กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 500
Search took 0.06 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ตัวเล็ก
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 12:48
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กติกาในการจอง...

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย...
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 12:48
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd7015...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd701517816923.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oqyqh1517816924.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/u10wr1518921058.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 12:48
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
.รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (๒) ...

.รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (๒)
ร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

รายการที่ ๔
พระเครื่อง (๔)
...
ห้อง: สะพานบุญ วันนี้, 12:48
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
:4672615: ได้สิทธิ์รายการที่ ๕๘ และ ๕๙ นะคะ...

:4672615: ได้สิทธิ์รายการที่ ๕๘ และ ๕๙ นะคะ รายการอื่นจองบูชาหมดแล้วค่ะ กราบอนุโมทนาค่ะ
ห้อง: ธรรมวิภาค วันนี้, 09:58
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 1,021
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สิกขา ๓ (ข้อปฏิบัติที่จะต้องศึกษา) ๑....

สิกขา ๓ (ข้อปฏิบัติที่จะต้องศึกษา)

๑. อธิสีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง) หมายถึง การปฏิบัติสำหรับฝึกไม่ให้ฝ่าฝืนในข้อบัญญัติแม้เล็กน้อยไม่ให้ด่างพร้อย

๒. อธิจิตตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 10:16
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
:4672615: ได้สิทธิ์รายการที่ ๕๒ ค่ะ ...

:4672615: ได้สิทธิ์รายการที่ ๕๒ ค่ะ:4672615: ท่านที่มีรายชื่อข้างต้น ไม่ได้รับสิทธิ์การจอง เนื่องจากวัตถุมงคลจองบูชาหมดแล้วค่ะ กราบอนุโมทนานะคะ


:af48944b: รับทราบค่ะ :875328cc:...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 10:11
คำตอบ: 171
เปิดอ่าน: 9,205
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กติกาในการจอง...

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 10:11
คำตอบ: 171
เปิดอ่าน: 9,205
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/nm7j915...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/nm7j91517815629.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/exwa31519095418.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oarg21519095419.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 10:11
คำตอบ: 171
เปิดอ่าน: 9,205
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องปลอดเชื้อ ณ...

ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องปลอดเชื้อ ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
งบประมาณการสร้างทั้งสิ้น ๑,๕๐๙,๑๔๔.๖๔ บาทรายการที่ ๑
เหรียญรัชกาลที่ ๕ เนื้อเงิน
...
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 09:35
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
:4672615: ได้สิทธิ์รายการที่ ๓๘ นะคะ...

:4672615: ได้สิทธิ์รายการที่ ๓๘ นะคะ รายการอื่นจองบูชาหมดแล้วค่ะ กราบอนุโมทนานะคะ
ห้อง: สะพานบุญ เมื่อวานนี้, 09:31
คำตอบ: 9
เปิดอ่าน: 25,327
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ร่วมประมูลวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ...

ร่วมประมูลวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ
ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

รายการที่ ๒๗
พระขุนแผนพรายกุมาร

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/ucy1x1516526681.jpg
...
ห้อง: ธรรมวิภาค เมื่อวานนี้, 09:25
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 1,021
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
สังขตลักษณะ ๓ (ลักษณะของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง) ...

สังขตลักษณะ ๓ (ลักษณะของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง)

๑. ความเกิดขึ้นปรากฏ (อุปปา ปัญญายติ)
๒. ความดับสลายปรากฏ (วโย ปัญญายติ)
๓. เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏ (ฐิตัสมิง อัญญัตตัง ปัญญายติ)
ห้อง: ธรรมวิภาค 19-02-2018, 10:01
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 1,021
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
โลก ๓ (โลกคือหมู่สัตว์, สัตว์โลก) ๑....

โลก ๓ (โลกคือหมู่สัตว์, สัตว์โลก)

๑. มนุษย์โลก (โลกที่เราอาศัยอยู่นี้) ได้แก่ โลกที่เป็นผืนแผ่นดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรือสัตว์

๒. เทวโลก (สวรรค์ชั้นกามาวจร ๖ ชั้น) ได้แก่...
ห้อง: ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน 18-02-2018, 22:58
คำตอบ: 5
เปิดอ่าน: 211
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
:4672615: ท่านที่ไม่สะดวกโพสต์ที่หน้ากระทู้...

:4672615: ท่านที่ไม่สะดวกโพสต์ที่หน้ากระทู้ สามารถแจ้งชื่อได้ที่ email: watthakhanun.com@gmail.com ค่ะ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครบวชเนกขัมมะได้ที่
...
ห้อง: ธรรมวิภาค 18-02-2018, 08:14
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 1,021
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
พุทธจริยา ๓ (จริยาวัตรของพระพุทธเจ้า) ๑....

พุทธจริยา ๓ (จริยาวัตรของพระพุทธเจ้า)

๑. โลกัตถจริยา (ทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลก) หมายถึง การที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จไปโปรดชาวโลกด้วยการนำเอาคำสอนไปประกาศชี้แจงแสดง...
ห้อง: ธรรมวิภาค 16-02-2018, 18:52
คำตอบ: 24
เปิดอ่าน: 1,021
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ปิฏก ๓ (คัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนทางพระพุทธศาสนา) ...

ปิฏก ๓ (คัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนทางพระพุทธศาสนา)

๑. พระวินัยปิฎก (หมวดพระวินัย) ได้แก่ การประมวลเอาพุทธบัญญัติ ระเบียบแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้พุทธบริษัทปฏิบัติตาม...
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2018, 18:38
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ได้สิทธิ์รายการที่ ๑๗ ค่ะ ...

ได้สิทธิ์รายการที่ ๑๗ ค่ะ


ได้สิทธิ์รายการที่ ๒๐ ค่ะ:4672615: ท่านที่มีรายชื่อข้างต้น ไม่ได้รับสิทธิ์การจอง เนื่องจากวัตถุมงคลจองบูชาหมดแล้วนะคะ กราบอนุโมทนาค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2018, 13:08
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd7015...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd701517816923.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oqyqh1517816924.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/u10wr1518921058.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2018, 12:46
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
รายการที่ ๔๙ พระเครื่อง (๔๑) ...

รายการที่ ๔๙
พระเครื่อง (๔๑)

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/gy2pq1518103475.jpg

วัตถุมงคลส่วนองค์ของพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
มีจำนวน ๐ องค์...
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2018, 12:46
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
.รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (๒) ...

.รายการวัตถุมงคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (๒)
ร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

รายการที่ ๑
พระเครื่อง (๑)
...
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2018, 12:44
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
กติกาในการจอง...

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย...
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2018, 12:43
คำตอบ: 50
เปิดอ่าน: 2,368
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

ขอเชิญร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมหล่อพระพุทธรูปทองคำ
ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/hq3f31508861540.jpg

ภาพ : พระพุทธรูปทองคำต้นแบบ...
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2018, 12:16
คำตอบ: 171
เปิดอ่าน: 9,205
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/nm7j915...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/nm7j91517815629.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/exwa31519095418.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oarg21519095419.jpg
...
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2018, 12:14
คำตอบ: 171
เปิดอ่าน: 9,205
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
ได้สิทธิ์รายการที่ ๑๙ ค่ะ ...

ได้สิทธิ์รายการที่ ๑๙ ค่ะ

:4672615: ท่านที่มีรายชื่อข้างต้น ไม่ได้รับสิทธิ์การจอง เนื่องจากวัตถุมงคลจองบูชาหมดแล้วค่ะ กราบอนุโมทนาค่ะ
ห้อง: สะพานบุญ 16-02-2018, 12:04
คำตอบ: 220
เปิดอ่าน: 12,502
ถูกเขียนโดย ตัวเล็ก
http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd7015...

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/dgd701517816923.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/oqyqh1517816924.jpg

http://sapanboon.watthakhanun.com/show/foo/nkf6h1518757326.jpg
...
Showing results 1 to 25 of 500

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:53ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว