กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 30
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เผือกน้อย
ห้อง: สะพานบุญ 14-09-2019, 09:38
คำตอบ: 61
เปิดอ่าน: 3,796
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๕๕ และ ๕๖ ครับ

จองรายการที่ ๕๕ และ ๕๖ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 14-09-2019, 06:10
คำตอบ: 435
เปิดอ่าน: 21,037
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๒๔๘ - โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๘๐...

- ลำดับการจองที่ ๒๔๘
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๘๐ บาท วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๔ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 12-09-2019, 17:59
คำตอบ: 44
เปิดอ่าน: 2,153
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔ จำนวน ๕ ชุดครับ

จองรายการที่ ๔ จำนวน ๕ ชุดครับ
ห้อง: สะพานบุญ 07-09-2019, 06:05
คำตอบ: 126
เปิดอ่าน: 8,323
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๑ - โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๕๐๐ บาท...

- ลำดับการจองที่ ๑
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๕๐๐ บาท วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๕๘ น.
- ขอรับที่วัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 07-09-2019, 05:48
คำตอบ: 435
เปิดอ่าน: 21,037
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญ ๑ กองครับ

ร่วมบุญ ๑ กองครับ
ห้อง: สะพานบุญ 06-09-2019, 20:11
คำตอบ: 126
เปิดอ่าน: 8,323
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑ กองครับ

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑ กองครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2019, 06:58
คำตอบ: 96
เปิดอ่าน: 10,980
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๑๓ - โอนเงินแล้วจำนวน ๕,๓๐๕...

- ลำดับการจองที่ ๑๓
- โอนเงินแล้วจำนวน ๕,๓๐๕ บาท วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๑ น.
- ขอรับที่วัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2019, 06:57
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,358
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๔๑ - โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๐๐๙...

- ลำดับการจองที่ ๔๑
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๐๐๙ บาท วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๒๙ น.
- ขอรับที่วัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2019, 06:56
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,979
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
- ลำดับการจองที่ ๘ - โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๒๐๙ บาท...

- ลำดับการจองที่ ๘
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๒๐๙ บาท วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๒๓ น.
- ขอรับที่วัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2019, 06:51
คำตอบ: 84
เปิดอ่าน: 131,658
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๒๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 01-09-2019, 06:50
คำตอบ: 9
เปิดอ่าน: 330,252
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๒๒ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-09-2019, 06:49
คำตอบ: 72
เปิดอ่าน: 195,753
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๒๒ น.
ห้อง: สะพานบุญ 23-08-2019, 15:08
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,979
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๘๘ ครับ

จองรายการที่ ๑๘๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 21-08-2019, 22:42
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,358
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๖๒ จำนวน ๑ องค์ครับ

จองรายการที่ ๑๖๒ จำนวน ๑ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 18-08-2019, 13:57
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,358
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๓๓ ครับ

จองรายการที่ ๑๓๓ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 17-08-2019, 18:37
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,358
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๒๒ จำนวน ๑ องค์ครับ

จองรายการที่ ๑๒๒ จำนวน ๑ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 14-08-2019, 14:13
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,979
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๐๕ ครับ

จองรายการที่ ๑๐๕ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 14-08-2019, 13:00
คำตอบ: 453
เปิดอ่าน: 35,358
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๐๖ จำนวน ๕ องค์ครับ

จองรายการที่ ๑๐๖ จำนวน ๕ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 08-08-2019, 15:12
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,979
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๔๒ ครับ

จองรายการที่ ๔๒ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 06-08-2019, 20:45
คำตอบ: 96
เปิดอ่าน: 10,980
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒๕ จำนวน ๑๐ องค์ครับ

จองรายการที่ ๒๕ จำนวน ๑๐ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 06-08-2019, 20:39
คำตอบ: 96
เปิดอ่าน: 10,980
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๒๔ ครับ

จองรายการที่ ๒๔ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 05-08-2019, 23:01
คำตอบ: 235
เปิดอ่าน: 20,979
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
จองรายการที่ ๑๖ และ ๒๐ ครับ

จองรายการที่ ๑๖ และ ๒๐ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-08-2019, 07:25
คำตอบ: 84
เปิดอ่าน: 131,658
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๓๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๑๗ น.
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 01-08-2019, 07:24
คำตอบ: 72
เปิดอ่าน: 195,753
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ ...

ร่วมบุญจำนวน ๕๐๐ บาทครับ

โอนเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๑๗ น.
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 19-07-2019, 22:17
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 491
ถูกเขียนโดย เผือกน้อย
:4672615:

:4672615:
Showing results 1 to 25 of 30

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:55ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว