กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 37
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ปภัสสรญาน
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 01-10-2017, 02:00
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 231
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
ปัญหาแก้ยาก

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับ

เมื่อเราเกิดปัญหาขึ้นในการเรียนหรือการทำงาน และเป็นปัญหาที่หาทางออกที่ดีไม่ได้ จนทำให้เกิดทุกข์ทุกครั้งที่นึกถึง แม้จะทำสมาธิก็ช่วยบรรเทาทุกข์ได้แต่เพียงชั่วครู่
...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 30-09-2017, 23:47
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 344
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
หนุนดวง

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับ

- การคำนวณและวางดวงพิชัยสงคราม สามารถช่วยหนุนดวง และส่งเสริมชะตาชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงหรือไม่ และเพราะเหตุใดครับ

- การสร้างตะกรุดอุ้มดวงหนุนดวงที่ได้ลงยันต์ต่าง ๆ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 30-09-2017, 23:37
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 200
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
วางแผนและฟุ้งซ่าน

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า เราจะแยกระหว่างการวางแผนล่วงหน้าและการคิดฟุ้งซ่านได้อย่างไรครับ

กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 30-09-2017, 22:52
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 279
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
ศัลยกรรมตกแต่ง (คำถามสืบเนื่องจากคำตอบครั้งที่แล้ว)

สืบเนื่องจากคำตอบครั้งที่แล้ว หลวงพ่อได้กล่าวถึงการทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อแก้ไขรูปร่างหน้าตาโดยอ้อม จึงกราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า

- การทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้สวยงามมากขึ้นเป็นการฝืนกรรม...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 03-09-2017, 10:19
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 291
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
การทำศัลยกรรมตกแต่ง

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า

- การทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้สวยงามมากขึ้นเป็นการฝืนกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าตารูปร่างถูกต้องหรือไม่ครับ

- และถ้าต้องการทำศัลยกรรมตกแต่ง...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 03-09-2017, 09:30
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 385
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
ให้ลูกหน้าตาดี

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับ

เนื่องจากได้อ่านคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่ท่านว่า หากต้องการให้ลูกหน้าตาดี ให้เอารูปของคนที่ต้องการให้เหมือนมาห้อยไว้ให้เห็นง่าย ๆ ตั้งใจจำรูปนั้นเวลาทำบุญให้ทาน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 03-09-2017, 09:04
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 236
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า

- พระพุทธเจ้าตรัสว่า "บุคคลที่เกิดมาได้พบกัน ในอดีตไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเลยไม่มี อย่างน้อย ๆ ต้องเป็นฐานะใดฐานะหนึ่ง เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นหลาน เป็นญาติพี่น้อง...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 03-09-2017, 08:45
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 234
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
ความขยัน

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

มีวิธีใดบ้างที่จะกระตุ้นให้เรามีความขยัน และมีวินัย ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและง่ายที่สุดครับ

กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 03-09-2017, 08:42
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 248
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
เมื่อทำสมาธิ

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

ข้าพเจ้าและคนในครอบครัว เมื่อมีเวลาว่าง เช่น นั่งเฉย ๆ หรือนั่งรอคนมาเรียก จะทำสมาธิ แต่ข้าพเจ้ามีความสงสัยว่า
- หากเรียกหรือรบกวนผู้ที่อยู่ในสมาธิ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 06-08-2017, 10:46
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 307
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Post การขอให้บุญส่งผล

กราบเรียนถามพระอาจารย์ที่เคารพครับ

เนื่องด้วยเราพุทธศาสนิกชนอาจเคยได้ทำบุญมามาก และเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์นานหลายชาติ และเป็นไปในทางทยอยส่งผล

แต่ในบางครั้ง เรามีความลำบากในปัจจุบัน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 06-08-2017, 10:41
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 288
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Post ความรู้สึกไม่สบายทางกายเมื่อปฏิบัติ

กราบเรียนถามพระอาจารย์ที่เคารพครับ

ในเวลาที่ข้าพเจ้าพยายามปฏิบัติสมาธินั้น มักมีความรู้สึกคันตามตัวเกิดขึ้น หรือบางครั้งจะมีเสมหะเกิดขึ้น ทำให้ต้องคอยเกาและกระแอมเสมหะ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 05-08-2017, 18:32
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 392
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Post เทพที่มีเทวดาทำหน้าที่แทน

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ

เนื่องด้วยในบางครั้ง เราต้องมีการเกี่ยวข้องกับศาสนิกชนของศาสนาอื่น และทำให้มีข้อสงสัยดังนี้ครับ

๑. เนื่องจากคำว่า อัลเลาะห์ นั้น แผลงหรือมีที่มาจากคำว่า อรหันต์...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 04-06-2017, 15:02
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 471
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การบนมากน้อย

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ

การบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เทพเทวดา หรือพระพุทธรูป ด้วยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ได้กำหนดตายตัว บางคนจะบนมาก บางคนจะบนน้อย อยากทราบว่าการบนมากหรือน้อยนั้น...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 04-06-2017, 14:41
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 495
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Post แผ่นดวงชะตา

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ

๑. การนำแผ่นดวงชะตาไปร่วมหลอมเพื่อสร้างองค์พระ มีอานิสงส์ทางด้านเสริมดวงชะตาเหนือกว่าการบริจาคเงินปัจจัยร่วมสร้างอย่างเดียว หรือไม่ อย่างไรครับ

๒....
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 04-06-2017, 08:57
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 451
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การรับพร

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ

๑. การที่พระสงฆ์ท่านให้พรนั้น จะสำเร็จตามพรที่ท่านว่าเนื่องด้วยเหตุใดหรือครับ เพราะกำลังสมาธิของแต่ละท่านใช่หรือไม่ครับ

๒. การที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 02-06-2017, 17:03
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 510
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Post พระอรหันต์ในบ้าน

๑. ด้วยคำกล่าวที่ว่า พ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้าน

จึงขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า การทำบุญกับพ่อแม่ จะได้อานิสงส์เท่ากับการทำบุญกับพระอรหันต์หรือไม่ครับ หากไม่ จะสามารถเทียบได้กับการทำบุญกับใครครับ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 02-06-2017, 16:46
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 508
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
แท้งไม่มีชีวิต

๑. เนื่องจากการทำแท้ง หากทำในครรภ์ที่มีอายุพอสมควร เด็กจะสามารถร้องส่งเสียง และขยับร่างกายได้ แต่ด้วยสภาพร่างกายและอวัยวะที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ไม่พร้อมต่อการดำรงชีวิต จึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 02-06-2017, 16:12
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 612
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile ชนวนมวลสาร

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

เมื่อขออาราธนาบารมีพระเพื่อพุทธาภิเษกวัตถุมงคลแล้ว วัตถุมงคลนั้นย่อมมีอานุภาพมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัตถุที่รับพลังได้มาก เช่น ทองคำ หรือ ตะกั่ว
...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 02-06-2017, 16:05
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 499
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
ผ้าถุงแม่

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า เหตุใดการที่ทหารพกชายผ้าถุงแม่เข้าทำสงครามจึงมีผลให้คงกระพันได้ครับ

ขอบพระคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 05-05-2017, 23:11
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 609
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า ตามความเชื่อของคนทางเหนือ ที่เชื่อว่า การเลี้ยงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองให้มีมาก แล้วจะทำให้มีลาภมาก เป็นความเชื่อที่มีผลจริงตามนั้นหรือเปล่าครับ
กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 04-05-2017, 23:41
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 518
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การทำลายรูปพระ

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า
๑. การกินพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนื้อยาจินดามณีไปทั้งองค์นั้น จะมีโทษทำลายรูปพระหรือเปล่าครับ
๒. การทำลายรูปพระอริยสงฆ์ จะเป็นบาปเหมือนการทำลายรูปพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 04-05-2017, 23:32
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 556
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การทำแท้ง

กราบเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับการทำแท้งครับว่า
๑. เด็กในครรภ์นับว่ามีชีวิตเมื่อใดครับ
๒. การฝังห่วงอนามัยเพื่อคุมกำเนิด และการกินยาคุมฉุกเฉิน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 04-05-2017, 23:24
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 447
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile ลูกน้อง

กราบเรียนถามหลวงพ่อ ถึงสาเหตุ และวิธีการแก้ให้ได้ผลในปัจจุบัน สำหรับลูกน้อง และผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีปัญหาเหล่านี้ครับ
๑. ทุจริต
๒. ขี้เกียจ ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่
๓. ไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 04-05-2017, 23:22
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 504
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
กรรมให้ผลเร็วช้า

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า เพราะเหตุใด กรรมจึงให้ผลเร็วช้าต่างกันในแต่ละคนครับ เช่น เมื่อข้าพเจ้าตามเพื่อนไปซื้อหอย แต่เพื่อนสั่งให้แม่ค้าลวกหอยนั้นเสีย แล้วให้ข้าพเจ้าเป็นผู้จ่ายเงินนั้น...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 04-05-2017, 23:13
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 512
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile ตบะเดชะ

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับ
๑. ทำบุญหรือทำประการใดจึงจะทำให้เราเป็นผู้มีตบะเดชะ เป็นที่น่านับถือ น่าเกรงขาม มีผู้คนเกรงใจครับ
๒. ทำบุญหรือทำประการใดจึงจะทำให้วาจาของเราเป็นที่น่านับถือ...
Showing results 1 to 25 of 37

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:27ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว