ดูแบบคำตอบเดียว
  #3  
เก่า 21-02-2017, 21:29
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,139
ได้ให้อนุโมทนา: 498
ได้รับอนุโมทนา 49,454 ครั้ง ใน 1,707 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ปุพพะภาคะนะมะการะ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ฯ

พระพุทธคุณ ๙ ประการ

.................................(ขึ้น) อิติปิ โส ภควา.........(รับ) เอกองค์ศาสดา..........ทรงพระคุณเก้าประการ
(๑. อรหํ)......................ธ ล่วงพ้นกิเลสมาร............พระกมลสันดาน...............บริสุทธิ์ผุดผ่องอำไพ
(๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ)..........ตรัสรู้ชอบกระบวนการใน......อริยสัจได้......................ด้วยพระองค์เองแจ้งจริง
(๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน).....เพียบพร้อมวิชชาอ้างอิง.......จรณะงามยิ่ง...................ทั้งเก่งทั้งดีครบครัน
(๔. สุคโต)...................พระสุรเสียงจำนรรจ์............ไพเราะเสนาะกรรณ............กังวานนุ่มนวลชวนฟัง
................................พระเสด็จแดนใดยัง............ธารธรรมไหลหลั่ง..............ดับร้อนชโลมโลกร่มเย็น
(๕. โลกวิทู)..................ทั่วโลกธาตุรู้เห็น...............คุณโทษชัดเจน...............พระนำหมู่สัตว์ข้ามจร
(๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ)..เป็นสารถีฝึกสอน.............เวไนยนิกร.....................มิมีผู้ใดเปรียบปาน
(๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ).....เป็นพระบรมศาสดาจารย์......ทวยเทพสักการ...............มนุษย์เชิดชูบูชา
(๘. พุทฺโธ)...................ตื่นจากกิเลสนิทรา.............ปลุกปวงประชา................รู้กันรู้แก้กลมาร
(๙. ภควา)....................พระทัยแผ่เผื่อเจือจาน.........แจกธรรมเป็นทาน.............อำนวยโชคอำนวยชัย
................................ข้าฯ น้อมกายวาจาใจ..........หมอบราบกราบไหว้...........พระบาทบงกชทศพล
................................ขอพุทธานุภาพดล.............บันดาลศุภผล..................พูนพิพัฒน์สวัสดี (กราบ)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 04-06-2017 เมื่อ 17:32
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา