กระดานสนทนาวัดท่าขนุน


กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สะพานบุญ

Notices

สะพานบุญ สำหรับงานบอกบุญของเว็บวัดท่าขนุนเท่านั้น

กระทู้ถูกปิด
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #201  
เก่า 14-02-2018, 11:51
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 7,462
ได้ให้อนุโมทนา: 88,890
ได้รับอนุโมทนา 309,516 ครั้ง ใน 13,344 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

กติกาในการจอง (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

๑. การจองวัตถุมงคล - รับจองบูชาวัตถุมงคลหน้ากระทู้นี้เท่านั้น โดยพิมพ์ให้ถูกหลักภาษาและใช้เลขไทย (ไม่รับจองในกรณีที่พิมพ์ไม่ถูกต้องหรือแก้ไขข้อความการจอง) หากต้องการจองเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงยอดจอง จะต้องระบุให้ชัดเจนในข้อความใหม่ โดยอ้างอิงข้อความเดิมที่เคยจองไว้

๒. ตรวจสอบสถานะการจอง - กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการจองของท่านในตารางการจองก่อนแล้วจึงโอนเงินมา ในกรณีที่โอนเงินมาโดยไม่มีชื่อในตารางและวัตถุมงคลมีผู้จองไปก่อนแล้ว ท่านจะไม่ได้รับวัตถุมงคลนั้น และเงินที่โอนมาจะถือว่าเป็นเงินร่วมบุญตามศรัทธา โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓. การโอนเงินบูชาวัตถุมงคล - อนุญาตให้โอนได้เพียง ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ลำดับการจอง โดยจะต้อง "โอนเงิน" และ "แจ้งโอน" ภายในวันที่ตัดยอด และไม่อนุญาตให้ยกเลิกการจองในวันสุดท้ายที่ตัดยอด หากทำผิดกติกาดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานเว็บวัดท่าขนุน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และเงินที่โอนมาจะถือเป็นเงินร่วมบุญตามศรัทธาทั้งหมด โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กระทู้นี้ ตัดยอดเดือนละ ๒ ครั้ง คือ ทุกวันที่ ๑๕ (รอบที่ ๑) และ วันที่ ๓๐ (รอบที่ ๒) ของเดือน

๔. การแจ้งโอนเงิน - กรุณาระบุวัน เวลา และยอดเงินโอนให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบยอดโอนของท่าน จะถือว่าท่านโอนเงินไม่ทันกำหนด ซึ่งจะมีผลให้ถูกระงับการใช้งานเว็บวัดท่าขนุน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และไม่ได้รับวัตถุมงคลที่จองไว้ (แนะนำให้โอนเป็นเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

๕. การรับวัตถุมงคลด้วยตนเองที่บ้านเติมบุญหรือวัดท่าขนุน - กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้รับวัตถุมงคลทุกครั้ง ไม่ว่าจะรับเองหรือให้ผู้อื่นรับแทน และแสดงบัตรประชาชนของผู้รับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายวัตถุมงคลหากไม่มีการแจ้งชื่อผู้รับหรือไม่แสดงบัตรประชาชน และกรุณามารับวัตถุมงคลภายใน ๒ เดือน หากเกินกว่านั้นถือว่าสละสิทธิ์การรับวัตถุมงคล

๖. การจัดส่งวัตถุมงคลทางไปรษณีย์ - กรุณาโอนค่าจัดส่งมาพร้อมกับยอดบูชาวัตถุมงคลตามค่าจัดส่งขั้นต่ำที่กำหนด (๕๐ บาท ต่อ ๑ รายการ หากจองจำนวนมาก ค่าจัดส่งอาจเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักของวัตถุมงคลที่จองบูชา กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระทู้) และแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งเพียง ๑ ที่อยู่ ต่อ ๑ ชื่อผู้ใช้เท่านั้น มิฉะนั้นจะต้องมารับด้วยตนเองที่บ้านเติมบุญ (งดจัดส่งร่วมกับกระทู้อื่นเนื่องจากเจ้าหน้าที่เป็นคนละชุดกัน) และการจัดส่งใช้เวลาดำเนินการพอสมควร ห้ามเร่งเจ้าหน้าที่..!

๗. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระทู้ถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ทางข้อความส่วนตัว

ท่านใดโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทางหน้าเว็บ

- ลำดับการจอง
- รายการวัตถุมงคลที่จองบูชา
- จำนวนเงิน วันและเวลาที่โอนเงิน
- วิธีรับวัตถุมงคล (รับที่บ้านเติมบุญ หรือรับทางไปรษณีย์)


ตัวอย่างการโพสต์แจ้งขอรับพระที่บ้านเติมบุญ (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)
- ลำดับการจองที่ ๑
- จองบูชาเหรียญรัชกาลที่ ๕ เนื้อเงิน จำนวน ๑ เหรียญ
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๐๐.๕๙ บาท วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๙ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล โทรศัพท์ ๐๘๘-๙๒๔๔-๒๔๔

ตัวอย่างการโพสต์แจ้งขอรับพระที่วัดท่าขนุน (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)
- ลำดับการจองที่ ๑
- จองบูชาเหรียญรัชกาลที่ ๕ เนื้อเงิน จำนวน ๑ เหรียญ
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๐๐.๕๙ บาท วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๙ น.
- ขอรับที่วัดท่าขนุน - นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล โทรศัพท์ ๐๘๘-๙๒๔๔-๒๔๔

ตัวอย่างการโพสต์แจ้งขอรับพระทางไปรษณีย์ (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)
- ลำดับการจองที่ ๑
- จองบูชาเหรียญรัชกาลที่ ๕ เนื้อเงิน จำนวน ๑ เหรียญ
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๗๐.๕๙ บาท วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๙ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง - น.ส.พัชรีภรณ์ หยกอุบล ๗๗/๕๖ ราชเทวีทาวเวอร์ ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
การรับทางไปรษณีย์รบกวนค่าจัดส่ง (๕๐ บาท ต่อ ๑ รายการ หากจองจำนวนมาก ค่าจัดส่งอาจเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักของวัตถุมงคลที่จองบูชา กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระทู้)

การรับวัตถุมงคล

๑. รับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญ
ท่านสามารถมารับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญได้ในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ที่พระอาจารย์มารับสังฆทานเท่านั้น
ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

แจ้ง ชื่อ-นามสกุล จริงตามบัตรประชาชน (ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับพระ)

กรุณามารับวัตถุมงคลภายใน ๒ เดือนที่บ้านเติมบุญ หากเกินกว่านั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับวัตถุมงคล
ขอความกรุณารักษาสิทธิ์และเวลาของท่านอย่างเคร่งครัด


๒. รับวัตถุมงคลที่วัดท่าขนุน
ท่านสามารถรับวัตถุมงคลได้ที่วัดท่าขนุนในวันที่วัดมีงาน (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อจัดและนัดแนะการรับวัตถุมงคล)

แจ้ง ชื่อ-นามสกุล จริงตามบัตรประชาชน (ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับพระ)

๓. รับทางไปรษณีย์
เมื่อท่านแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน และข้อมูลการจองผ่านทางหน้าเว็บ หรือส่งทางกล่องข้อความส่วนตัว (pm) เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งวัตถุมงคลของท่านในเดือนถัดไป

ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่าน
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
สมาชิก 22 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #202  
เก่า 14-02-2018, 11:52
ตัวเล็ก's Avatar
ตัวเล็ก ตัวเล็ก is offline
กรรมการเว็บ - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2009
ข้อความ: 7,462
ได้ให้อนุโมทนา: 88,890
ได้รับอนุโมทนา 309,516 ครั้ง ใน 13,344 โพสต์
ตัวเล็ก is on a distinguished road
Default

รอบนี้ ตัดยอด วันพรุ่งนี้ ๑๕ ก.พ. เวลา ๒๔.๐๐ น. นะคะ
กรุณา "โอน" และ "แจ้งโอน" ภายในกำหนดเวลาด้วยนะคะ
__________________
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด
(-/\-) (-/\-) (-/\-)
สมาชิก 26 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตัวเล็ก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #203  
เก่า 14-02-2018, 11:55
ทองแสนขัน ทองแสนขัน is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Dec 2011
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 4,677
ได้รับอนุโมทนา 6,093 ครั้ง ใน 158 โพสต์
ทองแสนขัน is on a distinguished road
Default แจ้งการโอนเงินค่ะ

- จองรายการที่ ๙๔
- โอนเงินแล้วจำนวน ๖,๖๐๐.๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๘ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ – กรุณาส่ง นางสาวิตรี อุดมประเสริฐกุล
เลขที่ ๑ ม. ๙ ต. บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๒๓๐ ค่ะ
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ทองแสนขัน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #204  
เก่า 14-02-2018, 13:33
พรรวินท์ พรรวินท์ is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Nov 2016
สถานที่: ปทุมธานี
ข้อความ: 20
ได้ให้อนุโมทนา: 10,301
ได้รับอนุโมทนา 4,661 ครั้ง ใน 195 โพสต์
พรรวินท์ is on a distinguished road
Default

-ลำดับการจองที่ ๕
-โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๕๐๐.๙๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๒๒ น.
-ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญ-นางสาวพรรวินท์ อ่อนคล้าย-โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๒๗๗๓๗๔ ค่ะ
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ พรรวินท์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #205  
เก่า 14-02-2018, 13:46
สมสร้างบุญ's Avatar
สมสร้างบุญ สมสร้างบุญ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jul 2012
ข้อความ: 6
ได้ให้อนุโมทนา: 12,906
ได้รับอนุโมทนา 3,797 ครั้ง ใน 121 โพสต์
สมสร้างบุญ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๗๓
- จองรายการที่ ๙๑ กำไลนวหรคุณ จำนวน ๑ วง
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๕๐๐.๑๐ บาท วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๓ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายสมภพ ฐิติโชติชยามร - ๐๙๔-๑๑๔-๒๔๗๙
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สมสร้างบุญ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #206  
เก่า 14-02-2018, 17:47
ปรัชญา ปรัชญา is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 5
ได้ให้อนุโมทนา: 7,316
ได้รับอนุโมทนา 2,745 ครั้ง ใน 77 โพสต์
ปรัชญา is on a distinguished road
Default

รายการที่ ๒๑ โอนร่วมทำบุญ อีก ๑๐๐ บาทครับ เป็นค่าจัดส่งครับ เวลา ๑๖.๔๔ น. ครับ
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ปรัชญา ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #207  
เก่า 14-02-2018, 18:50
เผือกน้อย เผือกน้อย is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 25
ได้ให้อนุโมทนา: 70,007
ได้รับอนุโมทนา 48,482 ครั้ง ใน 1,438 โพสต์
เผือกน้อย is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๖๖
- โอนเงินแล้วจำนวน ๔๐๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๔๗ น.
- ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เผือกน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #208  
เก่า 14-02-2018, 19:21
บัณฑิตมหาเศรษฐี's Avatar
บัณฑิตมหาเศรษฐี บัณฑิตมหาเศรษฐี is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Aug 2010
สถานที่: สมุทรสาคร
ข้อความ: 15
ได้ให้อนุโมทนา: 67,254
ได้รับอนุโมทนา 18,471 ครั้ง ใน 568 โพสต์
บัณฑิตมหาเศรษฐี is on a distinguished road
Default

ลำดับที่ ๑๕ บัณฑิตมหาเศรษฐี
โอนเงินแล้ววันนี้ เวลา ๑๙.๑๙ น. จำนวน ๙๐๐ บาท
โมทนาครับ
__________________
คุก......มีไว้ขังคนกระทำผิด
โลก.....มีไว้ขังคนเห็นผิด
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ บัณฑิตมหาเศรษฐี ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #209  
เก่า 14-02-2018, 19:54
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,628
ได้ให้อนุโมทนา: 110,950
ได้รับอนุโมทนา 559,588 ครั้ง ใน 7,702 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

จองรายการที่ ๖๖ และ ๑๔๑ ครับ
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #210  
เก่า 14-02-2018, 23:53
กีรติพนธ์ กีรติพนธ์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2015
ข้อความ: 2
ได้ให้อนุโมทนา: 2
ได้รับอนุโมทนา 504 ครั้ง ใน 18 โพสต์
กีรติพนธ์ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๗๖
- จองบูชาตะกรุดแม่พระธรณี รุ่น ๒ เนื้อทองคำ จำนวน ๑ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๒,๐๕๐.๗๙ บาท วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๕๒ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง - นายอธิศ ธำรงเลิศสกุล ๑๖๘/๓๘ วีคอนโด ถ.บายพาส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ กีรติพนธ์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #211  
เก่า 15-02-2018, 10:31
สีลเตโช's Avatar
สีลเตโช สีลเตโช is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Dec 2014
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 12,203
ได้รับอนุโมทนา 2,626 ครั้ง ใน 78 โพสต์
สีลเตโช is on a distinguished road
Default

-ลำดับการจองที่ ๗๑
-จองรายการที่ ๙๑ กำไลนวหรคุณ จำนวน ๑ วง
-โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๕๐๑.๑๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๑.๓๓ น.
-ขอรับที่บ้านเติมบุญครับ
__________________

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สีลเตโช : 15-02-2018 เมื่อ 10:32
สมาชิก 20 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สีลเตโช ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #212  
เก่า 15-02-2018, 10:40
สิน สิน is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Nov 2016
ข้อความ: 3
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 226 ครั้ง ใน 9 โพสต์
สิน is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๖๒
- จองรายการที่ ๔๓ เจ้าแม่กวนอิม จำนวน ๑ องค์
โอนเงินแล้วจำนวน ๑๐๐.๐๕ บาท โอนเงินแล้ว วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๘ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญครับ
สมาชิก 24 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สิน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #213  
เก่า 15-02-2018, 13:07
นายออม นายออม is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jul 2009
ข้อความ: 9
ได้ให้อนุโมทนา: 47,365
ได้รับอนุโมทนา 22,118 ครั้ง ใน 665 โพสต์
นายออม is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๑๐
- จองบูชารายการที่ ๗ พระเครื่อง (๑) จำนวน ๑ องค์
- จองบูชารายการที่ ๙๗ พระเครื่อง (๗๔) จำนวน ๑ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๒๕๙.๕๙ บาท วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๑ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ ที่จัดส่งแจ้งทางข้อความส่วนตัวแล้วครับ ขอบคุณครับ
สมาชิก 20 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ นายออม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #214  
เก่า 15-02-2018, 14:31
กีรติ กีรติ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2011
สถานที่: ลพบุรี
ข้อความ: 2
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 145 ครั้ง ใน 7 โพสต์
กีรติ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๔๖
- จองบูชา สีผึ้ง (มีมวลสารเก่าหลายรายการ)จำนวน ๓ ตลับ
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๐.๕๙ บาท วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๓ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - นายเกียรติศักดิ์ โพธินิล โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๙๓-๒๑๕๕
ขอบคุณครับ
สมาชิก 21 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ กีรติ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #215  
เก่า 15-02-2018, 15:26
หนุ่มน้อย หนุ่มน้อย is offline
ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
 
วันที่สมัคร: Mar 2010
ข้อความ: 1
ได้ให้อนุโมทนา: 10
ได้รับอนุโมทนา 926 ครั้ง ใน 24 โพสต์
หนุ่มน้อย is on a distinguished road
Default

จองรายการ ๙๔ พระกริ่งปลดหนี้สองแผ่นดิน เนื้อเงิน จำนวน ๑ องค์.....ครับ
สมาชิก 21 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หนุ่มน้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #216  
เก่า 15-02-2018, 20:54
หยกเขียว หยกเขียว is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2012
ข้อความ: 19
ได้ให้อนุโมทนา: 8,618
ได้รับอนุโมทนา 20,025 ครั้ง ใน 738 โพสต์
หยกเขียว is on a distinguished road
Default

ลำดับการจองที่ ๘ โอนเงินแล้ว จำนวน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ เวลา ๒๐.๕๓ น.
ขอรับวัตถุมงคลที่บ้านเติมบุญครับ
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ หยกเขียว ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #217  
เก่า 15-02-2018, 21:24
พีรเชฏฐ์ พีรเชฏฐ์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2016
ข้อความ: 6
ได้ให้อนุโมทนา: 580
ได้รับอนุโมทนา 1,908 ครั้ง ใน 87 โพสต์
พีรเชฏฐ์ is on a distinguished road
Default

-โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๔๐๐ บาท วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๔ น.
-ขอรับที่บ้านเติมบุญ
-นายพีรเชฏฐ์ ระยับศรี โทร ๐๙๑-๐๔๖๖๓๙
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ พีรเชฏฐ์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #218  
เก่า 15-02-2018, 21:57
ตายแน่!'s Avatar
ตายแน่! ตายแน่! is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Sep 2011
ข้อความ: 15
ได้ให้อนุโมทนา: 19,924
ได้รับอนุโมทนา 4,350 ครั้ง ใน 134 โพสต์
ตายแน่! is on a distinguished road
Default

ลำดับการจองที่ ๔๘
-โอนเงินแล้วจำนวน ๕๐๐ บาท วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๔๑ น.
-ขอรับที่บ้านเติมบุญ
-นายธิติวัส วัฒกวณิชย์ โทร ๐๙๖-๐๖๑๙๖๐๘
สมาชิก 16 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ตายแน่! ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #219  
เก่า 15-02-2018, 22:24
ภาณุพงศ์'s Avatar
ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Sep 2014
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 12,551
ได้รับอนุโมทนา 2,063 ครั้ง ใน 75 โพสต์
ภาณุพงศ์ is on a distinguished road
Default

-ลำดับการจองที่ ๒๗
-จองบูชารายการที่ ๒๑ สีผึ้ง สละมาร่วมบุญโดยคุณครอบครัวคุณแม่ปราณี ใจเพ็ชร จำนวน ๑ ตลับ
-โอนเงินแล้วจำนวน ๑๕๐ บาท วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๖ น.
-จัดส่งที่ นายภาณุพงศ์ ยุทธโยทัย เลขที่ ๒๕๙/๔ หมู่ ๕ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๙๐-๙๙๘๑๐๙๐
__________________
ความตายยิ้มเยาะมนุษย์ทุกคนเสมอ มนุษย์ทำได้เพียงแค่ยิ้มตอบ
สมาชิก 15 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ภาณุพงศ์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #220  
เก่า 15-02-2018, 22:44
จิรพนธ์ จิรพนธ์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2014
ข้อความ: 9
ได้ให้อนุโมทนา: 5,203
ได้รับอนุโมทนา 11,658 ครั้ง ใน 447 โพสต์
จิรพนธ์ is on a distinguished road
Default

ลำดับการจองที่ ๓ , ๑๘
-โอนเงินแล้วจำนวน ๙๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๔๑ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่งที่ - นายจิรพนธ์ อยู่รักษา บริษัท พัฒนยนต์ สหัสวรรษ เลขที่ ๕๘/๓ หมู่ ๓ ตำบล บางตีนเป็ด อำเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๐-๙๙๓๕๑๙๗
สมาชิก 14 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ จิรพนธ์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
กระทู้ถูกปิด


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:10ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว