กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 10 of 10
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ทิดตู่
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 18-06-2009, 14:53
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง"สวดมนต์ทำวัตรเช้าวัดท...

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง"สวดมนต์ทำวัตรเช้าวัดท่าขนุน"ได้ตามลิงค์ทางด้านล่างนี้ครับ
http://www.watthakhanun.com/dhamma_audio/morning.mp3
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 15:38
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
คำอุทิศส่วนกุศล โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง...

คำอุทิศส่วนกุศล
โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 15:29
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
ปัตติทานะคาถา (นำ)( หันทะ มะยัง ปัตติทานะ...

ปัตติทานะคาถา

(นำ)( หันทะ มะยัง ปัตติทานะ คาถา โย ภะณามะ เส )
(รับ)ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง
เทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหาร...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 16-06-2009, 14:06
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
ตังขะณิกะปัจจะเวกขณะปาฐัง (นำ)(หันทะ มะยัง...

ตังขะณิกะปัจจะเวกขณะปาฐัง

(นำ)(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขณะปาฐัง ภะณามะ เส.)
(ข้อว่าด้วยจีวร)
(รับ)ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ,
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวร,
ยาวะเทวะ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 15-06-2009, 23:21
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
(สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ) ...

(สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ)
บทสวดที่แสดงถึงความน่าสลดใจ
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน
พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ธัมโม จะ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 15-06-2009, 23:15
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
ระตะนัตตะยัปณามะคาถา (นำ)(หันทะ มะยัง...

ระตะนัตตะยัปณามะคาถา

(นำ)(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย
เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.)
(พวกเราจงพากันกล่าวคำแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย และสวดบทที่แสดงถึงความน่าสลดใจ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 15-06-2009, 22:26
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ ...

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(พวกเราจงพากันกล่าวคำสรรเสริญพระคุณแห่งพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยพร้อมเพรียงกันเถิด ฯ)

(รับ) โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 15-06-2009, 22:25
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ ...

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(พวกเราจงพากันกล่าวคำสรรเสริญ พระคุณแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเถิด ฯ)

(รับ) โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 15-06-2009, 22:17
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต...

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะ เส ฯ
(ในเบื้องต้นแต่นี้ไป พวกเราจงพากันกระทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้ว โดยพร้อมเพรียงกันเถิดฯ)

(รับ)...
ห้อง: บทสวดมนต์ทำวัตร ฉบับดั้งเดิม 15-06-2009, 21:59
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 38,453
ถูกเขียนโดย ทิดตู่
ทำวัตรเช้า บทบูชาพระรัตนตรัย ...

ทำวัตรเช้า
บทบูชาพระรัตนตรัย

http://i88.servimg.com/u/f88/13/98/45/79/aaaaaa10.jpg

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส...
Showing results 1 to 10 of 10

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:13ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว