กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 26
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: รัชชสิทธิ์
ห้อง: สะพานบุญ 07-07-2019, 21:07
คำตอบ: 614
เปิดอ่าน: 23,722
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑๐ แผ่น...

จองรายการที่ ๒ จำนวน ๑๐ แผ่น ชำระเงินสดที่บ้านเติมบุญ ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-06-2019, 09:11
คำตอบ: 70
เปิดอ่าน: 129,218
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๐ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-06-2019, 09:09
คำตอบ: 42
เปิดอ่าน: 326,292
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 25-06-2019, 09:02
คำตอบ: 738
เปิดอ่าน: 22,419
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับจอง ๙๐ โอนยอด ๕๕๐.๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิถุนายน...

ลำดับจอง ๙๐ โอนยอด ๕๕๐.๐๐ บาท วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๑ น. ขอรับที่บ้านเติมบุญ ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 26-05-2019, 22:49
คำตอบ: 738
เปิดอ่าน: 22,419
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
จอง ๑ ชิ้น ครับ

จอง ๑ ชิ้น ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-05-2019, 08:45
คำตอบ: 42
เปิดอ่าน: 326,292
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๔ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-05-2019, 08:39
คำตอบ: 70
เปิดอ่าน: 129,218
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา...

โอนร่วมบุญ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๘ น. ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2019, 11:18
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ ขอรับที่บ้านเติมบุญ ขอบคุณครับ

ลำดับที่ ๘๑ ขอรับที่บ้านเติมบุญ ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 08-02-2019, 12:57
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนร่วมบุญงวดสุดท้าย ๒,๑๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๕ น. รวมโอน ๒๐,๑๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-01-2019, 08:37
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนงวดที่ ๑๒ เงิน ๑,๕๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๕ น. รวมโอน ๑๘,๐๐๐ บาท
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 25-12-2018, 20:01
คำตอบ: 17
เปิดอ่าน: 1,456
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
สมัครบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ...

สมัครบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒
นายรัชชสิทธิ์ เสวกเสนีย์ (เคยบวชแล้วครับ)
ห้อง: สะพานบุญ 07-12-2018, 15:07
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนงวดที่ ๑๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. รวมโอน ๑๖,๕๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 09-11-2018, 10:09
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนงวดที่ ๑๐ เงิน ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๗ น. ยอดรวม ๑๕,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 08-10-2018, 18:05
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
กองบุญที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

กองบุญที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์งวดที่ ๙ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๕๗ น. รวมโอน ๑๓,๕๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-09-2018, 09:31
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ โอนร่วมบุญงวดที่ ๘ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท...

ลำดับที่ ๘๑ โอนร่วมบุญงวดที่ ๘ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๒๙ น. รวมโอน ๑๒,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-08-2018, 09:40
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนงวดที่ ๗ ทาง Pormpt pay จำนวน ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ น. รวมโอน ๑๐,๕๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-07-2018, 08:59
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนงวดที่ ๖ เข้า Prompt Pay จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๕๕ น. รวมโอนแล้ว ๙,๐๐๐.๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 08-06-2018, 21:44
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนงวดที่ ๕ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๔๒ น. รวมโอนแล้วจำนวน ๗,๕๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2018, 09:08
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
โอนทาง PromptPay ครับ ขออภัย

โอนทาง PromptPay ครับ ขออภัย
ห้อง: สะพานบุญ 01-05-2018, 09:07
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนร่วมบุญงวดที่ ๔ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมยอดโอนจำนวน ๖,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 26-04-2018, 16:22
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 834
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลักษณะของบายศรีที่ใช้แก้บนต้องเป็นอย่างไรครับ

ขอโอกาสเรียนถาม วิธีแก้บนที่จำไม่ได้โดยละเอียด และกราบขอความเมตตาอธิบายลักษณะของบายศรีที่ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-04-2018, 19:11
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนงวดที่ ๓ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๙ น. ยอดสะสม ๔,๕๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 01-04-2018, 20:20
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับที่ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนงวดที่ ๒ ทาง PromptPay จำนวน ๑,๕๐๐ บาท วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๖ น. ยอดโอนรวม ๓,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ
ห้อง: สะพานบุญ 10-03-2018, 08:53
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ลำดับ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ...

ลำดับ ๘๑ กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ โอนปัจจัยเดือนที่ ๑ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ทาง Prompt Pay วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๕๑ น. ครับ
ห้อง: สะพานบุญ 26-02-2018, 19:10
คำตอบ: 799
เปิดอ่าน: 132,777
ถูกเขียนโดย รัชชสิทธิ์
ขออนุญาตตั้งชื่อกองบุญ...

ขออนุญาตตั้งชื่อกองบุญ "กองบุญอุทิศให้แด่ญาติและมิใช่ญาติ" ขอบคุณครับ
Showing results 1 to 25 of 26

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:49ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว