กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 53
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ปราโมทย์
ห้อง: สะพานบุญ 27-03-2020, 10:20
คำตอบ: 424
เปิดอ่าน: 38,708
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
- ลำดับการจองที่ ๕๒ - จองบูชารายการที่ ๔๘ และ...

- ลำดับการจองที่ ๕๒
- จองบูชารายการที่ ๔๘ และ ๑๑๘
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒๐๐.๕๒ บาท วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๗ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายปราโมทย์ นนทารักษ์ โทรศัพท์ ๐๘๘-๔๙๖-๙๓๖๖
ห้อง: สะพานบุญ 26-03-2020, 08:56
คำตอบ: 3,222
เปิดอ่าน: 172,950
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
- ลำดับการจองที่ ๑๓๔ -...

- ลำดับการจองที่ ๑๓๔
- จองบูชาสมเด็จองค์ปฐมพลิกชีวิตเนื้อชิน จำนวน ๕ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒,๖๐๐.๓๔ บาท วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๕๒ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง - นายปราโมทย์ นนทารักษ์...
ห้อง: สะพานบุญ 21-03-2020, 12:45
คำตอบ: 3,222
เปิดอ่าน: 172,950
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
รายการที่ ๑ สมเด็จองค์ปฐมพลิกชีวิตเนื้อชิน ๕...

รายการที่ ๑
สมเด็จองค์ปฐมพลิกชีวิตเนื้อชิน ๕ องค์ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 21-03-2020, 12:17
คำตอบ: 424
เปิดอ่าน: 38,708
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
จองรายการที่ ๑๑๘ ครับ

จองรายการที่ ๑๑๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 15-03-2020, 21:35
คำตอบ: 424
เปิดอ่าน: 38,708
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
จองรายการที่ ๔๘ ครับ

จองรายการที่ ๔๘ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 02-03-2020, 16:51
คำตอบ: 339
เปิดอ่าน: 40,389
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
จองรายการที่ ๒๔๑ ครับ

จองรายการที่ ๒๔๑ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 27-01-2020, 07:51
คำตอบ: 129
เปิดอ่าน: 4,530
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
จองรายการที่ ๑ จำนวน ๒ องค์ครับ

จองรายการที่ ๑ จำนวน ๒ องค์ครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 12-03-2019, 20:35
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 944
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

ตอนนี้กระแสการจำหน่ายเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า เครื่องดื่มประเภทนี้ ถือว่าไม่ผิดศีลข้อ ๕...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 05-10-2014, 15:22
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 2,053
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
อานิสงส์การถวายพระพุทธรูปกับการถวายพระบรมสารีริกธาตุ

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

คำถามฝากจากคุณศรัณย์ครับ

"อานิสงส์การถวายพระพุทธรูปกับพระบรมสารีริกธาตุต่างกันหรือไม่ครับ เช่น การถวายพระบรมสารีริกธาตุ ๑ องค์มีอานิสงส์เทียบเท่ากับการถวายพระพุทธรูป...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 05-07-2014, 12:31
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 1,609
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
ราคะ โทสะ

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

หากเรายังไม่สามารถเข้าฌาน ๔ หรือทรงฌาน ๔ ได้ หลายครั้งเวลาเกิดราคะหรือโทสะเกิดขึ้น เราไม่สามารถระงับอาการลงได้ทำให้ผมรู้สึกอารมณ์หมองมากครับ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 05-07-2014, 12:25
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 3,393
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
แหวนจักรพรรดิ แหวนจักรเพชร

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

๑. แหวนจักรพรรดิ (เพชร ๓ เม็ด) ที่สร้างด้วยตัวเรือนด้วยทองคำกับชุบทอง เทวดาที่รักษามีจำนวนและอานุภาพต่างกันหรือไม่ครับ
๒. แหวนจักรเพชร (รุ่นเพชรล้อม...
ห้อง: กระโถนข้างธรรมาสน์ 26-06-2014, 14:11
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 10,894
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
อ่านได้ครับ (ในรอบนี้เป็นแค่การทดลองใช่ไหมครับ...

อ่านได้ครับ
(ในรอบนี้เป็นแค่การทดลองใช่ไหมครับ เพราะมีเรื่องลำดับหน้าที่ไม่ได้เรียงกันครับ อนุโมทนาครับ)
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 30-01-2014, 15:27
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 1,829
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
นิมิตของสมาธิ

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

ขอเมตตาพระอาจารย์แนะนำวิธีแยกอาการของแสงระหว่างปฏิบัติครับว่า ระหว่างที่นั่งสมาธิปรากฎว่ามีแสงเกิดขึ้น...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 12-11-2013, 11:15
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 3,909
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐม

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

จากการที่พระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุง เมตตาเล่าเรื่อง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงก็ได้เมตตาเล่าเรื่อง องค์พระปัจเจกพุทธเจ้า ด้วย ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 12-11-2013, 11:01
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 2,561
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
กรรมที่เกิดจากการชุมนุม

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มักจะมีการชุมนุมกันหลายต่อหลายครั้งจากสาเหตุหลาย ๆ กรณี เช่น การชุมนุมทางการเมือง การชุมนุมเรียกร้องราคาผลผลิต ฯลฯ ซึ่งมักจะมีการปิดถนน...
ห้อง: เรื่องธรรมะ และการปฏิบัติ 19-09-2013, 09:51
คำตอบ: 86
เปิดอ่าน: 66,562
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
ส่วนตัวสำหรับผมแล้ว ดีใจที่ได้ไปตามความตั้งใจครับ...

ส่วนตัวสำหรับผมแล้ว ดีใจที่ได้ไปตามความตั้งใจครับ

เพราะตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้ไป เนื่องจากไกล แต่มีโอกาสแล้ว พอดีไปออกภาคสนามกลับมา ก็แวะเข้ากรุงเทพฯ เลยถือโอกาสพักสัก ๒ - ๓ วัน (เข้าใจผิด...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 02-08-2013, 12:15
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 2,144
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
ฟังธรรมไป ภาวนาไปด้วย

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

กระผมกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ให้คำแนะนำหรือสั่งสอนด้วยครับ
ว่าหากผมเปิดเสียงของหลวงพ่อ หรือพระอาจารย์ หรือท่านอื่น ๆ เช่น ท่านจิตโต เป็นต้น หลายครั้งก็ฟังได้ตลอดจนจบ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 02-09-2012, 09:14
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 7,885
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
เรื่องนี้ผมก็อยากทราบเช่นเดียวกันครับ ...

เรื่องนี้ผมก็อยากทราบเช่นเดียวกันครับ
เพราะเห็นมีบางคนพูดถึงเรื่องสะท้อนว่า แม้เรากระทำต่อผู้อื่น เราก็จะได้รับผลนั้นเองไม่ว่าจะดีหรือเลว ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ครับ ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 26-08-2012, 10:24
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 3,760
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
ยารักษาโรคเอดส์

กราบเท้าพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ที่เคารพ

รุ่นน้องผมมีเพื่อนติดเชื้อเอดส์ แล้วมาปรึกษาผม ขอพระคุณหลวงพ่อเมตตาแนะนำวิธีรักษาหรือวิธีการใช้ยา (ยาสูบหรือตัวยาอื่น ๆ)...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 14-08-2012, 14:05
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 95,329
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
ตรงนี้ ถ้าเป็นผมคงเป็นส่วนที่มีปัญหามากที่สุดครับ...

ตรงนี้ ถ้าเป็นผมคงเป็นส่วนที่มีปัญหามากที่สุดครับ :onion_no::d33561e9:
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 27-07-2012, 17:15
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 4,522
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
การแขวนพระองค์เดียว และการอาราธนาพระมาอยู่ในองค์เดียว

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

กระผมขอความเมตตา ขอคำแนะนำเรื่องการแขวนพระครับ คือผมมีพระหลายองค์ แต่ผมอยากแขนพระองค์เดียว แต่ก็มีความรักพี่เสียดายน้องครับ ที่เสียดายเพราะเรื่องอานุภาพครับ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 27-07-2012, 16:58
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 3,260
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
แหวนจักรพรรดิ

กราบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพ

แหวนจักรพรรดิ (ทองคำ) สมัยพระคุณหลวงพ่อฤๅษีฯ เป็นรุ่นที่เขียนใต้ท้องแหวนว่า "พระราชพรหมยาน" ถ้าไม่ใช่แบบท้องตัด (ขยายขนาดใส่ได้ทุกขนาดนิ้ว)...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 13-07-2012, 12:22
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 2,499
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
พระคุณใดใหญ่กว่ากัน ที่เราต้องนึกถึงก่อน ?

กราบเท้าพระอาจารย์ที่เคารพ

ในเรื่องของการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คุณบิดา-มารดา บุพการี และคุณครูอาจารย์
ในฐานะของนักปฏิบัติ เราสมควรยกพระคุณไหนขึ้นก่อน หรือถือไว้สูงสุด เพราะพระคุณทั้งสามนั้น...
ห้อง: อักขระและคาถาอาคม 06-03-2012, 16:34
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 32,284
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
พานบูชาครูต้องตั้ง ๑ ชุดต่อ ๑ ดอก...

พานบูชาครูต้องตั้ง ๑ ชุดต่อ ๑ ดอก หรือตั้งครั้งเดียวกี่ดอกก็ได้ครับ
โลหะ ๗ แผ่น ต้องใช้ต่างชนิดกันหรือเปล่าครับ แล้วแต่ละแผ่นต้องมีน้ำหนักขนาดไหนครับ
อักขระที่จาร ใช้อักษรไทยหรือขอมครับ...
ห้อง: เรื่องธรรมะ และการปฏิบัติ 04-03-2012, 11:19
คำตอบ: 51
เปิดอ่าน: 154,599
ถูกเขียนโดย ปราโมทย์
หลังจากที่ผมได้ลงเรื่องผลของพระคาถาท่านปู่พระอินทร...

หลังจากที่ผมได้ลงเรื่องผลของพระคาถาท่านปู่พระอินทร์ไปแล้ว คราวนี้มาถึงประสบการณ์เรื่องพระคาถาเงินล้านบ้างนะครับ

เรื่องนี้ย้อนไปประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ครับ...
Showing results 1 to 25 of 53

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:02ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว