กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ค้นหาในห้อง

Notices

Showing results 1 to 17 of 17
Search took 0.00 seconds.
ค้นหา: Posts Made By: มัคคนายก
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:50
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงไว้เพื่อสวดมนต์ที่บ้าน...

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงไว้เพื่อสวดมนต์ที่บ้าน หรือเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน โดยคลิกขวาที่ลิ้งค์

https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmS0tvZldjQzNGb3c

แล้วเลือก "Save as" หรือ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:50
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
คำขอขมาพระรัตนตรัย อุกาสะ วันทามิ ภันเต...

คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

สัพพัง อะปะราธัง...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:50
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
คำอุทิศส่วนกุศล อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด...

คำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:50
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ปัตติทานะคาถา (นำ) หันทะ มะยัง...

ปัตติทานะคาถา

(นำ) หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

ยาเทวะตา สันติ วิหาระวาสินี
เทวดาเหล่าใด ที่ประจำอยู่ ณ สถานที่อยู่แห่งนี้

ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:49
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (นำ) หันทะ มะยัง...

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(นำ) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะเส ฯ

ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ
เราพิจารณาโดยอุบายอันชอบแล้ว จึงนุ่งห่มจีวร คือ
ยาวะเทวะ สีตัสสะ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:49
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ท๎วัตติงสาการะปาโฐ อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย เกสา...

ท๎วัตติงสาการะปาโฐ

อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง ปัปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:49
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ทำวัตรพระ โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง...

ทำวัตรพระ

โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง สุชิตัง วิเชยยะ สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญาโณ โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง เย จะ พุทธา อะตีตา จะ เย จะ พุทธา อะนาคะตา ปัจจุปปันนา จะ เย พุทธา อะหัง...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:49
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
อภิธัมมะนิทาน กะรุณา วิยะ...

อภิธัมมะนิทาน

กะรุณา วิยะ สัตเตสุ.................ปัญญายัสสะ มะเหสิโน
เญยยะธัมเมสุ สัพเพสุ...............ปะวัตติตถะ ยะถารุจิง
ทะยายะ ตายะ สัตเตสุ..............สะมุสสาหิตะมานะโส...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:48
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
บทสวดมนต์พิเศษ วันอังคาร นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต...

บทสวดมนต์พิเศษ วันอังคาร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

ปฐมพุทธะวะจะนะ

อะเนกะชาติสังสารัง..............สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง
คะหะการัง คะเวสันโต...........ทุกขา ชาติ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:48
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
เขมะเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา (นำ)...

เขมะเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา

(นำ) หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

.....................................พะหุง เว สะระณัง ยันติ..............ปัพพะตานิ วะนานิ จะ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:48
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ ...

สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ
บทสวดที่แสดงถึงความน่าสลดใจ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง
...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:48
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ระตะนัตตะยัปณามะคาถา (นำ) หันทะ มะยัง...

ระตะนัตตะยัปณามะคาถา

(นำ) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย
เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส ฯ
พวกเราจงพากันกล่าวคำแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย และสวดบทที่แสดงถึงความน่าสลดใจ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:48
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
พระสังฆคุณ ๙ ประการ ...

พระสังฆคุณ ๙ ประการ

.......................................(ขึ้น) โย โส สุปฏิปันโน.......(รับ) พระคุณสังโฆ.......เก้าประการประมวลมา
(๑. ...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:48
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
พระธรรมคุณ ๖ ประการ ...

พระธรรมคุณ ๖ ประการ

.....................................(ขึ้น) โย โส ส๎วากขาโต......(รับ) คุณพระธัมโม......หกประการประมาณมี
(๑. ส๎วากขาโต ภควตา...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:47
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ปุพพะภาคะนะมะการะ (นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ...

ปุพพะภาคะนะมะการะ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลส...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:47
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ทำวัตรเช้า บทบูชาพระรัตนตรัย ...

ทำวัตรเช้า
บทบูชาพระรัตนตรัย

http://www.sapanboon.com/show/malikaew/97y601466398923.jpg

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง...
ห้อง: ห้องสวดมนต์ 21-02-2017, 20:47
คำตอบ: 16
เปิดอ่าน: 7,436
ถูกเขียนโดย มัคคนายก
ทำวัตรเช้า วันอังคาร

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

ทำวัตรเช้า วันอังคาร (https://drive.google.com/open?id=0B2KWklKsPQkmS0tvZldjQzNGb3c)


ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้าร่วมกัน พร้อมกับพระภิกษุที่วัดท่าขนุนในเวลา ๔.๐๐...
Showing results 1 to 17 of 17

 
Forum Jump

เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:17ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว