กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 25 of 72
Search took 0.01 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: ปภัสสรญาน
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 11-03-2018, 08:53
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 177
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile เข้าพบพระภิกษุสงฆ์

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า

การที่เราได้มีโอกาสเข้าพบพระสุปฏิปันโนเป็นเวลาสั้น ๆ และนาน ๆ ครั้งนั้น เราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้บุญและประโยชน์สูงสุดจากการได้เข้าพบและนมัสการท่านครับ
...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 11-03-2018, 08:44
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 389
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า

เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ท่านทรงถึงแก่อสัญกรรมด้วยสาเหตุใดหรือครับ ที่กล่าวว่าเกิดจากการถูกลงโทษนั้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรครับ

กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 11-03-2018, 08:40
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 117
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile จิตคิดเร็ว

- ในขณะก่อนที่จะตายหรือในสถานการณ์เฉียดตาย จิตจะรู้สึกว่าเวลาเพียงชั่วขณะเดียวนั้นกลับเป็นเวลาที่นาน และคิดเรื่องราวต่าง ๆ ได้มากมายในเวลาสั้น ๆ นั้น

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า...
ห้อง: สะพานบุญ 26-02-2018, 14:44
คำตอบ: 246
เปิดอ่าน: 13,742
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
จอง ๑ กองครับ

จอง ๑ กองครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-01-2018, 02:41
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 263
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile อานิสงส์ของบุญ

กระผมทราบมาว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ออานิสงส์การถวายทานคือ จิตใจของผู้ถวายใน ๓ ระยะ คือ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ทาน กระผมจึงขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า

๑. อานิสงส์การถวายทานจะเพิ่มได้มากขึ้นเรื่อย...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-01-2018, 02:20
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 238
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การเวียนถวายพระพุทธรูป

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. การถวายพระพุทธรูปผาติกรรมขนาดหน้าตัก ๕ นิ้วนั้น หากเวียนถวายพระพุทธรูป พร้อมปัจจัยที่เตรียมไว้ แบ่งเป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง ครั้งละไม่มาก...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-01-2018, 02:12
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 164
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile พรหมวิหาร ๔

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. การเป็นพรหมเหตุใดจึงต้องตายในฌานเท่านั้นครับ

๒. การปฏิบัติตามพรหมวิหาร ๔ แต่ไม่ได้ตายในฌาน จะมีโอกาสเกิดเป็นพรหมหรือไม่ครับ

กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-01-2018, 02:07
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 171
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile บาปและกฎหมาย

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. การทำผิดกฎหมายเป็นบาปในทุก ๆ ข้อกฎหมายหรือไม่ครับ เช่น ขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนด

๒. การทำผิดกฎหมาย ที่ผิดศีลห้าด้วย เช่น การฆ่าคน และได้ถูกพิพากษาให้ติดคุก...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-01-2018, 01:55
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 197
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การทำบุญของเทวดานางฟ้า

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. พระอาจารย์เคยกล่าวว่าเทวดานางฟ้าที่ยังอยู่ในโลกียภูมิ ไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลนั้น สามารถทำบุญเพิ่มได้เพื่อให้สามารถอยู่ในภพภูมินั้น ๆ ได้ยาวนานขึ้น...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-01-2018, 01:39
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 258
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การสร้างสมเด็จองค์ปฐม

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. การที่สร้างสมเด็จองค์ปฐม แล้วท่านพระยายมราชจะพยายามช่วยไม่ให้ลงอบายภูมินั้น ท่านจะช่วยเป็นจำนวนกี่ชาติหรือครับ และจำนวนชาติที่ท่านจะช่วยนั้นขึ้นกับปัจจัยอะไรครับ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-01-2018, 01:35
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 155
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การประกอบอาชีพ

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. การเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อขายจะเป็นบาปประการใดหรือไม่ครับ

๒. การเลี้ยงสัตว์ที่เราทราบว่าจะถูกนำไปเป็นอาหาร เช่น จิ้งหรีด กบ แล้วขายให้กับผู้รับซื้อต่อ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 31-01-2018, 01:27
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 241
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การใช้ฤกษ์พรหมประสิทธิ์

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. มีคำอธิบายที่ว่า ดิถีมหาสิทธิโชค ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น และดิถีสิทธิโชค ดีสำหรับงานที่เป็นโครงการระยะยาว...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 06-01-2018, 22:51
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 425
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile ลูกกรอก

การที่หลวงพ่อเคยเมตตากล่าวว่า หากมีลูกกรอกมาอยู่กับหลวงพ่อเป็นเวลานาน หลวงพ่อคงรวยกว่าคุณทักษิณไปแล้ว ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า

๑. หลวงพ่อจะมีวิธีใช้ลูกกรอกอย่างไรหรือครับ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 06-01-2018, 22:49
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 277
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile อ่านชาดกแล้วโมทนา

กราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า

๑. การอ่านชาดกแล้วโมทนา จะได้บุญของท่านที่เราโมทนาหรือไม่ครับ

๒. การระลึกถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า จัดเป็นพุทธานุสติหรือไม่ครับ

๓. การระลึกถึงชาติก่อนของพระอรหันต์...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 30-12-2017, 16:14
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 320
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile มหาวาจกอุบาสก

ข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องราวของมหาวาจกอุบาสก ซึ่งเดิมฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา หากแต่ว่าภายหลังจากเจริญกายคตาสติกรรมฐานมาเป็นเวลาหลายสิบปี ก็ไม่ได้สำเร็จโลกุตรธรรมตามที่ใจต้องการ จนทำให้มีใจเห็นผิด...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 30-12-2017, 15:09
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 532
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile ท่านใหม่ วัดท่าซุง

กราบเรียนถามหลวงพ่อถึงสุนัขที่วัดท่าซุง ชื่อว่าท่านใหม่ครับ

๑. ท่านใหม่ท่านตายเนื่องจากจมน้ำ นับว่าเป็นการตายก่อนอายุขัยใช่หรือไม่ครับ แล้วเหตุใดเมื่อท่านตายท่านจึงไปเป็นเทวดาได้เลยครับ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 30-12-2017, 15:00
คำตอบ: 2
เปิดอ่าน: 280
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การฆ่าสัตว์

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. การฆ่าสัตว์ในแต่ละประเภท ได้แก่ การฆ่าใหญ่กับการฆ่าสัตว์เล็ก การฆ่าสัตว์บกกับการฆ่าสัตว์น้ำ มีโทษหนักเบาแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรครับ

๒....
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 27-12-2017, 01:55
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 321
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การทำลายสมาธิ

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. ผลของการทำให้ผู้อื่นหลุดออกจากสมาธิ โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี นอกจากจะมีโอกาสลงนรกแล้ว จะมีโทษอย่างไรอีกครับ

๒. หากคนในครอบครัวภาวนาเมื่อมีเวลาว่าง...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 27-12-2017, 01:22
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 266
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การภาวนาขณะออกกำลังกาย

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ

๑. ในขณะออกกำลังกาย เช่น วิ่ง ในช่วงที่ยังไม่เหนื่อย จะยังคงภาวนาได้

แต่เมื่อรู้สึกเหนื่อยจะไม่สามารถประคองคำภาวนาไว้ได้
...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 27-12-2017, 01:14
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 282
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

การสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๔ นิ้วเท่ากัน ด้วยวัสดุต่างกัน เช่น ปูน กับโลหะมีค่า จะให้อานิสงส์เท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ

กราบขอบพระคุณครับ
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 27-12-2017, 00:01
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 314
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile อาชีพแพทย์และการทำบุญ

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. การทำงานในอาชีพแพทย์ ซึ่งรักษาผู้ป่วยเป็ยประจำ นับเป็นการสร้างบุญ ทำให้มีความเจ็บป่วยน้อยในภายหน้าหรือไม่ครับ

๒....
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 26-12-2017, 20:37
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 191
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile แก้กรรมเจ็บป่วยบ่อย

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

ข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่แข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ หากข้าพเจ้าต้องการบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้น้อยลง ทั้งในชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป ด้วยปัจจัยที่จำกัด...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 24-12-2017, 15:28
คำตอบ: 0
เปิดอ่าน: 312
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile การมรณภาพของพระสุปฏิปัณโณ

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. เหตุใดการมรณภาพของพระสุปฏิปันโนจึงเป็นการตัดเคราะห์กรรมให้กับประเทศชาติได้ครับ

๒. การที่พระสุปฏิปันโนท่านดำรงขันธ์อยู่ จะเป็นเหตุให้พื้นที่นั้น ๆ...
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 24-12-2017, 15:11
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 320
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile ฤกษ์พรหมประสิทธิ์และการแต่งงาน

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. การใช้ฤกษ์พรหมประสิทธิ์สำหรับการแต่งงาน ให้ยึดเอาพิธีใดเป็นสำคัญครับ ระหว่าง การจดทะเบียนสมรสของทางราชการ พิธีแต่งงานแบบไทยช่วงเช้า งานเลี้ยงแต่งงานเวลาเย็น

๒....
ห้อง: ฝากคำถามถึงหลวงพ่อ 23-12-2017, 01:16
คำตอบ: 1
เปิดอ่าน: 397
ถูกเขียนโดย ปภัสสรญาน
Smile พระสมเด็จปรกโพธิ์แหวกม่าน

กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า

๑. วัตถุมงคลที่นิยมว่าสามารถแก้เรื่องดวงตก ขจัดอุปสรรคได้อย่างหนึ่งคือพระสมเด็จปรกโพธิ์ แหวกม่าน
...
Showing results 1 to 25 of 72

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:08ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว