กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 8 of 8
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: หยาดฝน
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 15-02-2020, 15:25
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 909
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
อาตมภาพรับทานวิสัชนามาในมาฆบูชากถาก็พอสมควรแก่เวลา...

อาตมภาพรับทานวิสัชนามาในมาฆบูชากถาก็พอสมควรแก่เวลา ท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนา อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เป็นประธาน มีบารมีธรรมของหลวงปู่สาย...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 15-02-2020, 15:23
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 909
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ส่วนในวัดท่าขนุนของเรานั้นยังมีเพิ่มเติมไปอีก...

ส่วนในวัดท่าขนุนของเรานั้นยังมีเพิ่มเติมไปอีก ก็คือมีการอุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติธรรมในสัปดาห์มาฆบูชานี้ และขณะเดียวกันมีการตามประทีปเป็นพุทธบูชานับเป็นหมื่น ๆ ดวง...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 15-02-2020, 15:23
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 909
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
นอกจากในส่วนของจาตุรงคสันนิบาตที่เกิดขึ้นแล้ว...

นอกจากในส่วนของจาตุรงคสันนิบาตที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นวันสำคัญก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน ๓ เดือน พระองค์ท่านทรงปลงอายุสังขารในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ นี้ ณ ปาวาลเจดีย์...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 15-02-2020, 15:21
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 909
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
หลังจากนั้นก็ทรงประกาศวิธีการที่จะให้เข้าถึงการละเ...

หลังจากนั้นก็ทรงประกาศวิธีการที่จะให้เข้าถึงการละเว้นความชั่วทั้งปวง การกระทำความดีให้ถึงพร้อม และการชำระใจของตนให้ผ่องใสจากกิเลส ประกอบกันขึ้นมา ๖ ข้อ

๑. “อนูปวาโท” อย่าได้ว่าร้าย...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 15-02-2020, 15:13
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 909
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
แล้วพระองค์ท่านยังได้แนะนำอุดมการณ์ ๓...

แล้วพระองค์ท่านยังได้แนะนำอุดมการณ์ ๓ ข้อของพระพุทธศาสนาก็คือ

๑. “ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา” ทรงประกาศว่า อุดมการณ์ในพระพุทธศาสนานั้น การบำเพ็ญตบะ คือ การทรงขันติ ได้แก่ ความอดทนอดกลั้น...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 15-02-2020, 15:09
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 909
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
องค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่า...

องค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่า การที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นควรที่จะมีหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการไปในแนวเดียวกัน ดังนั้นพระองค์ท่านจึงได้ประกาศหลักการในพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ ข้อ ก็คือ
...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 15-02-2020, 15:02
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 909
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
ในบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นมีพระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐...

ในบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นมีพระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ได้เดินทางมารวมกันยังเวฬุวันมหาวิหาร ในวันเพ็ญเดือน ๓ หรือวันมาฆบูชา ซึ่งถ้าหากว่าเป็นทางฮินดูเขาแล้ว จะต้องมีพิธีกรรมลอยบาปที่แม่น้ำคงคา...
ห้อง: เทศน์ในวาระสำคัญต่าง ๆ 15-02-2020, 15:00
คำตอบ: 7
เปิดอ่าน: 909
ถูกเขียนโดย หยาดฝน
เทศน์วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

1lICwyNP1_Q

เทศน์วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...
Showing results 1 to 8 of 8

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:25ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว