กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 13 of 13
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: สุภชัย
ห้อง: สะพานบุญ 30-05-2019, 23:01
คำตอบ: 658
เปิดอ่าน: 15,528
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ขอรับที่บ้านเติมบุญ - ลำดับการจองที่ ๑๘ -...

ขอรับที่บ้านเติมบุญ
- ลำดับการจองที่ ๑๘
- จองแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๑๐ ชิ้น
- โอนเงินแล้วจำนวน ๕,๐๐๐.๐๒ บาท วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๕๗ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - สุภชัย ทรัพย์อุดมกุล
ห้อง: สะพานบุญ 27-05-2019, 12:06
คำตอบ: 658
เปิดอ่าน: 15,528
ถูกเขียนโดย สุภชัย
เพิ่ม ๘ รวม ๑๐ ชิ้นครับ

เพิ่ม ๘ รวม ๑๐ ชิ้นครับ
ห้อง: สะพานบุญ 26-05-2019, 21:24
คำตอบ: 658
เปิดอ่าน: 15,528
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมทำบุญจอง แฟลชไดร์ฟสื่อธรรมะดิจิตอล ๖๐ ปี...

ร่วมทำบุญจอง แฟลชไดร์ฟสื่อธรรมะดิจิตอล ๖๐ ปี จำนวน ๒ ชิ้นครับ
ห้อง: สะพานบุญ 19-05-2019, 10:11
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ปิยะวดี ฉลาดกิจศิริกุล ร่วมบุญผางประทีป...

ปิยะวดี ฉลาดกิจศิริกุล

ร่วมบุญผางประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ๑,๐๐๐.๒๘ บาท วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๖ น.
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 19:45
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
กฤษณา สุทธิภาศิลป์ ร่วมบุญผางประทีป...

กฤษณา สุทธิภาศิลป์
ร่วมบุญผางประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ๑๙๙.๙๙ บาท วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๔ น.
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 15:06
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป ครูบาสิริปัญโญ ๑๘ พ.ค...

ร่วมบุญผางประทีป

ครูบาสิริปัญโญ
๑๘ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๕๒ น.
จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 13:19
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณธัญญาลักษณ์ ดีมาก...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณธัญญาลักษณ์ ดีมาก เเละคุณวีณิกา ดีมาก
๑๘ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๗ น.
จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 18-05-2019, 12:21
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณวิไล พลังรัตนกุล ๑๘...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณวิไล พลังรัตนกุล
๑๘ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๑ น.
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:25
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณพ่อนิธิภูมิ...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณพ่อนิธิภูมิ ทรัพย์อุดมกุล
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๒๑:๑๓ น.
จำนวนเงิน ๕๐๐.๐๒ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:23
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณมนัสวี ภังคานนท์ ๑๖...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณมนัสวี ภังคานนท์
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๒๑:๑๐ น.
จำนวนเงิน ๔,๐๐๐.๐๒ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:21
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณ ภัทรพร วิมลวัตรเวที ...

ร่วมบุญผางประทีป

คุณ ภัทรพร วิมลวัตรเวที
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๒๑:๑๒ น.
จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๒ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 21:19
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป คุณ ฐานยา แดงเจริญ ๑๖ พ.ค...

ร่วมบุญผางประทีป
คุณ ฐานยา แดงเจริญ
๑๖ พ.ค ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๐๑ น.
จำนวนเงิน ๖๐๒.๘๑ บาท

คุณ ขวัญใจ ชาญณรงค์
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๒๐:๔๘
จำนวนเงิน ๑,๕๐๐.๒๓ บาท
ห้อง: สะพานบุญ 16-05-2019, 12:38
คำตอบ: 34
เปิดอ่าน: 127,558
ถูกเขียนโดย สุภชัย
ร่วมบุญผางประทีป . ๑.คุณ ทิพมาส ...

ร่วมบุญผางประทีป
.
๑.คุณ ทิพมาส เสถียรพีรกุล
๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๐๓ น.
จำนวนเงิน ๓๓๓.๓๓ บาท
.
๒.คุณ พัชรินทร์ ปิยะฤดีวรรณ
คุณ พิสิทธิ์ จิตวิริยะวศิน
ด.ช. ธาราวรรษ...
Showing results 1 to 13 of 13

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:47ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว