กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 16 of 16
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ชินเชาวน์
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 15-12-2010, 12:11
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
คาถาและมนต์บางบทของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ...

คาถาและมนต์บางบทของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

จากหนังสือ กิตติคุณหลวงพ่อเดิม

ธนิต อยู่โพธิ์ เรียบเรียง

พิมพ์ตามที่หลวงพ่อบอกให้จดไว้
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 13-12-2010, 20:41
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
ปลายชีวิตของหลวงพ่อเดิม ...

ปลายชีวิตของหลวงพ่อเดิม

หลวงพ่อเป็นเสมือนต้นโพธิ์และต้นไทรที่มีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปอย่างไพศาลเป็นที่พึ่งพาอาศัยของประชาชนไม่เลือกหน้า เนื่องจากหลวงพ่อมีอายุยืนยาวมาก...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 09-12-2010, 15:02
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
ผู้เคยศึกษาในโรงเรียนวัดหนองโพ ...

ผู้เคยศึกษาในโรงเรียนวัดหนองโพ


ผู้ที่เคยได้รับการศึกษาในวัดหนองโพในสมัยหลวงพ่อเดิมปรับปรุงการศึกษา แล้วมาเล่าเรียนศึกษาต่อและทำการงานอาชีพเจริญก้าวหน้า ที่ควรกล่าวถึงในเวลานี้ก็มี
...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 08-12-2010, 22:15
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
จัดการศึกษาด้านศิลปะ ...

จัดการศึกษาด้านศิลปะ


เมื่อหลวงพ่อตั้งโรงเรียนสำหรับให้กุลบุตรกุลธิดาได้เล่าเรียนหนังสือกันในตอนแรก ๆ นั้น หลวงพ่อก็หาวิธีให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้อย่างอื่นด้วย เช่น...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 07-12-2010, 17:04
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
จัดการศึกษา ...

จัดการศึกษา

เมื่อนึกถึงสภาพของบ้านและวัดหนองโพ แต่เดิมเป็นบ้านป่านาดอนและตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญ แต่ที่มามีความเจริญก้าวหน้าเทียมทันกับตำบลบ้านใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในเส้นทางคมนาคมเช่นที่เป็นอยู่...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 03-12-2010, 15:02
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
ปรับปรุงบ้านและวัดหนองโพ ...

ปรับปรุงบ้านและวัดหนองโพ

หลวงพ่อคงจะได้คิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพและความเป็นอยู่ของบ้านและวัดหนองโพมานาน อย่างน้อยก็ตั้งแต่เริ่มอุปสมบท ดังจะเห็นได้ในตอนต้น ซึ่งพออุปสมบทแล้ว...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 02-12-2010, 10:42
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
สร้างถาวรวัตถุในวัด ...

สร้างถาวรวัตถุในวัด

หลวงพ่อมีนิสัยและมีฝีมือในการสร้าง ซึ่งหลวงพ่อได้ก่อสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา และสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ไว้มากมาย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 30-11-2010, 16:07
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
รับสมณศักดิ์ ต่อมาในรัชกาลที่ ๖...

รับสมณศักดิ์

ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ เมื่อพระครูพยุหานุศาสก์ (สิทธิ์) วัดบ้านบน เจ้าคณะแขวงพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 29-11-2010, 14:55
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
ชอบค้นคว้าทดลอง ...

ชอบค้นคว้าทดลอง


หลวงพ่อมีนิสัยชอบศึกษาและค้นคว้าทดลอง การค้นคว้าทดลองของหลวงพ่อนั้นมีหลายเรื่อง ขอนำมาเล่าแต่บางเรื่อง...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 27-11-2010, 11:22
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
ชอบเลี้ยงสัตว์พาหนะ ...

ชอบเลี้ยงสัตว์พาหนะ


หลวงพ่อชอบเลี้ยงสัตว์พาหนะ ตอนแรก ๆ ได้เลี้ยงวัวขึ้นไว้ฝูงใหญ่ แล้วภายหลังได้ยกให้นายต่วน คงหาญ ผู้เป็นหลานชายไป สัตว์ที่ชอบเลี้ยงเป็นประจำก็คือช้างและม้า...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 26-11-2010, 18:37
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
สันโดษและพากเพียร หลวงพ่อมีนิสัยสันโดษ...

สันโดษและพากเพียร


หลวงพ่อมีนิสัยสันโดษ จนบางคราวเห็นได้ว่ามักน้อย และมีความพากเพียรพยายาม สบงและจีวรที่นุ่งห่มก็นิยมใช้ของเก่า จะได้เห็นหลวงพ่อนุ่งห่มสบงจีวรใหม่...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 25-11-2010, 17:50
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
เรียนวิชาอาคม ...

เรียนวิชาอาคม

โดยเหตุที่หลวงพ่อได้เคยเรียนวิชาอาคมมากับนายพัน ตั้งแต่เริ่มอุปสมบทในพรรษาแรก ๆ บ้างแล้ว ในตอนนี้ก็ปรากฏว่าได้เรียนและหัดทำอีก แต่หลวงพ่อจะไปศึกษาเล่าเรียนมาจากสำนักของอาจารย์ใดบ้าง...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 24-11-2010, 18:41
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
เป็นนักเทศน์ เล่ากันมาว่า...

เป็นนักเทศน์

เล่ากันมาว่า หลวงพ่อเคยเทศน์เก่ง ทั้งเทศน์คู่และเทศน์เดี่ยว ฉลาดในการวิสัชนาปัญหาธรรม และเข้าใจแยกแยะให้อรรถาธิบายข้อธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 23-11-2010, 20:54
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
ประวัติพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) ...

ประวัติพระครูนิวาสธรรมขันธ์

(หลวงพ่อเดิม)

วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

จาก หนังสือ กิตติคุณหลวงพ่อเดิม ธนิต อยู่โพธิ์ เรียบเรียง

เกิดและเยาว์วัย
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 28-02-2009, 19:33
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
อภินิหารหลวงพ่อเดิม - หลวงพ่อเดิม กับ...

อภินิหารหลวงพ่อเดิม - หลวงพ่อเดิม กับ ตาแป๊ะไล่ห่าน

เรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้ยินมาจากนายเฟื้อ คนบ้านเก้าเลี้ยว เรื่องมีอยู่ว่า อาแป๊ะไล่ห่าน แกจะชื่อจริงอะไรก็ไม่ทราบได้...
ห้อง: ประวัติและปฏิปทาของพระสุปฏิปันโน 28-02-2009, 19:28
คำตอบ: 20
เปิดอ่าน: 33,171
ถูกเขียนโดย ชินเชาวน์
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม)

http://www.watthakhanun.com/webboard/attachment.php?attachmentid=273&stc=1&d=1235823874

พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร)

ชาติภูมิ หลวงพ่อเดิมถือกำเนิดเมื่อวันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓...
Showing results 1 to 16 of 16

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:51ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว