กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 38
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มุ่งมั่น
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 19:21
คำตอบ: 147
เปิดอ่าน: 11,717
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๑๑๕ ครับ

จองรายการที่ ๑๑๕ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 20-01-2020, 09:14
คำตอบ: 147
เปิดอ่าน: 11,717
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
- ลำดับการจองที่ ๓๐ - จองรายการที่ ๖๒...

- ลำดับการจองที่ ๓๐
- จองรายการที่ ๖๒ ปลัดขิกในตำนาน หลวงพ่อวุ่น วัดบางซอ
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๒,๐๐๐.๑๒ บาท วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๐ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายมานนท์ ศิริวรดล
ห้อง: สะพานบุญ 19-01-2020, 17:12
คำตอบ: 147
เปิดอ่าน: 11,717
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๖๓ ครับ

จองรายการที่ ๖๓ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 17-01-2020, 17:02
คำตอบ: 147
เปิดอ่าน: 11,717
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๖๒

จองรายการที่ ๖๒
ห้อง: สะพานบุญ 10-01-2020, 11:19
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 10,160
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
ลำดับการจองที่ ๔๙ - จองรายการที่ ๑๙...

ลำดับการจองที่ ๔๙
- จองรายการที่ ๑๙ มีดหมอหลวงพ่อแจ่ม
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๕,๐๐๐.๑๕ บาท วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๖ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายมานนท์ ศิริวรดล
ห้อง: สะพานบุญ 08-01-2020, 22:42
คำตอบ: 155
เปิดอ่าน: 10,160
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๑๙

จองรายการที่ ๑๙
ห้อง: สะพานบุญ 03-01-2020, 09:10
คำตอบ: 785
เปิดอ่าน: 32,398
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
ลำดับการจองที่ ๒๐๖ - จองบูชารายการที่ ๓ จำนวน ๒...

ลำดับการจองที่ ๒๐๖
- จองบูชารายการที่ ๓ จำนวน ๒ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๕,๐๐๐.๕๐ บาท วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๘ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายมานนท์ ศิริวรดล
ห้อง: สะพานบุญ 02-01-2020, 08:36
คำตอบ: 785
เปิดอ่าน: 32,398
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๓ จำนวน ๒ องค์ครับ

จองรายการที่ ๓ จำนวน ๒ องค์ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 02-01-2020, 08:30
คำตอบ: 335
เปิดอ่าน: 19,401
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
ลำดับการจองที่ ๘๖ - จองบูชารายการที่ ๒๒ จำนวน ๖...

ลำดับการจองที่ ๘๖
- จองบูชารายการที่ ๒๒ จำนวน ๖ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายมานนท์ ศิริวรดล
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2020, 20:02
คำตอบ: 785
เปิดอ่าน: 32,398
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองตะกรุดพยัคราชเกราะเพชรแบบที่ ๓ จำนวน ๒ ดอก ครับ

จองตะกรุดพยัคราชเกราะเพชรแบบที่ ๓ จำนวน ๒ ดอก ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2020, 20:01
คำตอบ: 785
เปิดอ่าน: 32,398
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
ขอยกเลิกข้อความเดิม...

ขอยกเลิกข้อความเดิม เนื่องจากสะกดผิดและมีการแก้ไขคำผิดในกระทู้ขอจองใหม่
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2020, 15:13
คำตอบ: 785
เปิดอ่าน: 32,398
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองตะกรุดพยัคราชเกราะเพชรแบบที่ ๓ จำนวน ๒ ดอก

จองตะกรุดพยัคราชเกราะเพชรแบบที่ ๓ จำนวน ๒ ดอก
ห้อง: สะพานบุญ 01-01-2020, 09:29
คำตอบ: 335
เปิดอ่าน: 19,401
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๒๒ จำนวน ๖ องค์

จองรายการที่ ๒๒ จำนวน ๖ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 26-12-2019, 07:10
คำตอบ: 212
เปิดอ่าน: 18,764
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๑๔๓ จำนวน ๕ องค์

จองรายการที่ ๑๔๓ จำนวน ๕ องค์
ห้อง: สะพานบุญ 20-11-2019, 09:23
คำตอบ: 389
เปิดอ่าน: 41,117
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
ลำดับการจองที่ ๔๔ - จองบูชาลำดัยที่ ๘๓, ๘๗ -...

ลำดับการจองที่ ๔๔
- จองบูชาลำดัยที่ ๘๓, ๘๗
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๑ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายมานนท์ ศิริวรดล
ห้อง: สะพานบุญ 16-11-2019, 18:01
คำตอบ: 97
เปิดอ่าน: 12,835
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
ลำดับการจองที่ ๔ - จองบูชารายการที่ ๗ -...

ลำดับการจองที่ ๔
- จองบูชารายการที่ ๗
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๕๙ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายมานนท์ ศิริวรดล
ห้อง: สะพานบุญ 15-11-2019, 23:02
คำตอบ: 242
เปิดอ่าน: 28,392
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
ลำดับการจองที่ ๖๐ - จองบูชารายการที่ ๕๙ -...

ลำดับการจองที่ ๖๐
- จองบูชารายการที่ ๕๙
- โอนเงินแล้วจำนวน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๕๙ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายมานนท์ ศิริวรดล
ห้อง: สะพานบุญ 15-11-2019, 22:52
คำตอบ: 389
เปิดอ่าน: 41,117
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๘๗

จองรายการที่ ๘๗
ห้อง: สะพานบุญ 15-11-2019, 22:50
คำตอบ: 389
เปิดอ่าน: 41,117
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๘๓

จองรายการที่ ๘๓
ห้อง: สะพานบุญ 15-11-2019, 20:47
คำตอบ: 97
เปิดอ่าน: 12,835
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๗

จองรายการที่ ๗
ห้อง: สะพานบุญ 13-11-2019, 21:39
คำตอบ: 242
เปิดอ่าน: 28,392
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๕๙

จองรายการที่ ๕๙
ห้อง: สะพานบุญ 13-11-2019, 18:25
คำตอบ: 242
เปิดอ่าน: 28,392
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
ลำดับการจองที่ ๕๖ - จองบูชารายการที่ ๕๐ -...

ลำดับการจองที่ ๕๖
- จองบูชารายการที่ ๕๐
- โอนเงินแล้วจำนวน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๒๓ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายมานนท์ ศิริวรดล
ห้อง: สะพานบุญ 12-11-2019, 15:13
คำตอบ: 242
เปิดอ่าน: 28,392
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๕๐ ครับ

จองรายการที่ ๕๐ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-11-2019, 11:39
คำตอบ: 242
เปิดอ่าน: 28,392
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
ลำดับการจองที่ ๔๙ - จองบูชารายการที่ ๓๓ และ ๓๘...

ลำดับการจองที่ ๔๙
- จองบูชารายการที่ ๓๓ และ ๓๘
- โอนเงินแล้วจำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๘ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายมานนท์ ศิริวรดล
ห้อง: สะพานบุญ 08-11-2019, 19:01
คำตอบ: 242
เปิดอ่าน: 28,392
ถูกเขียนโดย มุ่งมั่น
จองรายการที่ ๓๘

จองรายการที่ ๓๘
Showing results 1 to 25 of 38

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:28ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว