กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 41
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: นักเดินทางสังสารวัฏ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 14-04-2020, 20:54
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 566
ฝากถามพระอาจารย์ครับ

๑.ผมศึกษาพระพุทธศาสนา และทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวถึงการพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์ แบบมีรายละเอียดมาก ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีเครื่องมือแพทย์แบบในปัจจุบัน

คำถามคือ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 09-01-2020, 23:52
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 709
ก่อนตายจิตไปจับความเจ็บ ตายแล้วจะไปไหน ?

๑.ถ้าตอนตายแล้วรู้สึกเจ็บปวดมาก ๆ ปวดหัวมาก ๆ ไม่สามารถนึกถึงพระนึกถึงความดีได้ และจิตไปจับความรู้สึกเจ็บ ถ้าก่อนตายจิตจับแต่ความรู้สึกเจ็บ ตายแล้วจะไปไหนหรือครับ

๒. ผมอ่านมาว่าถ้าจิตเรานึกถึงใคร...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-12-2019, 10:03
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 852
เมตตาของพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์

๑.อยากทราบว่า เมตตาบารมี ของพระอรหันต์ท่านมีเท่ากันทุกพระองค์หรือเปล่าครับ และในฐานะที่หลวงพ่อสร้างบารมีด้านพุทธภูมิมาหลายอสงไขยผมอยากทราบว่า เมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์ กับพระสาวก...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 19-08-2019, 05:44
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 879
โหงวเฮ้ง

๑. ผมอยากถามหลวงพ่อเรื่องของโหงวเฮ้งกับหลักการของศาสนาพุทธ ผมขอยกตัวอย่างเจ้าชายสิทธัตถะที่ถูกทำนายจากโกณฑัญญะพราหมณ์ด้วยการดูมหาบุรุษลักษณะหรือพูดง่าย ๆ ก็คือดูโหงวเฮ้งของเจ้าชายสิทธัตถะ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-06-2019, 22:18
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 1,059
เรื่องจริตนิสัยและพระโพธิสัตว์

๑. การที่บุคคลมีจริตนิสัยมักง่าย ขี้เกียจ แต่เป็นในลักษณะที่ว่า ถ้ามีปัญหาที่ต้องแก้ไข จะหาวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดในการแก้ปัญหา และในด้านธรรมะ บุคคลประเภทนี้อยากจะทรงฌานสมาบัติ สลับฌานได้ตามใจนึก...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 19-06-2019, 20:41
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 1,241
ฝากถามหลวงพ่อด้วยครับ

๑. สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ ท่านได้เสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาห์และใน google อธิบายว่าวิมุตติสุข คือความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้น ผมอยากทราบว่า วิมุตติสุขจริง ๆ คือนิโรธสมาบัติหรือเปล่าครับ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 14-05-2019, 08:58
คำตอบ: 13
เปิดอ่าน: 1,021
เรื่องปริยัติและการภาวนา

๑.ผมอ่านเรื่องกรรมในวิกิพีเดีย และเขาอธิบายว่าอโหสิกรรมคือ กรรมที่เลิกให้ผล ไม่มีผลอีก แปลว่าถ้ามีโจรไปขโมยของจากผู้ชายคนหนึ่งแล้วโจรก็สำนึกผิด และผู้ชายคนนั้นก็อโหสิ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 07-05-2019, 08:19
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 1,249
นักบวชต้องอาบัติปาราชิก แต่เราไม่มีหลักฐาน ต้องทำอย่างไรครับ ?

๑.ในด้านกฎหมายทางโลก เวลาคุณทำผิด คุณจะเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีข้อพิสูจน์หรือหลักฐานว่าคุณผิดจริง แต่ทางธรรมนั้นไม่ใช่ถ้าคุณทำผิด คุณผิด ณ ตอนนั้นเวลานั้น...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 06-05-2019, 10:21
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 1,112
การบูชายัญมีผลดีในด้านใดบ้าง ?

๑. ในพระไตรปิฎกมีหลายครั้งที่กล่าวถึงการบูชายัญต่าง ๆ เช่นการถวายอาหาร ทรมานตนเอง จนไปถึงสังเวยชีวิตคนและสัตว์ ผมสงสัยว่าการบูชายัญเหล่านั้นเพื่อสักการบูชาเทวดา มีผลอะไรในด้านดีหรือเปล่าครับ
...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 26-03-2019, 15:16
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 668
พระอานนท์

๑.สมัยที่พระอานนท์จะสังคายนา ตอนนั้นพระอานนท์ท่านอายุเยอะมากแล้ว แต่ว่าท่านสามารถจำพระสูตรได้หมด และท่านได้เป็นเอตทัคคะด้านการจำแม่น ผมอยากทราบว่าเหตุใดพระอานนท์ที่ตอนนั้นอายุเยอะแต่ความจำดีมาก...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 20-03-2019, 01:35
คำตอบ: 3
เปิดอ่าน: 752
เรื่องจิต

๑.จิตอยู่ส่วนไหนของร่างกายหรือครับ

๒.การที่เราไปเดินเลือกซื้อของถวายสังฆทานด้วยตนเอง กับการที่เราไปซื้อถังสังฆทานที่เขาทำให้แล้ว อยากทราบว่าถ้าเลือกซื้อของถวายด้วยตนเองจะได้บุญมากกว่า...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 10-01-2019, 17:09
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 1,000
เกี่ยวกับภาษาบาลี

๑. อัตตาหิ อัตตโน นาโถ แปลว่า ตนเป็นที่เพิ่งแห่งตน และ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แปลว่า ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ผมอยากทราบว่า ทำไมประโยคแรกมีอัตตาที่แปลว่าตัวตน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 02-01-2019, 19:32
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 1,079
ค้างคาวฟังธรรม - บริวารของพรหม - การซื้อเสียงเลือกตั้ง

กราบสวัสดีปีใหม่ ทุกท่านด้วยนะครับ ขอฝากคำถามถึงหลวงพ่อด้วยนะครับ

๑.ผมได้อ่านเรื่องค้างคาวฟังธรรม ที่ในอดีตกาลค้างคาวได้ฟังอภิธรรม แต่ไม่เข้าใจอภิธรรมแต่ชอบใจในเสียง...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 14-10-2018, 22:21
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 1,095
ความต่างของวิปัสสนากับอรูปฌาน

๑.ผมอยากทราบความแตกต่าง ระหว่างอรูปฌานและวิปัสสนาญาณ
เท่าที่ผมศึกษามา อรูปพรหมเห็นว่าอายตนะภายใน และอายตนะภายนอกเป็นโทษ เป็นปัจจัยทำให้กิเลสเกิด ท่านเหล่านั้นเลยทำสมาธิเข้าอรูปฌาน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 22-08-2018, 09:23
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 1,919
เรื่องพระโพธิสัตว์และเรื่องอื่น ๆ

๑.ผมอ่านมาว่า ก่อนที่คนเราจะตาย จะเห็นภาพต่าง ๆ เช่น ถ้าเห็นพระมารับไปดีแน่นอน หรือเห็นพรหมมารับ ก็ไปเกิดเป็นพรหม เห็นเทวดา ก็ไปเกิดเป็นเทวดา หรือถ้าเห็นเนื้อ ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 15-08-2018, 23:05
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 766
ฝากถามหลวงพ่อด้วยครับ

๑.ผมได้อ่านกระโถนข้างธรรมาสน์ และสังเกตว่า หลวงพ่อไปสถานที่ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์หลายที่ หลายประเทศ ผมอยากถามว่า สถานที่ใดที่หลวงพ่อไปแล้วทำสมาธิแล้วสงบง่ายสุดครับ

๒.คนที่ทรงฌานในระดับโลกีย์...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 14-07-2018, 11:30
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 1,038
ขโมยครั้งเดียวกับขโมยหลายครั้งในจำนวนที่เท่ากัน

๑.สมมุติว่ามีเด็กไปขโมยเงินพ่อแม่ครั้งเดียว ๑ พันบาท และเด็กอีกคนขโมยเงินพ่อแม่ ครั้งละ ๕ บาท ๑๐ บาท แต่ขโมยเรื่อย ๆ จนครบ ๑ พันบาท อยากทราบว่าการขโมยเงินทั้งสองกรณีนี้เท่ากัน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 02-06-2018, 08:47
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 1,087
ฆ่าสัตว์ ๑ ตัว ต้องเกิดชดใช้ ๕๐๐ ชาติจริงไหมครับ ?

๑.ผมไปเที่ยวที่เบลเยี่ยมมา แล้วมีคนมาขอทานและผมไม่ให้เพราะ ๑ ยูโรก็เกิน ๓๐ บาทแล้ว เป็นเงินที่เยอะเกินไป เลยอยากถามว่าคนที่มีทานบารมีเต็ม เขาจะให้ทันทีหรืออย่างไรครับ เพราะตอนนั้นผมก็มี ๑๐๐ ยูโรกว่า...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 05-04-2018, 22:35
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 1,245
เมตตาในอุเบกขา

๑.ผมเคยได้อ่านเรื่องที่หลวงพ่อเล่าว่าหลวงพ่อเคยเจอผีหรืออสุรกายที่ตัวใหญ่มากเหมือนยักษ์ ผีตัวนั้นบีบร่างกายของหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อก็นึกคำสอนของหลวงพ่อวัดท่าซุง แล้วก็แผ่เมตตาให้ผีตนนั้น...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 22-03-2018, 06:05
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 1,178
เรื่องมโนมยิทธิ

๑.ผมพยายามฝึกมโนมยิทธิเพื่อจะได้ถามคำถามกับพระพุทธเจ้า ผมสงสัยครับ การที่เราถามคำถามท่านแล้วท่านตอบมา เราจะได้ยินเป็นเสียงเหมือนเราคุยกับพระท่าน หรือว่าจะเป็นความรู้สึกครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 07-02-2018, 00:51
คำตอบ: 4
เปิดอ่าน: 2,047
บุคคลที่ไม่กลัวตาย

๑. ๑ ในอานิสงส์ของมรณานุสติคือจะเป็นคนไม่กลัวความตาย แต่ผมสงสัยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกคนไม่กลัวตายมี ๒ ประเภทพระอรหันต์กับพระเจ้าจักรพรรดิ หลวงพ่อช่วยอธิบายให้ผมหายสงสัยทีครับ

๒....
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-01-2018, 17:43
คำตอบ: 8
เปิดอ่าน: 1,739
โกหกว่ายืมนาฬิกาเพื่อน..มีโทษหนักแค่ไหน ?

๑.เตโชวิปัสสนา คืออะไรหรือครับ

๒. ผมโหลดเสียงธรรมชาติมาฟังตอนนอน ในเสียงนั้นมีเสียงนกชนิดต่าง ๆ และเสียงน้ำตก หากผมตายในขณะที่ยังฟังเสียงนั้นอยู่ ผมจะเกิดเป็นสัตว์ตามเสียงนั้นทันทีใหมครับ

๓....
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 11-01-2018, 03:34
คำตอบ: 6
เปิดอ่าน: 3,337
ลักษณะเด่นของผู้ปรารถนาพุทธภูมิ

๑ สังขาร ในขันธ์ ๕ ที่แปลว่าความคิด ผมพิจารณาอย่างไรจิตผมไม่ยอมรับว่าสังขารเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะผมรู้สึกว่าความคิดดีและความคิดชั่วเป็นของเรา ยกตัวอย่างผมคิดว่าอีก ๑๐ วัน เราจะไปทำสังฆทาน...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 05-01-2018, 08:24
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 2,085
เรื่องศีล ๕ กับเรื่องของจิต

ฝากถามหลวงพ่อด้วยครับ
๑.ผมสงสัยศีลข้อ ๓ กาเมถ้าผมมีแฟนแล้วพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายทราบดีว่าเราคบกัน แต่ไม่ได้แต่งงานกัน แต่ผมมีอะไรกับแฟน อยากทราบว่าผิดศีลหรือเปล่าครับ

๒.ศีลข้อ ๕...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 06-12-2017, 05:48
คำตอบ: 10
เปิดอ่าน: 2,244
นอนกับภรรยาสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ครั้ง จะทรงฌาน ๔ ได้ไหม ?

๑.อยากถามหลวงพ่อเรื่องอายตนะภายในและภายนอก อันที่ ๖ เกี่ยวกับเรื่องจิตและธรรมารมณ์ คืออารมณ์ที่จิตไปนึกคิด สมมุติว่าผมเดิน ๆ อยู่ แล้วตาไปมองเห็นรูปแล้วรูปที่เห็นเป็นรูปผู้หญิง ณ จุด ๆ...
Showing results 1 to 25 of 41

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:06ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว