ดูแบบคำตอบเดียว
  #4  
เก่า 21-02-2017, 20:37
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,197
ได้ให้อนุโมทนา: 611
ได้รับอนุโมทนา 52,175 ครั้ง ใน 1,794 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

พระธรรมคุณ ๖ ประการ

.....................................(ขึ้น) โย โส ส๎วากขาโต......(รับ) คุณพระธัมโม......หกประการประมาณมี
(๑. ส๎วากขาโต ภควตา ธมฺโม)...พระธรรมานุศาสนี..............อันพระผู้มี...............พระภาคตรัสไว้แยบยล
.....................................เป็นสัจธรรมสากล..............มีเหตุมีผล...............ดีงามครบถ้วนกระบวนความ
(๒. สนฺทิฏฺฐิโก)...................ผู้ใดเชื่อฟังทำตาม.............เห็นความดีงาม..........ปรากฏแก่ตนตรงกัน
(๓. อกาลิโก).....................มิมีเงื่อนไขคืนวัน...............สัจธรรมตั้งมั่น...........ทำดีได้ดีตลอดไป
(๔. เอหิปสฺสิโก)..................มีผลควรภาคภูมิใจ.............บริสุทธิ์โปร่งใส..........ท้าทายพิสูจน์ตรวจตรา
(๕. โอปนยิโก)....................เป็นสิ่งควรน้อมนำมา..........สู่กายวาจา...............และจิตเราท่านทุกคน
(๖. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ)..พระธรรมอำนวยมรรคผล......รู้ได้เฉพาะตน............สำหรับวิญญูทั่วไป
.....................................ข้าฯ น้อมกายวาจาใจ..........หมอบราบกราบไหว้.....พระธรรมคำสอนทศพล
.....................................ขอธรรมานุภาพดล.............บันดาลอิฐผล............สุขสมบัติสวัสดี (กราบ)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 04-06-2017 เมื่อ 19:32
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 19 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา