กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 25
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: เทิด
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 26-02-2010, 18:57
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๖๑ อนิจจัง อันใด ก็เป็น "อนิจจัง" ทุกอย่าง...

๖๑ อนิจจัง

อันใด
ก็เป็น "อนิจจัง" ทุกอย่าง
ตัวเราก็เป็น "อนิจจัง"
ไม่มั่นไม่เที่ยง
รู้ชราแก่เฒ่า

๖๒ ทุกขัง
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 25-02-2010, 20:14
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๕๘ อานิสงส์การบวช บุคคลผู้ใด ...

๕๘ อานิสงส์การบวช

บุคคลผู้ใด
มีใจใสศรัทธาได้บวชเป็นสามเณรในศาสนาพระพุทธเจ้า
บุคคลผู้นั้น จะได้เสวยอานิสงส์ ๓๒ กัปป์
ผู้เป็นพ่อและแม่จะได้เสวยอานิสงส์ ๘ กัปป์
บุคคลผู้ใดได้บวชเป็นภิกษุ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 24-02-2010, 08:33
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๕๕ ตัดกรรมตัดเวร จะตัดกรรมตัดเวร ...

๕๕ ตัดกรรมตัดเวร

จะตัดกรรมตัดเวร
กรรมเก่านี่ตัดยาก
จะตัดได้ก็จะต้องไม่สร้างใหม่
จะไม่ทำแล้ว ชาตินี้ขอเป็นผู้บริสุทธิ์สดใส
ชาตินี้เรารู้แล้ว เราจะไม่ทำต่อ
ถ้าใครทำได้ดีมาก
จะได้หลุดพ้นเร็ว ๆ ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 23-02-2010, 12:45
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๕๒ ได้บุญมาก แต่ไม่มีบริวาร ทำบุญ ...

๕๒ ได้บุญมาก แต่ไม่มีบริวาร

ทำบุญ
อย่าให้ใครมาบังคับ
มีเจตนาเอง ศรัทธาเอง
หาได้ด้วยตนเอง ไปทำบุญเอง ประเคนเอง
ได้บุญมากที่สุด
ทำบุญด้วยตนเอง สร้างด้วยตนเอง
ไม่บอกให้ใครรู้
เราได้บุญเยอะ
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 22-02-2010, 13:21
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๔๙ ผู้หญิงสามงาตวง ผู้ชายมะตูมสามตวง ...

๔๙ ผู้หญิงสามงาตวง ผู้ชายมะตูมสามตวง

คนที่มาทำบุญนี่
ผู้หญิงมีเท่ากับงาสามตวง(งาสามถัง)
ผู้ชายมีเท่ากับมะตูมสามตวง(มะตูมสามถัง)
ผู้หญิงมีพรหมวิหารสี่มากกว่าผู้ชาย
ดูอย่างเลี้ยงลูก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 21-02-2010, 16:05
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๔๖ สำคัญที่ศรัทธา เวลาเราก็มีไม่มาก ...

๔๖ สำคัญที่ศรัทธา

เวลาเราก็มีไม่มาก
เกิดมาชาติหนึ่งเวลาสูญเปล่ามีมาก
เวลาทำงานจริง ๆ มีไม่มาก
เวลาสูญเปล่ามีตลอดชีวิต
เลี้ยงชีพไปอย่างนั้นตลอดชีวิต
ลืมบุญ ลืมศีล ลืมธรรม...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 20-02-2010, 13:06
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๔๓ ทำแท้ง คนก็เหมือนกัน เด็กอยู่ในท้องก็ดี...

๔๓ ทำแท้ง

คนก็เหมือนกัน
เด็กอยู่ในท้องก็ดี ยังมีศีลบริบูรณ์
ถ้าฆ่าก็บาปมาก
อย่างหมอทำแท้งบาปหนัก
เพราะเด็กนั้นอาจจะเป็นคนมีบุญมาเกิด
ถ้าพ่อแม่ขี้เกียจเลี้ยง ทำแท้งเสีย
บาปมาก
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 19-02-2010, 10:15
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๔๐ ใครทำ...ใครได้ การทำบุญ ...

๔๐ ใครทำ...ใครได้

การทำบุญ
จะทำแทนกันก็ไม่ได้
เราทำแทนเขา
เขาอยู่เปล่า ๆ
เขาก็ไม่ได้

๔๑ มีบุญก็ทุกข์
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 18-02-2010, 11:29
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๓๗ มโนมยิทธิ นี่ใครไม่เห็น เขาก็ไม่เชื่อ ...

๓๗ มโนมยิทธิ

นี่ใครไม่เห็น เขาก็ไม่เชื่อ
ชั้นฟ้าเขาก็ไม่เชื่อ
ตานอกนี่ไม่เห็น ถ้าตาในก็พอเห็นได้
จะขึ้นชั้นฟ้าได้อย่างไร
ถ้าเรายึดมั่นใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ก็จะมีบันไดขึ้น บันไดทิพย์...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 17-02-2010, 07:27
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๓๔ ความดีต้องรีบทำ เร็ว ๆ ไว ๆ ถ้าจะสร้างบุญ...

๓๔ ความดีต้องรีบทำ เร็ว ๆ ไว ๆ

ถ้าจะสร้างบุญ
สร้างเสียแต่เดี๋ยวนี้
ต่อไปข้างหน้าก็ไม่ได้สร้างแล้ว
เป็นผีก็ไม่ได้สร้าง
เป็นเทพก็ไม่ได้ทำ
ทำแต่ในปัจจุบันชาตินี้แหละ
จะทำดีก็ให้รีบทำ
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 16-02-2010, 08:06
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๓๑ ทุกข์เพราะใจ เราทั้งหลาย ...

๓๑ ทุกข์เพราะใจ

เราทั้งหลาย
จักติดข้องอยู่ในทุกข์ก็เพราะใจ
จักพ้นทุกข์ก็เพราะใจอย่างเดียวเป็นเหตุ
ถ้าใจของผู้ใดอันกามคุณมีอำนาจชักนำไปได้
ผู้นั้นก็ต้องติดข้องอยู่ในทุกข์ตลอดไป...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 10-02-2010, 22:36
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๒๘ ให้ทำตัวเหมือนเต่าในกระดอง ...

๒๘ ให้ทำตัวเหมือนเต่าในกระดอง

โทษของผู้อื่นเราเห็นได้ง่าย
ฝ่ายโทษของเราแท้ เราเห็นได้ยาก
เหตุฉะนั้น เมื่อเราเห็นโทษท่านมี
อย่ารีบติฉินนินทาว่าร้าย
ควรรู้จักหลบจักซ่อนไว้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 09-02-2010, 22:38
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๒๕ อยากฉลาดต้องโง่เป็น ผู้มีปัญญา ...

๒๕ อยากฉลาดต้องโง่เป็น

ผู้มีปัญญา
จักไปที่ใด ควรเอาโง่ไปด้วยเสียบ้าง
อย่ามีมานะจองหอง
ให้กระทำตัวเป็นดั่งร่ม
ควรจะรู้ว่าเมื่อใด ควรจะหุบหรือกาง
ถ้าถือตัวว่าดี ฉลาดรู้และบ่ข้อง(ไม่ยุ่งเกี่ยว)...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 07-02-2010, 20:46
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๒๒ ผู้มีสัจจะ ชาติคนผู้ดี อันปากว่าอย่างใด...

๒๒ ผู้มีสัจจะ

ชาติคนผู้ดี
อันปากว่าอย่างใด ในใจก็ควรให้เป็นอย่างนั้นแท้จึงดี
อันปากว่าแท้ ในใจบ่กระทำตามก็หาประโยชน์บ่ได้
เหตุนั้น ควรมี "สัจจะ"
ครั้นว่าจักทำอันใด ก็ให้ทำอันนั้นแท้ ๆ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 06-02-2010, 13:53
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๑๙ อัตโนนาโถ อนึ่ง...

๑๙ อัตโนนาโถ

อนึ่ง ลูกเราไม่ใหญ่เราบ่ตายมันก็ว่า
แม้ว่าลูกใหญ่มา
เขาจะไปช่วยรักษา ศีล ภาวนา ก็หาบ่ได้
แม้นว่า ข้าวของสมบัติทั้งมวล ในที่สุดก็ตกเป็นของแผ่นดินเปล่า
คือว่าใครตายก็ละไว้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 05-02-2010, 00:26
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๑๖ อย่ามัวเมาในสังขาร คนเราอายุ ๓๐ ลืมหน้า...

๑๖ อย่ามัวเมาในสังขาร

คนเราอายุ ๓๐ ลืมหน้า ๕๐ ลืมหลัง
๖๐-๗๐ ลุกก็ยาก นั่งก็ยาก หลังจากนั้นก็ร้องโอย
หนังเหี่ยวเขี้ยวหล่น ตาหม่นตามัว หัวหงอกหัวขาว
เฒ่าแก่แล้ว ควรพิจารณาดูกายตัวเราให้ชัด...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 04-02-2010, 00:48
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๑๓ ทุกข์ก่อนสุข พวกเราใคร่ถึงสุข ...

๑๓ ทุกข์ก่อนสุข

พวกเราใคร่ถึงสุข
ใคร่พ้นจากทุกข์
ก็ควรอุตส่าห์กระทำเพียร
อดทุกข์-อดอยากเอาบ้างเสียก่อน
จึงจักได้ดีแล

๑๔ กรรมชั่วทำง่าย กรรมดีทำยาก
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 02-02-2010, 19:20
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๑๐ ทางสองเส้น คนจักไปนรกนี้ง่าย...

๑๐ ทางสองเส้น

คนจักไปนรกนี้ง่าย เป็นทางอันราบเรียบ
คนไปเมืองพระนิพพานนั้นยาก ดูเป็นขวากเป็นหนาม
ฝูงคนอยากเลวก็บ่อาจจะไปถึง
เพราะว่าไปยาก
เพียงจะได้เดินหน้าเข้าสู่อเวจีนรก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 01-02-2010, 19:53
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๗ ทำบุญอย่าอายผู้อื่น การทำบุญ ...

๗ ทำบุญอย่าอายผู้อื่น

การทำบุญ
ให้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนในชาตินี้ชาติหน้า
ผู้มีปัญญา
ไม่ควรจะอายผู้อื่นในการทำบุญ
ปัญญาเรามี
ควรเข้าใจทำคนเดียวพอ
รู้ใครรู้มัน
ควรรีบขวนขวายใส่ใจทำเอาในใจ
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 31-01-2010, 19:38
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
๔ ผู้ไม่มีไตรสรณะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ...

๔ ผู้ไม่มีไตรสรณะ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นรัตนอันอุดม ดีวิเศษ
ที่เรารู้อยู่ทั่วกันแล้ว
ว่าเป็นของบริสุทธิ์เลิศสดใส
และมีคุณแก่เราทั้งหลายหาที่สุดบ่ได้
ถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติตามอย่างนั้น...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 30-01-2010, 22:42
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
"หลวงปู่สอนว่า..." ๑ ควรตั้งใจเมื่อให้ทาน ...

"หลวงปู่สอนว่า..."

๑ ควรตั้งใจเมื่อให้ทาน

เมื่อเราจะให้ทาน
ควรจะชำระจิตใจ เจตนาให้บริสุทธิ์
อย่าไปโกรธ อย่าไปเกลียด อย่าให้มีใจขุ่นมัว...
ให้ตั้งจิตตั้งใจปรารถนาว่า
"สุทินนัง วะตะเม ทานัง...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 29-01-2010, 20:08
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
ให้จดจำที่ครูบาสั่งสอน ...

ให้จดจำที่ครูบาสั่งสอน

ถ้าอยากเป็นคนดีมีบุญมีกุศล ก็ต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ไม่ลบหลู่ท่าน ต้องเคารพยำเกรง เมื่อครูบายังอยู่นี่ ก็มีเวลาสั่งสอนได้เพียงครั้งคราวเท่านั้น พอได้ยินได้ฟังก็ขอให้จดจำ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 28-01-2010, 22:17
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
วัตรที่แท้จริง อย่างที่มาอยู่นี่ เขาเรียกว่า...

วัตรที่แท้จริง

อย่างที่มาอยู่นี่ เขาเรียกว่า วัดห้วยต้ม วัดนาทราย วัดนาเลี่ยง อันนี้ไม่ใช่"วัตร"อาจจะใช่"วัด"แต่ไม่เป็น"วัตร"ที่แท้จริง วัตร คือ การดูแลวัดวาศาสนา เรียนหนังสือก็เป็นวัตร...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 28-01-2010, 09:53
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
ศาสนาจะเจริญได้ก็ด้วยศรัทธาพุทธบริษัท ๔ ...

ศาสนาจะเจริญได้ก็ด้วยศรัทธาพุทธบริษัท ๔

ทำอย่างไร จึงจะทำให้เกิดความสุข ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดบุญบารมี ทำให้วัดวาศาสนารุ่งเรือง...การที่วัดวาศาสนาจะรุ่งเรืองนั้น ก็เพราะศรัทธาพุทธศาสนิกชน...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 27-01-2010, 14:38
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 27,930
ถูกเขียนโดย เทิด
หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา

ประทีปธรรมในดวงใจ

http://i398.photobucket.com/albums/pp69/tidtou/41442e28.jpg

พระชัยวงศาวาท
หลวงปู่ให้โอวาทอบรมพระ เณร อุบาสก อุบาสิกา ในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๓๙...
Showing results 1 to 25 of 25

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:22ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว