35
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 8,486
ถูกเขียนโดย วัจน์
+ ลำดับการจองที่ ๑๑ + โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๑๐๐.๙๘...

+ ลำดับการจองที่ ๑๑
+ โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๑๐๐.๙๘ บาท
+ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๒๓ น.
+ รวมจองรายการที่ ๑๑๓ และ ๑๑๗ ครับ
+ ขอรับที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 30-06-2019, 13:53
คำตอบ: 197
เปิดอ่าน: 12,622
ถูกเขียนโดย วัจน์
+ ลำดับการจองที่ ๑๐ + โอนเงินแล้วจำนวน ๕,๐๐๐.๙๘...

+ ลำดับการจองที่ ๑๐
+ โอนเงินแล้วจำนวน ๕,๐๐๐.๙๘ บาท
รวมจองรายการที่ ๗๖ จำนวน ๒ องค์ และ
จองรายการที่ ๑๑๙ จำนวน ๑ องค์ ด้วยครับ
+ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๔ น.
+...
ห้อง: สะพานบุญ 30-06-2019, 07:23
คำตอบ: 197
เปิดอ่าน: 12,622
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๗๖ จำนวน ๒ องค์ และ จองรายการที่...

จองรายการที่ ๗๖ จำนวน ๒ องค์ และ
จองรายการที่ ๑๑๙ จำนวน ๑ องค์ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 29-06-2019, 08:02
คำตอบ: 738
เปิดอ่าน: 22,230
ถูกเขียนโดย วัจน์
- ลำดับการจองที่ ๑๒๒ - จองแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๑...

- ลำดับการจองที่ ๑๒๒
- จองแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๑ ชิ้น
- โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐.๙๘ บาท วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๗.๕๖ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ
- นายชินวัจน์ ลีลาขจรจิตร โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๘ ๔-๕๙๕
ห้อง: สะพานบุญ 28-06-2019, 19:49
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 8,486
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๑๑๗ ครับ

จองรายการที่ ๑๑๗ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 28-06-2019, 19:24
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 8,486
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๑๑๓ ครับ

จองรายการที่ ๑๑๓ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 27-06-2019, 23:25
คำตอบ: 111
เปิดอ่าน: 8,486
ถูกเขียนโดย วัจน์
จองรายการที่ ๑๐๕ ครับ

จองรายการที่ ๑๐๕ ครับ
Showing results 1 to 25 of 48

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:48ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว