กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ประกาศ!!! กฎ กติกา มารยาทในการใช้กระดานสนทนา > ประกาศจากเว็บไซต์วัดท่าขนุน

Notices

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 31-03-2012, 18:52
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,505
ได้ให้อนุโมทนา: 130,350
ได้รับอนุโมทนา 668,165 ครั้ง ใน 9,437 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default บอกเล่าเก้าสิบ


กำหนดการหล่อหลวงพ่อทองคำ วัดท่าขนุน


ใครมีข่าวคราวอะไรก็มาแปะไว้ได้นะครับ แล้วจะมาลบให้เป็นระยะไป


ประกาศ...

ห้ามบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ทำวัตถุมงคลที่เป็นรูปพระอาจารย์โดยเด็ดขาด
นอกจากได้รับอนุญาตจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นครับ
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg 41817418_269940886982351_2236028882752897024_n.jpg (99.8 KB, 7095 views)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 07-10-2018 เมื่อ 20:29
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 770 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 21-10-2014, 09:12
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,505
ได้ให้อนุโมทนา: 130,350
ได้รับอนุโมทนา 668,165 ครั้ง ใน 9,437 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

ท่านใดจะร่วมบุญกับทางวัดท่าขนุน ให้โอนปัจจัยเข้าบัญชีข้างล่างนี้นะครับ
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๑๘ - ๐ - ๒๔๔๖๑ - ๙
ชื่อบัญชี วัดท่าขนุน

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 23-01-2015 เมื่อ 11:49
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 543 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 01-01-2015, 17:19
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,505
ได้ให้อนุโมทนา: 130,350
ได้รับอนุโมทนา 668,165 ครั้ง ใน 9,437 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

พระอาจารย์ได้แต่งตั้งให้พระฉัตรฐิภัค อริโย (ท่านเก่ง) เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน แทนรูปเดิมที่สึกไปแล้ว เชิญติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗-๙๙๐-๙๐๕๙ ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 493 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #4  
เก่า 27-02-2016, 05:23
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,505
ได้ให้อนุโมทนา: 130,350
ได้รับอนุโมทนา 668,165 ครั้ง ใน 9,437 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

บัญชีดำบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของวัดท่าขนุน
คณะสงฆ์วัดท่าขนุนมีมติไม่รับเข้าพักและห้ามบวชให้อย่างเด็ดขาด


๑. พระวีระ..............โอปายิโก (ใจใหญ่)............ละเมิดพระวินัย (ดื่มสุรา)
๒. นายสิทธิศักดิ์.......รัตตกุล..........................เล่นพนันบอลทุกวัน เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว (เสียชีวิตแล้ว)
๓. นายพิชัย............อุทกภาชน์......................ขโมยเงินพระ (ตั้งแต่ยังเป็นนาค)
๔. พระกฤชพงศ์........ปุณฺณวํโส (เฮ้งเจริญเลิศ).....หนีไปอยู่วัดอื่นขณะเป็นพระใหม่
๕. นายศักดิ์ศรี..........ศรีสกุลประเสริฐ................ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบวัด (ตั้งแต่ยังเป็นนาค)
๖. สามเณรพิศณุกานต์ อัศวโชค........................ผิดระเบียบวัดเป็นอาจินต์ (สึกแล้ว เสียชีวิตแล้ว)
๗. พระศักรินทร์.........ปณีโต (ประภารัตน์)...........หนีไปอยู่วัดอื่นขณะเป็นพระใหม่ (เสียชีวิตแล้ว)
๘. พระณัฐศิษฏ์.........ถิรจิตฺโต (ชูปรีดา).............หนีไปอยู่วัดอื่น
ขณะเป็นพระใหม่
๙. พระนิธิวัฒน์..........อนงฺคโณ (เกตุโสภิต).........หนีไปอยู่วัดอื่น
ขณะเป็นพระใหม่
๑๐. อุบาสิกาวิชชุดาภรณ์ ผดุงชีพ.......................ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
๑๑. พระพิชัย............ฐิตเมโธ (อรุณทรัพย์).........ก่อการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น (สึกแล้ว)
๑๒. นายยศกาฬ.........ศรีติจารุวัตร์...................ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบวัด (ตั้งแต่ยังเป็นนาค)
๑๓. พระเอกพล.........เอกายโน (อสุนี ณ อยุธยา)...หนีไปอยู่วัดอื่น
ขณะเป็นพระใหม่
๑๔. พระรุ่งโรจน์.........อาภากโร (รักศักดิ์สกุล).......ผิดระเบียบวัดเป็นอาจินต์
๑๕. นายอำนาจ.........ลิขิตกุล.........................เป็นโรคหวาดระแวง อยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้
๑๖. สามเณรนพรุจ......ทนุวงษ์.........................ผิดระเบียบวัดเป็นอาจินต์
๑๗. นายพิทยา..........เดชะนุกิจ......................ต้องอาบัติปาราชิก (อวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน)
๑๘. นายกมล...........เกษมจินดามัย..................ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบวัด (ตั้งแต่ยังเป็นนาค)
๑๙. พระกวี..............กนโก...........................ดื้อด้าน ว่ายากสอนยาก สร้างปัญหาอยู่เสมอ (เสียชีวิตแล้ว)
๒๐. พระธราดุล.........นราสโภ (เอกอักษร)...........ลาสิกขาเองทางไลน์
๒๑. พระสุรชัยศักดิ์.....ฐิตปญฺโญ (พิเศษสุวรรณ).....ดื้อด้าน ว่ายากสอนยาก สร้างปัญหาอยู่เสมอ
(สึกแล้ว)
๒๒. สามเณรศักดา.....อ่องสาธร.......................คบหากับพวกเสพยาเสพติด (สึกแล้ว)
๒๓. พระพงค์พันธ์......ปญฺญาวุโธ (เรืองสว่าง).......ฝ่าฝืนระเบียบวัด เตือนแล้วไม่ฟัง
๒๔. พระพิษณุ.........ภูริปญฺโญ (สงวนหงษ์)........ใส่ชุดฆราวาสหนีออกจากวัดโดยไม่ได้สึก

๒๕. พระภูผา...........โสภโณ (พันธุมาตร์)..........คุกคามทางเพศเพื่อนพระภิกษุสามเณร - หนีออกจากวัด (โดนเจ้าคณะอำเภอแม่ทะจับสึกแล้ว)
๒๖. พระสงกรานต์.....ปญฺญาพโล (วรพงษ์).........หนีไปอยู่วัดอื่น
ขณะเป็นพระใหม่

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 14-01-2019 เมื่อ 08:25
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 292 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #5  
เก่า 03-05-2016, 11:02
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,133
ได้ให้อนุโมทนา: 490
ได้รับอนุโมทนา 48,978 ครั้ง ใน 1,697 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

บัญชีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของเว็บวัดท่าขนุน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายณปภัช ตันติจริยางกูร ซึ่งใช้ชื่อผู้ใช้ในเว็บวัดท่าขนุนว่า "กนกวลี พึ่งบารมีพระธรรม" ได้ขอให้ผู้ดูแลเว็บลบชื่อผู้ใช้ของนายณปภัชออกจากสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนอย่างถาวร ผู้ดูแลเว็บพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายณปภัชออกจากการเป็นสมาชิก และการให้ออกจากสมาชิกอย่างถาวรย่อมหมายความรวมถึงการไม่รับนายณปภัชเข้าเป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนอีกต่อไป ไม่ว่านายณปภัชจะใช้ชื่อผู้ใช้ใดก็ตาม

ปรากฏว่าภายหลังนายณปภัชพยายามกลับมาสมัครสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนอีกโดยใช้ชื่อต่าง ๆ เช่น “มุนินทร์ จงสวัสดิ์” และ “นพนภา อภิบาลบดินทร์” ทางทีมงานเว็บได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรคงมติเดิมไว้ตามที่กล่าวมาข้างต้น

แต่บุคคลนี้ยังพยายามก่อกวนโดยตั้งชื่ออีเมล์ในการสมัครสมาชิกว่า tualekisdaughterofedokthong@gmail.com ซึ่งอ่านและแปลได้ว่า ตัวเล็กลูกอีดอกทอง เพื่อมาก่อกวนในระบบการยืนยันตัวตนของทางเว็บ ตามภาพแนบ


ผู้ดูแลเว็บจึงไม่อนุมัติการเป็นสมาชิกเว็บท่าขนุนให้แก่นายณปภัช พฤติการณ์ของนายณปภัชดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ กติกาของเว็บ ในข้อต่าง ๆ ดังนี้
ข้อ ๒. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นการส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว และสร้างความแตกแยก
ข้อ ๔. ห้ามใช้ข้อความท้าทาย ชักชวน ยุยง ให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน และ
ข้อ ๖. ห้ามใช้ข้อความที่พาดพิง หรือเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่น เกลียดชังจากสาธารณชน

ผู้ดูแลเว็บจึงมีมติยืนยันไม่รับนายณปภัช ตันติจริยางกูร เข้าเป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนอีกต่อไปไม่ว่านายณปภัชจะใช้ชื่อผู้ใช้ใดก็ตาม

และตามข้อบังคับเว็บวัดท่าขนุน ข้อ ๙. การตัดสินของผู้ดูแลถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg register watthakhanun photo 1.jpg (92.5 KB, 50351 views)
ชนิดของไฟล์: jpg register watthakhanun photo 2.jpg (50.8 KB, 49964 views)
ชนิดของไฟล์: jpg register watthakhanun form.jpg (100.1 KB, 50343 views)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 03-05-2016 เมื่อ 21:26
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 259 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #6  
เก่า 13-07-2018, 12:43
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,505
ได้ให้อนุโมทนา: 130,350
ได้รับอนุโมทนา 668,165 ครั้ง ใน 9,437 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default


แจ้งให้ญาติโยมทุกท่านทราบ...

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ท่านใดต้องการอนุโมทนาบัตรจากวัดท่าขนุน ต้องบริจาคผ่านระบบ e-Donation โดยสแกน QR Code ทางด้านบนเท่านั้น และธนาคารจะเป็นผู้ออกอนุโมทนาบัตรให้ การบริจาคแบบอื่น ๆ ไม่สามารถขออนุโมทนาบัตรได้ครับ ( โปรดดูชื่อด้วยครับ ๕๕๕)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 159 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #7  
เก่า 25-07-2018, 09:25
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,148
ได้ให้อนุโมทนา: 106,506
ได้รับอนุโมทนา 363,811 ครั้ง ใน 15,541 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกด Like ให้เฟสบุ๊กของ

๑. ชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าขนุน
๒. ชุมชนคุณธรรมฯบ้านพุตะเคียน

ขอให้ช่วยกันไปกดถูกใจก่อนเป็นลำดับแรก แล้วช่วยกันโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือแชร์กิจกรรมให้ทั้งสองชุมชนด้วยค่ะ

ถือเป็นภารกิจเร่งด่วน และขอให้ช่วยเชิญเพื่อนเฟซบุ๊กมากดถูกใจกันเยอะ ๆ ค่ะ เพราะกระทรวงจะเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๒ ชุมชน ใน ๒๐ ชุมชนสุดยอด จาก ๑๐๖๖ ชุมชนฯ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 167 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #8  
เก่า 07-01-2019, 13:35
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,505
ได้ให้อนุโมทนา: 130,350
ได้รับอนุโมทนา 668,165 ครั้ง ใน 9,437 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

รายชื่อผู้อุปสมบทหมู่ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒


ชุดที่ ๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายพิบูลย์เขต พัทธ์วรินชัย ฉายา อาทิจฺโจ
๒. นายพงศ์ชนิศ ลิ่มสกุล ฉายา วํสธมฺโม
๓. นายณัฐพล สุขวัฒนศิริ ฉายา กนฺตวีโร

ชุดที่ ๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายกำพร พิเชฐสกุล ฉายา สุชาโต
๒. นายณัฏฐกิตติ์ สวัสดิพฤกษา ฉายา สุธมฺโม
๓. นายศิร​สิทธิ์​ อภิ​ปุ​ญ​ญ​พัฒน์ ฉายา สุทนฺโต

ชุดที่ ๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายวรัญชิต รอดเจริญ ฉายา อุปสนฺโต
๒. นายวัชรวิชญ์ เจียรวรรณ์ ฉายา พลญาโณ
๓. นายชนินทร์ คงคืน ฉายา อคฺคธมฺโม

ชุดที่ ๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายยุทธภูมิ ริ้วสุนทร ฉายา กิตฺติปาโล
๒. นายกัมปนาจ เพียรเลิศ ฉายา สิริคุตฺโต
๓. นายวิสุทธิ์ชัย เสาธงชัย ฉายา ถิรจิตฺโต

ชุดที่ ๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายณัฏฐพัชร์ เมธิชัยวุฒิกุล ฉายา โชติโก
๒. นายอรรถพันธ์ จิราธนวงษ์ ฉายา อสโม
๓. นายปริญญา การีซอ ฉายา วชิโร

ชุดที่ ๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายพิรุฬห์พัชร์ รัคสิกรณ์ ฉายา มหาวีโร
๒. นายสรรพสิทธิ์ ธนาวัฒนพงศ์ ฉายา เตชธมฺโม
๓. พ.อ.อ.กิตติสัณห์ อุตตะมะ ฉายา กนฺตสีโล

ชุดที่ ๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายโฆษิต สุเมธาคุณ ฉายา อติธมฺโม
๒. นายปรเมษ แผนวงษ์ ฉายา ฐิตจิตฺโต
๓. นายพงศกร แสงไทร ฉายา โชติธมฺโม

ชุดที่ ๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายมนูรักษ์ เหลืองอร่ามฟ้า ฉายา ฐิตคุโณ
๒. นายญาณณิกร ทิพยทรัพย์ ฉายา อนุตฺตโร
๓. นายพัชสัณห์ สมตน ฉายา สญฺญจิตฺโต

ชุดที่ ๙
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายเอกกร เอกมงคลกิตติ ฉายา ปสาโท
๒. นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา ฉายา อชิโต
๓. นายธนาเดช โสมะบุตร ฉายา ชยนฺโต

ชุดที่ ๑๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายบัญชา เซ็นภักดี ฉายา ปภสฺสโร
๒. ม.ล. พิชวัฒน์ จักรพันธุ์ ฉายา ฐิตวณฺโณ
๓. นายชัยยุทธ พึ่งผล ฉายา ญาณวีโร

ชุดที่ ๑๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายชัยธนันท์ กงตาลพัฒนะพงศ์ ฉายา สิริวฑฺฒโน
๒. นายภาณุรุจ ถนอมศักดิ์ ฉายา พทฺธธมฺโม
๓. นายสาทิต พรมขุนทด ฉายา สมาหิโต

ชุดที่ ๑๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายกันตพัฒน์​ จิรดิษย์พงค์ ฉายา สุภาจาโร
๒. นายสุขสันต์ นิเวชพงศ์ศักดิ์ ฉายา สนฺตมโน
๓. นายสิทธา สุเดชะ ฉายา วรปญฺโญ

ชุดที่ ๑๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายสกลธร กิ่งทอง ฉายา คุณากโร
๒. นายกิตติภูมิ บุญส่งสมนุกูล ฉายา กิตฺติวุฑฺโฒ
๓. นายพลภัทร สายวงศ์ ฉายา จนฺทโชโต

ชุดที่ ๑๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายสุเมธ สมประดีกุล ฉายา ฉฬภิญฺโญ
๒. นายจิตติพัฒน์ เอี่ยมโอด ฉายา อินฺทปญฺโญ
๓. นายชลธี ธนาพิพัฒน์ไพบูลย์ ฉายา โชติปาโล

ชุดที่ ๑๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.)

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นาย โชติ ระย้าเพ็ชร ฉายา ปณฺฑิโต
๒. นายพรพงศ์ ลาภสุทธิกุล ฉายา วิสุทฺโธ
๓. นายนุกูล ดวงเงิน ฉายา นารโท

ชุดที่ ๑๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายสุรชัย หัตถพันธ์ไพบูลย์ ฉายา ฐานิสฺสโร
๒. นายพีระ อธิปธรรมวารี ฉายา พฺรหฺมโชโต
๓. นายญาณภัทร ขันเครือ ฉายา อนุตฺตโร

ชุดที่ ๑๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายนพรัตน์ กุลสัมพันธ์ชัย ฉายา ปฏิกาโร
๒. นายปัณณวิชญ์ อุดสาย ฉายา ปริปุณฺโณ
๓. นายชวาลภพ วิทูรสุนทร ฉายา ปญฺญาวโร

ชุดที่ ๑๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายณัฐวุฒิ มหาธรรมมงคล ฉายา ฐิตสุโภ
๒. นายฤทธิชัย ไกยแสง ฉายา ธมฺมรโต
๓. นายกันตภณ มุสิกพงศ์ ฉายา สิริธโร

ชุดที่ ๑๙
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายวีระ อังวัชรปราการ ฉายา โฆสธมฺโม
๒. นายอัครพงศ์ ธีระปัญญานนท์ ฉายา ปญฺญานนฺโท
๓. นายจิรายุ หมื่นรักษ์ ฉายา ชุติปญฺโญ

ชุดที่ ๒๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายศราวุธ อุดมสิน ฉายา วิมโล
๒. นายสุเธียร แก้วดี ฉายา เขมิโย
๓. นายคณิศร เพ็งพูน ฉายา ชวโน

ชุดที่ ๒๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายชาญชัย สมหมาย ฉายา ชินวํโส
๒. นายอรรถพล ธรรมรัตน์ ฉายา ธมฺมธโร
๓. นายธนบูรณ์ กอจิตตวนิจ ฉายา ฐานวโร

ชุดที่ ๒๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายไมตรี อมรวัชรพันธ์ ฉายา เมธิโก
๒. นายกฤตบุญ ปัญจรัตนากร ฉายา สุภทฺโท
๓. นายณัฐกิตติ์ พิพัฒน์คณาพร ฉายา สุจิตฺโต

ชุดที่ ๒๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายอภิทรัพย์ ผามัง ฉายา ตนฺติปาโล
๒. นายปานเทพ บุญญสิทธิ์ ฉายา ภูริญาโณ
๓. นายปกป้อง สุขได้พึ่ง ฉายา ฐิตญาโณ

ชุดที่ ๒๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายไตรยเศรษฐ์ นามราษฎร์ ฉายา ปรกฺกโม
๒. นายสมคิด เอี่ยมโอด ฉายา ธมฺมเตโช
๓. นายธวัฒ ใจแสน ฉายา ถิรจิตฺโต

ชุดที่ ๒๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายสรณ์กฤษณ์ ครุฑดำ ฉายา สุทฺธิโก
๒. นายณัฐพล รอดแสวง ฉายา อิสฺสโร
๓. นายคงชาญพิชญ์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์ ฉายา โสภิโต

ชุดที่ ๒๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. นายวรวิทย์ พันทวีศักดิ์ ฉายา ถามวโร
๒. นายวิทูล เตชะอมฤตาลัย ฉายา วีรยุทฺโธ
๓. นายวิษณุ หงษ์อุทน ฉายา ฐานจาโร

ชุดที่ ๒๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร
.
คู่สวด พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร – พระใบฎีกาอมรชัย เมตฺติโก
๑. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภัฎ วงค์กระโซ่ ฉายา สุกิตติโก
๒. นายกรชัย บันดาลศิริกุล ฉายา อนาลโย
๓. นายธนพล สุคโต ฉายา กตปุญฺโญ

ชุดที่ ๒๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายชญานนท์ ฟักสิทธิ์ ฉายา ชยานนฺโท
๒. นายธนะวัฒน์ แสนเรืองเดช ฉายา อตฺตสนฺโต
๓. นายศุภกร เดิมคลัง ฉายา ทนฺตจิตฺโต

ชุดที่ ๒๙
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายปิยะพงษ์ แซ่จาง ฉายา นาถปญฺโญ
๒. นายอริยะ ลี้สกุลธรรม ฉายา จิรปุญฺโญ
๓. นายธนัท สิงห์แก้ว ฉายา วรปญฺโญ

ชุดที่ ๓๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระครูกาญจนปริยัติคุณ – พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล
๑. นายอัครพงศ์ ยอดศรี ฉายา ปญฺญวนฺโต
๒. นายไพศาล ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ฉายา ปวฑฺฒโน
๓. นายธีรัตน์ บุญศรี ฉายา สุวฑฺฒโน

ชุดที่ ๓๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายชัชวาลย์ ลีลาสินเจริญ ฉายา ฐิตปญฺโญ
๒. นายชนาพัทธ์ ทรงพุฒิ ฉายา ธนวุฑฺโฒ
๓. นายรัตพล สุเมขะโส ฉายา กมฺมสุทฺโธ

ชุดที่ ๓๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายอานนท์ อัมพรชูกิจ ฉายา เทวธมฺโม
๒. นายศรีภูมิ พุงธิราช ฉายา ฉนฺทธมฺโม
๓. นายโรจน์ศักดิ์ อุทัยศรี ฉายา ฐิตกุสโล

ชุดที่ ๓๓
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. ส.ต.ท.อัภยุทธ์ แก้วถาวร ฉายา ทนฺตมโน
๒. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ ฉายา ปริชาโน
๓. นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ ฉายา อธิมุตฺโต

ชุดที่ ๓๔
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายติณณ์ณชัย ถิรชัยภวัฒน์กุล ฉายา ฐิตวิริโย
๒. เรือโทอภินันท์ ถาวโรฤทธิ์ ฉายา ถิรธมฺโม
๓. นายวชิรพัฒน์ อรุณลักษดำรง ฉายา วรุตฺตโม

ชุดที่ ๓๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายฐิติ ชลแสนเจริญ ฉายา สุธีโร
๒. น.อ. สมนึก บุญเรือง ฉายา สุภทฺโท
๓. นายปราบ นาวาเจริญ ฉายา พลปญฺโญ

ชุดที่ ๓๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

คู่สวด พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส – พระวินัยธรศราวุธ ฐานิสฺสโร
๑. นายวิชิต คมศรโมกข์ ฉายา มารชิโน
๒. นายวันชัย พิทักษ์วงษ์ ฉายา ธีรธมฺโม
๓. นายณัฐวัฒน์ จิตทวีโรจน์ ฉายา กตสาโร

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 30-01-2019 เมื่อ 10:52
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 112 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #9  
เก่า 09-01-2019, 16:54
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,505
ได้ให้อนุโมทนา: 130,350
ได้รับอนุโมทนา 668,165 ครั้ง ใน 9,437 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default


สำหรับท่านที่โอนเข้าบัญชีพระอาจารย์ครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 93 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #10  
เก่า 11-01-2019, 16:53
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 8,148
ได้ให้อนุโมทนา: 106,506
ได้รับอนุโมทนา 363,811 ครั้ง ใน 15,541 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

เนื่องจากทางทีมงานเว็บวัดท่าขนุน จะปรับปรุงเว็บครั้งยิ่งใหญ่ จึงต้องการอาสาสมัครเพื่อช่วยงานในส่วนธรรมทาน ดังนี้

ส่วนที่ ๑
๑. ตรวจสอบ/พิสูจน์อักษร, ความถูกต้อง, การเว้นวรรค, การใช้ตัวเลขไทย และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ในกระทู้ทั้งหมด (หากพบส่วนใดผิด กรุณาแจกใบแดงไว้ เจ้าหน้าที่จะไปติดตามแก้ไขให้ถูกต้อง)

คุณสมบัติ
๑. เป็นผู้มีความตั้งใจ อดทน วิริยะบากบั่น ในการอ่านธรรมะ
๒. อยู่แห่งหนใดไม่สำคัญ ขอให้ใจอยากทำงานส่วนนี้
๓. เป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนที่ยืนยันตัวตนแล้ว สามารถพิมพ์ข้อความในเว็บได้ แจกใบแดงได้


ส่วนที่ ๒
๑. คัดแยก จัดหมวดหมู่ธรรมทาน เช่น ทาน ศีล ภาวนา ในกระทู้ทั้งหมดในเว็บ (เลือกทำทีละกระทู้ที่สนใจได้)
๒. คัดลอกข้อความทั้งหมดในกระทู้นั้น มาเซฟไว้ใน word แยกไฟล์ตามกระทู้ (จะมีคู่มือในการทำให้ค่ะ)
๓. คัดลอกธรรมะบทที่ไม่ยาวเกินไปนัก ไปจัดทำสื่อธรรมะเป็นภาพเพื่อแบ่งปันในโลกสื่ออื่น ๆ ต่อไป (จะมีคู่มือในการทำให้ค่ะ)

คุณสมบัติ
๑. เป็นผู้มีความตั้งใจ อดทน วิริยะบากบั่น ในการอ่านธรรมะ
๒. อยู่แห่งหนใดไม่สำคัญ ขอให้มีคอมพิวเตอร์ทำงาน
๓. เป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนที่สามารถพิมพ์ข้อความในเว็บได้ แจกใบแดงได้


ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อตัวเล็กได้ เพื่อจะได้แจ้งขั้นตอนการทำงานร่วมกันค่ะ

ในส่วนของ Programmer หรือท่านที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนอื่น ๆ สนใจร่วมงาน แจ้งความสามารถเฉพาะทางได้ที่ตัวเล็กนะคะ

งานนี้ ... "โอฟรี" ไม่มี "โอที" นะคะ ธรรมทานเพื่อพระนิพพานนะคะ

กราบอนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะ

__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 11-01-2019 เมื่อ 17:44
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 118 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #11  
เก่า 15-01-2019, 15:21
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 254
ได้ให้อนุโมทนา: 20,993
ได้รับอนุโมทนา 150,584 ครั้ง ใน 2,887 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Default

ท่านใดดูไม่ได้ให้ดูที่นี่ครับ
https://youtu.be/JBiBOYXY5Mo

กราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

ท่านที่สมัครอุปสมบทหมู่ฉลอง ๖๐ ปี พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
(เฉพาะท่านที่เคยอุปสมบทหมู่แบบอุกาสะที่วัดท่าขนุนมาก่อน)


พี่ทิดกวางในฐานะพี่เลี้ยงในการซ้อมขานนาคได้กราบขออนุญาตจากพระอาจารย์
ในการซักซ้อมขานนาคในวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือนที่ "บ้านเติมบุญ"
รวม ๔ ครั้ง เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ดังนี้

ครั้งที่ ๑ คือ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ คือ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ คือ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ คือ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(พี่ทิดกวางจัดอาหารกลางวันเลี้ยงทุกคนทั้งสี่วันครับ)

พี่ทิดกวางจะทำการทดสอบทุกคนในสามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ คือ
๑. คำขานนาค
๒. ศีล ๑๗ ข้อแรก โดยมีปาราชิก ๔ ข้อและสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อ
ต้องท่องได้และแปลได้ถูกต้องทุกข้อ
๓. นุ่งสบง และห่มจีวรได้ครบทั้ง ๓ แบบ ห่มคลุม ห่มเฉียง และห่มดอง


สำหรับท่านที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งสามข้อข้างต้น จะได้รับการพิจารณาให้เข้าวัดช้าได้
(โดยต้องไปให้ทันทำวัตรเช้าของวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยแนะนำให้เดินทางโดยรถตู้พร้อมกันในคืนวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ครับ)


ทั้งนี้หากไม่ผ่านการทดสอบทั้งสามข้อนี้ จะต้องเข้าวัดตามปกติ คือ
ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่หลวงพ่อกำหนดไว้ครับ


สำหรับบางท่านที่ไม่สามารถมาฝึกซ้อมได้ เพราะติดภารกิจจำเป็นและสำคัญ ให้ขออนุญาตเป็นราย ๆ ไปครับ

การพิจารณาของพี่ทิดกวางถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โดยพี่ทิดกวางจะต้องสรุปผลการทดสอบ
ของแต่ละคนเพื่อกราบเรียนพระอาจารย์ในภาพรวมครับ

**ย้ำนะครับว่า ท่านที่ไม่เคยบวชมาก่อน จะต้องเข้าวัดตามปกติครับ
ส่วนท่านที่เคยบวชแบบอุกาสะมาก่อน ถ้าทดสอบไม่ผ่านก็ต้องเข้าวัดตามปกติครับ**


ท่านสามารถดูคลิปข้างบนเพื่อใช้ประกอบการเตรียมตัวบวชได้ครับ
จะมีคำสอนและคำแนะนำของพระอาจารย์ และขั้นตอนการบรรพชาทั้งหมดครับ

ทุกท่านที่สมัครบวชรอบนี้ รบกวนสมัครเข้ากลุ่มไลน์ได้ตาม QR Codeหรือตามลิงค์ด้านล่างครับ
https://line.me/ti/g2/IEYUXEWCP5

ท่านที่ไม่เคยบวช และต้องการมาซ้อมกับเพื่อน ๆ
ก็สามารถมาซ้อมใน ๔ วันข้างต้นได้นะครับ แต่ต้องเข้าวัดตามปกตินะครับ


กราบโมทนาบุญกับพี่ทิดกวางและทุกท่านด้วยครับ

หมายเหตุ : ท่านที่สมัครบวชรุ่นนี้ทั้ง ๑๐๘ ท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์
เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าพร้อมกันครับ
รูป
ชนิดของไฟล์: jpg QrCode.jpg (13.1 KB, 2376 views)
__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชยาคมน์ : 16-01-2019 เมื่อ 13:17
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 88 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #12  
เก่า 03-02-2019, 08:41
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 254
ได้ให้อนุโมทนา: 20,993
ได้รับอนุโมทนา 150,584 ครั้ง ใน 2,887 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Defaultกราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ทริปงานทำบุญวันมาฆบูชา & จุดตามประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๑ วัน)

ค่าโดยสารท่านละ ๖๐๐ บาท

ขึ้นรถที่ : สถานีน้ำมัน ปตท.สาขาสนามเป้า (หน้าร้านเซเว่นฯ)

ออกเดินทาง : คืนวันจันทร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๓๐ น.

เดินทางกลับ : วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐ น.
(ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ ๐๑.๓๐ น. วันพุธที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒)


สมาชิกเว็บวัดท่าขนุน : รบกวนจองทางข้อความส่วนตัวโดยส่งถึง "ชยาคมน์" ครับ

กรุณาโอนค่าโดยสารภายในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๒ ครับ

โอนค่าโดยสารมาที่ : กองทุนค่าพาหนะในการปฏิบัติธรรม
บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา
บัญชีเลขที่ ๔๐๒-๒-๕๙๗๑๕-๐ (402-2-59715-0)


เบอร์ติดต่อ : ๐๘๘-๕๐๗๘๓๓๘ (088-5078338)
(รับสายเฉพาะวันเดินทางและไม่รับจองที่นั่งทางโทรศัพท์หรือ SMS ทุกกรณี)

หมายเหตุ : กรุณาพิจารณาให้ดีก่อนจองนะครับ
__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 56 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #13  
เก่า 03-02-2019, 09:29
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 254
ได้ให้อนุโมทนา: 20,993
ได้รับอนุโมทนา 150,584 ครั้ง ใน 2,887 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Defaultกราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ทริปหล่อหลวงพ่อทองคำ
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน)

ค่าโดยสารท่านละ ๖๐๐ บาท

ขึ้นรถที่ : สถานีน้ำมัน ปตท.สาขาสนามเป้า (หน้าร้านเซเว่นฯ)

ออกเดินทาง : คืนวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม เวลา ๒๒.๓๐ น.

เดินทางกลับ : วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.
(ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๙.๐๐ น. วันเสาร์ที่ ๙ มี.ค. ๖๒)


สมาชิกเว็บวัดท่าขนุน : รบกวนจองทางข้อความส่วนตัวโดยส่งถึง "ชยาคมน์" ครับ

กรุณาโอนค่าโดยสารภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๖๒ ครับ

โอนค่าโดยสารมาที่ : กองทุนค่าพาหนะในการปฏิบัติธรรม
บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา
บัญชีเลขที่ ๔๐๒-๒-๕๙๗๑๕-๐ (402-2-59715-0)


เบอร์ติดต่อ : ๐๘๘-๕๐๗๘๓๓๘ (088-5078338)
(รับสายเฉพาะวันเดินทางและไม่รับจองที่นั่งทางโทรศัพท์หรือ SMS ทุกกรณี)

หมายเหตุ : กรุณาพิจารณาให้ดีก่อนจองนะครับ
__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 62 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #14  
เก่า 08-02-2019, 17:55
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 254
ได้ให้อนุโมทนา: 20,993
ได้รับอนุโมทนา 150,584 ครั้ง ใน 2,887 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Defaultกราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโองานสวดพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ บูชาพระคุณครู
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ (เวอร์ชั่นที่ ๑)


ท่านใดดูไม่ได้ให้ดูที่นี่ครับ
https://youtu.be/5QB4cue5HL0

โมทนา
__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 48 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #15  
เก่า 13-02-2019, 08:43
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 254
ได้ให้อนุโมทนา: 20,993
ได้รับอนุโมทนา 150,584 ครั้ง ใน 2,887 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Defaultกราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโองานบวงสรวงไหว้ครู (เสาร์ ๕) และเป่ายันต์เกราะเพชร
ณ วัดท่าขนุน วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


ท่านใดดูไม่ได้ให้ดูที่นี่ครับ
https://youtu.be/CQvBe_FpWUM

โมทนา
__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 38 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #16  
เก่า เมื่อวานนี้, 17:07
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 254
ได้ให้อนุโมทนา: 20,993
ได้รับอนุโมทนา 150,584 ครั้ง ใน 2,887 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Defaultกราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ทริปงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๒/๒๕๖๒
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๔ วัน)

จองรวม ๑๕ ที่ (ว่าง ๕ ที่)
ประกาศที่นั่งที่รถเลยนะครับ


ค่าโดยสารท่านละ ๑,๐๐๐ บาท

ขึ้นรถที่ : สถานีน้ำมัน ปตท.สาขาสนามเป้า (หน้าร้านเซเว่นฯ)

ออกเดินทาง : คืนวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๓๐ น.

เดินทางกลับ : วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐ น.
(ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ ๐๑.๓๐ น. วันพุธที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒)


สมาชิกเว็บวัดท่าขนุน : รบกวนจองทางข้อความส่วนตัวโดยส่งถึง "ชยาคมน์" ครับ

กรุณาโอนค่าโดยสารภายในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๒ ครับ

โอนค่าโดยสารมาที่ : กองทุนค่าพาหนะในการปฏิบัติธรรม
บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา
บัญชีเลขที่ ๔๐๒-๒-๕๙๗๑๕-๐ (402-2-59715-0)


เบอร์ติดต่อ : ๐๘๘-๕๐๗๘๓๓๘ (088-5078338)
(รับสายเฉพาะวันเดินทางและไม่รับจองที่นั่งทางโทรศัพท์หรือ SMS ทุกกรณี)

หมายเหตุ : กรุณาพิจารณาให้ดีก่อนจองนะครับ
__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 15 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #17  
เก่า เมื่อวานนี้, 17:07
ชยาคมน์'s Avatar
ชยาคมน์ ชยาคมน์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 254
ได้ให้อนุโมทนา: 20,993
ได้รับอนุโมทนา 150,584 ครั้ง ใน 2,887 โพสต์
ชยาคมน์ is on a distinguished road
Defaultกราบขออนุญาตประกาศที่นั่ง

ทริปงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม รุ่น ๒/๒๕๖๒
ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๔ วัน)

จองรวม ๑๕ ที่ (ว่าง ๕ ที่)

ค่าโดยสารท่านละ ๑,๐๐๐ บาท

ขึ้นรถที่ : สถานีน้ำมัน ปตท.สาขาสนามเป้า (หน้าร้านเซเว่นฯ)

ออกเดินทาง : คืนวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๓๐ น.

เดินทางกลับ : วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐ น.
(ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ ๐๑.๓๐ น. วันพุธที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒)


__________________
ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชยาคมน์ : เมื่อวานนี้ เมื่อ 19:23
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ชยาคมน์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:55ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว