กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 18 of 18
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: วาโยรัตนะ
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 20:02
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เทวรูปพระนารายณ์ที่สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ ๔...

เทวรูปพระนารายณ์ที่สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ ๔ นั้น สร้างด้วยไม้จำหลักปิดทองประดับกระจก องค์พระนารายณ์ทรงเครื่องภูษิตาภรณ์ และมงกุฎยอดชัย พระพักตร์และพระวรกายประดับกระจกสีขาบ (สีน้ำเงินเข้ม) มี ๔ ...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 20:01
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ประวัติเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ เรียบเรียงโดย...

ประวัติเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ
เรียบเรียงโดย กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ

http://i113.photobucket.com/albums/n212/wonderisland/a.jpg

...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 20:00
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เรือดั้งปิดทองทึบ ...

เรือดั้งปิดทองทึบ

เรือดั้งปิดทองทึบ ลักษณะเป็นเรือขุดธรรมดา แต่ปิดทองทึบทั้งลำ รวม ๒ ลำ หมายเลข ๒๑ และ ๒๒ เรียกว่า เรือโขมดยา (เรือตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช)

เรือดั้ง เรือกราบ
...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:45
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เรือเอกชัยเหินหาว และเรือเอกชัยหลาวทอง ...

เรือเอกชัยเหินหาว และเรือเอกชัยหลาวทอง

เรือเอกชัยเหินหาว และเรือเอกชัยหลาวทอง เรือทั้งสองลำนี้เป็นเรือคู่ชัก ใช้นำหน้าหรือชักลากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในกรณีที่ฝีพายไม่เพียงพอ...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:41
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ...

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

http://i113.photobucket.com/albums/n212/wonderisland/37e5cab1.jpg


เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:40
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ...

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

http://i113.photobucket.com/albums/n212/wonderisland/2.jpg

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรือสร้างใหม่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:40
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ...

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

http://i113.photobucket.com/albums/n212/wonderisland/IMG_7556-3.jpg

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:39
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
การจัดรูปกระบวนเรือฯ พร้อมตำแหน่งเรือ ...

การจัดรูปกระบวนเรือฯ พร้อมตำแหน่งเรือ
กระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน

๑. การจัดรูปกระบวนเรือ

การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:37
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
กระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน...

กระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙

เรือพระราชพิธี ๕๒ ลำ

ชื่อเรือ และ กำลังพล

เอกชัยเหินหาว (๔๔) เอกชัยหลาวทอง...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:36
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
ระเบียบพิธีที่ถือปฏิบัติ ...

ระเบียบพิธีที่ถือปฏิบัติ

นอกเหนือจากการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้ ยังมีระเบียบหรือพระราชพิธี ที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน เช่น

-...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:35
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
กระบวนราบน้อย ...

กระบวนราบน้อย

กระบวนราบน้อยใช้ในโอกาสเดียวกับกระบวนราบใหญ่ จัดกระบวนเรือเป็น ๒ สายเท่านั้น ใช้เรือดังนี้ คือ

๑. เรือพิฆาต ๑ คู่
๒. เรือดั้ง ๑๑ คู่
...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:34
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
กระบวนพยุหยาตราน้อย ...

กระบวนพยุหยาตราน้อย

กระบวนพยุหยาตราน้อย ใช้ในโอกาสเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน การจัดกระบวนแบ่งออกเป็น ๒ สาย ถ้านับสายกลาง คือ เรือกลอง เรือตำรวจ และเรือพระที่นั่งด้วย ก็นับว่ามี ๓ สาย...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:26
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การจัดรูปกระบวนพยุหยาตราในอดีตนั้น มีตามแบบแผนเดิมอันเป็นกระบวนเต็มรูปยิ่งใหญ่มาก คือ "กระบวนเพชรพวง" ซึ่งมีขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:22
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เรือเหล่าแสนยากร ...

เรือเหล่าแสนยากร

เรือที่ประกอบอยู่ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค นอกจากเรือพระที่นั่งแล้ว ยังมีเรืออีกมากมายหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ต่าง ๆ กันออกไป คือ

เรือดั้ง คือ...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:18
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เรือพระที่นั่ง ...

เรือพระที่นั่ง

เรือที่สำคัญที่สุดในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค คือ เรือพระที่นั่ง ซึ่งเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์ประทับ หากจะเทียบประเภทกับเรือรบโบราณแล้ว เรือชนิดนี้ก็คือเรือไชยนั่นเอง...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:15
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เรือพระราชพิธี แรกเริ่มเดิมที...

เรือพระราชพิธี

แรกเริ่มเดิมที "เรือพระราชพิธี" นั้นหามีไม่ คงมีแต่เรือรบโบราณ ซึ่งใช้ในแม่น้ำและออกสู่ท้องทะเล ต่อมาการรบทัพจับศึกในแม่น้ำหมดสิ้นความสำคัญไปทีละน้อย...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:13
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
เข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ ...

เข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์

ก่อนจะถึงสมัยรัตนโกสินทร์ อันมีราชธานีอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือที่มีนามว่า "กรุงเทพมหานคร" ในปัจจุบันนี้ พม่าได้เผาผลาญทำลายกรุงศรีอยุธยา...
ห้อง: เคล็ดวิชาต่าง ๆ 25-03-2009, 12:09
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 38,673
ถูกเขียนโดย วาโยรัตนะ
กระบวนพยุหยาตราชลมารค

ประวัติพระราชพิธีการเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราชลมารค


ยุคแรกเริ่มของกระบวนเรือ

การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่บุราณกาลมา นอกจากการเสด็จฯ ทางบก ที่เรียกว่า...
Showing results 1 to 18 of 18

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:50ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว