กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > เรื่องทั่วไป > ห้องสวดมนต์

Notices

ห้องสวดมนต์ ขอเชิญสวดมนต์ และทำวัตรเช้า-เย็นร่วมกันที่ห้องนี้ครับ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1  
เก่า 22-02-2017, 23:26
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default ทำวัตรเย็น วันพุธ


ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกัน พร้อมกับพระภิกษุที่วัดท่าขนุนในเวลา ๑๘.๐๐ น. หรือตามแต่เวลาที่ท่านสะดวก

หากเปิดหน้านี้แล้วกรุณาคลิดที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด เพื่อทำการโหลดแถบเครื่องเล่นเสียง และท่านสามารถกดที่ปุ่ม"เล่น" เพื่อเปิดเสียงสวดมนต์ และร่วมสวดตามบทสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 14 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #2  
เก่า 22-02-2017, 23:27
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

บทสวดมนต์พิเศษ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

อิมินาสักกาเรนะ พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต
อิมินาสักกาเรนะ ธัมมะปูชา มะหาปัญญะวันโต
อิมินาสักกาเรนะ สังฆะปูชา มะหาโภคะวะโห
ติโลกะนาถัง อะภิปูชะยามะ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัพพะปาปัง วินาสสันตุ

โย โทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัส๎มิง ธัมมัส๎มิง สังฆัส๎มิง อาจะริยัส๎มิง ปาปะกะโต มะยัง ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินาสสันตุ

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 23-06-2017 เมื่อ 22:58
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #3  
เก่า 22-02-2017, 23:27
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

(นํา) หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

..................................สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ..............นิสินโน เจวะ มัชฌิเม
..................................โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ...........อาคะเณยเย จะ กัสสะโป
..................................สารีปุตโต จะ ทักขิเณ..................หะระติเย อุปาลี จะ
..................................ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท..................พายัพเพ จะ คะวัมปะติ
..................................โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร...............อิสาเณปิ จะ ราหุโล
..................................อิเม โข มังคะลา พุทธา................สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา
..................................วันทิตา เต จะ อัม๎เหหิ..................สักกาเรหิ จะ ปูชิตา
..................................เอเตสัง อานุภาเวนะ....................สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ
..................................................อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง
..................................................นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
..................................................ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง
..................................................ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 23-06-2017 เมื่อ 22:58
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #4  
เก่า 22-02-2017, 23:27
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์

(นํา) หันทะ มะยัง พุทธะปะสังสา คาถาโย พุทธะสิหิงโค นามะ ภะณามะ เส ฯ

..........................................อิติ ปะวะระสิหิงโค........อุตตะมะยะโสปิ เตโช
..................................ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส............สักกาโร อุปาโท
..................................สะกาละพุทธะสาสะนัง...........โชตะยันโตวะ ทีโป
..................................สุระนะเรหิ มะหิโต................ธะระมาโนวะ พุทโธติ

..........................................พุทธะสิหิงคา...............อุบัติมา ณ แดนใด
..................................ประเสริฐ ธ เกริกไกร...............ดุจกายพระศาสดา
..........................................เป็นที่เคารพน้อม...........มนุษย์พร้อมทั้งเทวา
..................................เปรียบเช่นชวาลา..................ศาสนาที่ยืนยง
..........................................เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ...สุวิสุทธิ์พระชนม์คง
..................................แดนใด ธ ดํารง....................พระศาสน์คงก็จํารูญ
..........................................ด้วยเดชสิทธิศักดิ์..........ธ พิทักษ์อนุกูล
..................................พระศาสน์บ่มีสูญ...................พระเพิ่มพูนมหิทธา
..........................................ข้า ฯ ขอเคารพน้อม.......วจีค้อมขึ้นบูชา
..................................พิทักษ์ ธ รักษา....................พระศาสน์มาตลอดกาล
..........................................ปวงข้า ฯ จะประกาศ.......พุทธศาสน์ให้ไพศาล
..................................ขอพระอภิบาล.....................ชินมารนิรันดร์ เทอญ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 23-06-2017 เมื่อ 23:01
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 14 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #5  
เก่า 22-02-2017, 23:27
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

พระคาถาชินบัญชร

...........................................ชะยาสะนากะตา พุทธา.............เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง
....................................จะตุสัจจาสะภัง ระสัง.......................เย ปิวิงสุ นะราสะภา
...........................................ตัณหังกะราทะโย พุทธา............อัฏฐะวีสะติ นายะกา
....................................สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง....................มัตถะเก เต มุนิสสะรา
...........................................สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง...............พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
....................................สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง....................อุเร สัพพะคุณากะโร
...........................................หะทะเย เม อะนุรุทโธ...............สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
....................................โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัส๎มิง.................โมคคัลลาโน จะ วามะเก
...........................................ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง..............อาสุง อานันทะราหุโล
....................................กัสสะโป จะ มะหานาโม....................อุภาสุง วามะโสตะเก
...........................................เกสะโต ปิฏฐิภาคัส๎มิง...............สุริโยวะ ปะภังกะโร
....................................นิสินโน สิริสัมปันโน........................โสภีโต มุนิปุงคะโว
...........................................กุมาระกัสสะโป เถโร................มะเหสี จิตตะวาทะโก
....................................โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง...................ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
...........................................ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ..............อุปาลีนันทะสีวะลี
....................................เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา.....................นะลาเฏ ติละกา มะมะ
...........................................เสสาสีติ มะหาเถรา..................วิชิตา ชินะสาวะกา
....................................เอเตสีติ มะหาเถรา.........................ชิตะวันโต ชิโนระสา
....................................ชะลันตา สีละเตเชนะ.......................อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
...........................................ระตะนัง ปุระโต อาสิ.................ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
....................................ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ.....................วาเม อังคุลิมาละกัง
...........................................ขันธะโมระปะริตตัญจะ...............อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
....................................อากาเส ฉะทะนัง อาสิ......................เสสา ปาการะสัณฐิตา
...........................................ชินาณา วะระสังยุตตา...............สัตตัปปาการะลังกะตา
....................................วาตะปิตตาทิสัญชาตา......................พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
...........................................อะเสสา วินะยัง ยันตุ................อะนันตะชินะเตชะสา
....................................วะสะโต เม สะกิจเจนะ.....................สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
...........................................ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ...............วิหะรันตัง มะหีตะเล
....................................สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ..................เต มะหาปุริสาสะภา
...........................................อิจเจวะมันโต........................สุคุตโต สุรักโข
....................................ชินานุภาเวนะ...............................ชิตูปัททะโว
....................................ธัมมานุภาเวนะ..............................ชิตาริสังโฆ
....................................สังฆานุภาเวนะ..............................ชิตันตะราโย
....................................สัทธัมมานุภาวะปาลิโต.....................จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 23-06-2017 เมื่อ 23:03
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #6  
เก่า 22-02-2017, 23:27
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

คาถาหว่านทราย

อิมัส๎มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
อิมัส๎มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
อิมัส๎มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
อิมัส๎มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 13-07-2017 เมื่อ 01:11
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 15 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #7  
เก่า 22-02-2017, 23:27
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ

อิมัส๎มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัส๎มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัส๎มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิมัส๎มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 13-07-2017 เมื่อ 01:13
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 15 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #8  
เก่า 22-02-2017, 23:28
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คาถาโพธิบาท

บูระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง บูระพารัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อาคะเนย์รัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อาคะเนย์รัส๎มิง พระธัมเมตัง อาคะเนย์รัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

ทักษิณรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัส๎มิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

หรดีรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง หรดีรัส๎มิง พระธัมเมตัง หรดีรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

ปัจ
ฉิมรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ปัจฉิมรัส๎มิง พระธัมเมตัง ปัจฉิมรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

พายัพรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง พายัพรัส๎มิง พระธัมเมตัง พายัพรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อุดรรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อุดรรัส๎มิง พระธัมเมตัง อุดรรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อิสานรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อิสานรัส๎มิง พระธัมเมตัง อิสานรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

ปะฐะวีรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง
ปะฐะวีรัส๎มิง พระธัมเมตัง ปะฐะวีรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อาโปรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อาโปรัส๎มิง พระธัมเมตัง อาโปรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

วาโยรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง วาโยรัส๎มิง พระธัมเมตัง วาโยรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

เตโชรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง เตโชรัส๎มิง พระธัมเมตัง เตโชรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

อากาศรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อากาศรัส๎มิง พระธัมเมตัง อากาศรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

วิญญาณรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง วิญญาณรัส๎มิง พระธัมเมตัง วิญญาณรัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 14 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #9  
เก่า 22-02-2017, 23:28
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คาถาบารมี ๓๐ ทัศ

ทานะ ปาระมี สัมปันโน ทานะ อุปะปาระมี สัมปันโน ทานะ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

สีละ ปาระมี สัมปันโน สีละ อุปะปาระมี สัมปันโน สีละ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

เนกขัมมะ ปาระมี สัมปันโน เนกขัมมะ อุปะปาระมี สัมปันโน เนกขัมมะ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

ปัญญา ปาระมี สัมปันโน ปัญญา อุปะปาระมี สัมปันโน ปัญญา ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

วิริยะ ปาระมี สัมปันโน วิริยะ อุปะปาระมี สัมปันโน วิริยะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

ขันติ ปาระมี สัมปันโน ขันติ อุปะปาระมี สัมปันโน ขันติ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

สัจจะ ปาระมี สัมปันโน สัจจะ อุปะปาระมี สัมปันโน สัจจะ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อธิฏฐานะ ปาระมี สัมปันโน อธิฏฐานะ อุปะปาระมี สัมปันโน อธิฏฐานะ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

เมตตา ปาระมี สัมปันโน เมตตา อุปะปาระมี สัมปันโน เมตตา ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อุเปกขา อุปะปาระมี สัมปันโน อุเปกขา ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

ทะสะ ปาระมี สัมปันโน ทะสะ อุปะปาระมี สัมปันโน ทะสะ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 13-07-2017 เมื่อ 01:19
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 14 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #10  
เก่า 22-02-2017, 23:28
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

บทสวดไหว้พระนพเคราะห์

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระอาทิจจะเทวา ขอเชิญพระอาทิตย์ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๖ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับ ต้องกัน สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์กลางวัน สัพพะเคราะห์กลางคืน สัพพะเคราะห์ข้างขึ้น สัพพะเคราะห์ข้างแรม เคราะห์วันเดือนปี เคราะห์ดีเข้ามา เคราะห์ร้ายออกไป เสนียดจัญไรขออย่าให้มี ขอให้มีแต่ชัยยะมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระจันทะเทวา ขอเชิญพระจันทร์ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๕ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับ ต้องกัน สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์กลางวัน สัพพะเคราะห์กลางคืน สัพพะเคราะห์ข้างขึ้น สัพพะเคราะห์ข้างแรม เคราะห์วันเดือนปี เคราะห์ดีเข้ามา เคราะห์ร้ายออกไป เสนียดจัญไรขออย่าให้มี ขอให้มีแต่ชัยยะมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระภุมมะเทวา ขอเชิญพระอังคาร เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๘ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับ ต้องกัน สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์กลางวัน สัพพะเคราะห์กลางคืน สัพพะเคราะห์ข้างขึ้น สัพพะเคราะห์ข้างแรม เคราะห์วันเดือนปี เคราะห์ดีเข้ามา เคราะห์ร้ายออกไป เสนียดจัญไรขออย่าให้มี ขอให้มีแต่ชัยยะมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระวุธะเทวา ขอเชิญพระพุธ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๗ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับ ต้องกัน สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์กลางวัน สัพพะเคราะห์กลางคืน สัพพะเคราะห์ข้างขึ้น สัพพะเคราะห์ข้างแรม เคราะห์วันเดือนปี เคราะห์ดีเข้ามา เคราะห์ร้ายออกไป เสนียดจัญไรขออย่าให้มี ขอให้มีแต่ชัยยะมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระคะรุเทวา ขอเชิญพระพฤหัส เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๙ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับ ต้องกัน สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์กลางวัน สัพพะเคราะห์กลางคืน สัพพะเคราะห์ข้างขึ้น สัพพะเคราะห์ข้างแรม เคราะห์วันเดือนปี เคราะห์ดีเข้ามา เคราะห์ร้ายออกไป เสนียดจัญไรขออย่าให้มี ขอให้มีแต่ชัยยะมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระสุกกะเทวา ขอเชิญพระศุกร์ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๒๑ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับ ต้องกัน สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์กลางวัน สัพพะเคราะห์กลางคืน สัพพะเคราะห์ข้างขึ้น สัพพะเคราะห์ข้างแรม เคราะห์วันเดือนปี เคราะห์ดีเข้ามา เคราะห์ร้ายออกไป เสนียดจัญไรขออย่าให้มี ขอให้มีแต่ชัยยะมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระสาระเทวา ขอเชิญพระเสาร์ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๐ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับ ต้องกัน สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์กลางวัน สัพพะเคราะห์กลางคืน สัพพะเคราะห์ข้างขึ้น สัพพะเคราะห์ข้างแรม เคราะห์วันเดือนปี เคราะห์ดีเข้ามา เคราะห์ร้ายออกไป เสนียดจัญไรขออย่าให้มี ขอให้มีแต่ชัยยะมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้อะสุรินทะเทวา ขอเชิญพระราหู เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๑๒ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับ ต้องกัน สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์กลางวัน สัพพะเคราะห์กลางคืน สัพพะเคราะห์ข้างขึ้น สัพพะเคราะห์ข้างแรม เคราะห์วันเดือนปี เคราะห์ดีเข้ามา เคราะห์ร้ายออกไป เสนียดจัญไรขออย่าให้มี ขอให้มีแต่ชัยยะมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

อิติปิโส ภะคะวา ข้าจะไหว้พระเกตุเทวา ขอเชิญพระเกตุ เสด็จลงมา รักษาอายุพวกเราได้ ๙ ปี มาเวียนรอบในราศี ในเที่ยงวัน ในราตรี ต้องรับ ต้องกัน สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์กลางวัน สัพพะเคราะห์กลางคืน สัพพะเคราะห์ข้างขึ้น สัพพะเคราะห์ข้างแรม เคราะห์วันเดือนปี เคราะห์ดีเข้ามา เคราะห์ร้ายออกไป เสนียดจัญไรขออย่าให้มี ขอให้มีแต่ชัยยะมงคล คุ้มโทษที่โทสา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #11  
เก่า 22-02-2017, 23:28
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

แผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา..................อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ
.................ขอจงอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
......ขอจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันละกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
.................ขอจงพากันอยู่เป็นสุข อย่ามีทุกข์เลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
....ขอจงรักษาตนของตนให้เป็นสุขเถิด
สัพเพ สัตตา
..................อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
กัมมะทุกขา ปะมุญจันตุ
.....ขอจงได้มีความพ้นทุกข์เถิด
ชะรา ธัมมาหิ
.................เราไม่ล่วงพ้นความแก่ชราไปได้
พะยาธิ ธัมมาหิ
...............เราไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้
มะระณา ธัมมาหิ
.............เราไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
สัพเพ สัตตา
..................อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
กัมมัสสะกา
...................มีกรรมเป็นของตัว
กัมมะทายาทา
................มีกรรมเป็นมรดก
กัมมะโยนิ
.....................มีกรรมเป็นกำเนิด
กัมมะพันธุ
....................มีกรรมเป็นพวกพ้อง
กัมมะปะฏิสะระณา
...........มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ยังกัมมัง กะริสสามิ
..........ได้ทำกรรมอันใดไว้
กัล๎ยาณังวา
...................ดีก็ตาม
ปาปะกังวา
....................ชั่วก็ตาม
ตัสสะทายาทา ภะวิสสามิ
...เขาทั้งหลายเหล่านั้น จะได้รับผลกรรมนั้นแล
สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง อะหัง วันทามิ (กราบ)
คุรูปัชฌายาจะริยะคุณัง อะหัง วันทามิ (กราบ)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 23-06-2017 เมื่อ 23:05
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #12  
เก่า 22-02-2017, 23:28
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ทำวัตรเย็น
บทบูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม
และพระอริยสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้


สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ แม้พระองค์ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม ข้าพเจ้า
ทั้งหลายกราบขอพระบรมพุทธานุญาต


ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
ขอพระองค์ผู้มีพระทัยในอันที่จะอนุเคราะห์ แก่หมู่ชนผู้จะเกิดมาในภายหลัง

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
ได้โปรดรับเครื่องสักการะเหล่านี้ ที่ข้าพเจ้าผู้ยากทั้งหลายน้อมถวายบูชา

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขอันเกื้อกูล แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:26
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #13  
เก่า 22-02-2017, 23:29
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ปุพพะภาคะนะมะการะ พุทธานุสสะตินะยัง

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ
พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ฯ

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต
ก็เสียงสรรเสริญเยินยอถึงคุณธรรมอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นฟุ้งเฟื่องเลื่องลือไปอย่างนี้ว่า

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติอันงาม เป็นผู้เสด็จไปสู่ที่ดีงามคือพระนิพพาน เป็นผู้รู้แจ้งโลก

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
เป็นผู้ฝึกสอนบุคคลอย่างยอดเยี่ยม ไม่มีผู้อื่นเทียบได้

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว
เป็นผู้สามารถจำแนกธรรมสอนหมู่สัตว์ได้ถูกต้องตามอัธยาศัย

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:40
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #14  
เก่า 22-02-2017, 23:29
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

พุทธาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยพระคุณ มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
พระองค์ทรงมีพระอัธยาศัยตั้งมั่นในพระทัย อันประกอบด้วยพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระกรุณาธิคุณ

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
ทรงทำหมู่ชนคนดีให้มีจิตเบิกบานแล้ว ประดุจดังดวงอาทิตย์ทำดอกบัวให้บาน ฉะนั้น

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไม่มีข้าศึกคือกิเลส ผู้เป็นจอมแห่งผู้ชนะ ด้วยเศียรเกล้า

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ควรแก่การระลึกถึงเป็นอันดับแรก ด้วยเศียรเกล้า

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิง ทาสี) วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้นั่นเทียว

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้กำจัดทุกข์ และเป็นผู้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

วันทันโตหัง (ผู้หญิง ตีหัง) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติในความเป็นผู้ตรัสรู้ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเทียว

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิง มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญอันใดไว้ในที่นี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ในพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยกาย วาจา และใจ

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงงดโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระผู้มีพระภาคเจ้าในกาลต่อไป ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:43
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #15  
เก่า 22-02-2017, 23:29
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ธัมมานุสสะติ

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก
เป็นธรรมที่บุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก
สามารถปฏิบัติและเห็นผลได้ทุกเมื่อ ไม่จำกัดเวลา

เอหิปัสสิโก
เป็นธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้จนกล้ากล่าวว่า “ท่านจงมาดูธรรมนี้เถิด”

โอปะนะยิโก
เป็นธรรมที่บุคคลควรน้อมเข้ามาใส่ใจ

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ
ผู้รู้ธรรมแล้วทั้งหลาย จะพึงรู้ได้เฉพาะตนเองเท่านั้น

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:46
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #16  
เก่า 22-02-2017, 23:29
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

ธัมมาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนอันประเสริฐกว่าคำสั่งสอนใด ๆ เพราะประกอบด้วยคุณความดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวไว้ดีแล้ว

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
แยกประเภทเป็นมรรค ผล ปริยัติ และความหลุดพ้นคือพระนิพพาน

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
พระธรรมสามารถป้องกันผู้ทรงธรรมไว้มิให้ตกไปในที่ชั่ว

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมอันเป็นเครื่องขจัดความมืดนั้น

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระธรรมเป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมนั้น อันควรแก่การระลึกถึงเป็นที่ ๒ ด้วยเศียรเกล้า

ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิง ทาสี) วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร
พระธรรมเป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมโดยแท้นั่นเทียว

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ และทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม

วันทันโตหัง (ผู้หญิง ตีหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติในความเป็นธรรมอันดีแห่งพระธรรมนั่นเทียว

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิง มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระธรรมอยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญอันใดไว้ในที่นี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระธรรม ด้วยกาย วาจา และใจ

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระธรรมจงงดโทษอันล่วงเกินนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระธรรมในกาลต่อไป ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:49
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #17  
เก่า 22-02-2017, 23:29
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สังฆานุสสะติ

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติโดยธรรมแล้ว

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
ท่านเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตามลำดับได้ ๘ บุคคล

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ท่านทั้งหลาย ๘ บุคคลนี้ คือพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

อาหุเนยโย
ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่คนทั้งหลายนำมาบูชา

ปาหุเนยโย
ท่านเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

ทักขิเณยโย
ท่านเป็นผู้ควรแก่การรับทานที่หมู่ชนนำมาถวาย

อัญชะลิกะระณีโย
ท่านเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ
ท่านเหล่านี้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ไม่มีนาบุญอื่นเทียบได้

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:51
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #18  
เก่า 22-02-2017, 23:29
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สังฆาภิคีติง

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เกิดจากพระสัทธรรม เป็นผู้ประกอบด้วยคุณ มีความเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นต้น

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ ๘ จำพวก

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
ผู้มีกายและจิตอาศัยอยู่ในธรรมอันประเสริฐ มีศีล เป็นต้น

วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้หมู่พระอริยบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจด

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งให้พ้นจากภัยอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระอริยสงฆ์นั้น ผู้ควรแก่การระลึกถึงเป็นที่ ๓ ด้วยเศียรเกล้า

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ผู้หญิง ทาสี) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร
พระอริยสงฆ์เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระอริยสงฆ์โดยแท้นั่นเทียว

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระอริยสงฆ์เป็นผู้กำจัดทุกข์ และเป็นผู้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระอริยสงฆ์

วันทันโตหัง (ผู้หญิง ตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้อยู่ จักประพฤติปฏิบัติตามความปฏิบัติดีแห่งพระอริยสงฆ์

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น พระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวความจริงนี้ ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (ผู้หญิง มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้กราบไหว้พระอริยสงฆ์อยู่ ได้ขวนขวายสั่งสมบุญใดไว้ในที่นี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น เทอญ ฯ

(หมอบกราบลง ว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมชั่วอันน่าเกลียดอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระอริยสงฆ์ ด้วยกาย วาจา และใจ

สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระอริยสงฆ์จงงดโทษอันล่วงเกินนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ
เพื่อข้าพเจ้าจักได้สำรวมระวังในพระอริยสงฆ์ในกาลต่อไป ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:53
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #19  
เก่า 22-02-2017, 23:29
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

สัพพะพุทธา นะมะการะ

(นำ) หันทะ มะยัง สัพพะพุทธานัง นะมะการัง กะโรมะ เส ฯ

......................................นะโม เม สัพพะพุทธานัง...............อุปปันนานัง มะเหสินัง
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้อุบัติขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ

......................................ตัณหังกะโร มะหาวีโร...................เมธังกะโร มะหายะโส
พระตัณหังกร ผู้กล้าหาญ พระเมธังกร ผู้มียศใหญ่

......................................สะระณังกะโร โลกะหิโต................ทีปังกะโร ชุตินธะโร
พระสรณังกร ผู้เกื้อกูลแก่โลก พระทีปังกร ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง

......................................โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข...........มังคะโล ปุริสาสะโภ
พระโกณฑัญญะ ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน พระมังคละ ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ

......................................สุมะโน สุมะโน ธีโร......................เรวะโต ระติวัฑฒะโน
พระสุมนะ ผู้มีพระทัยงาม ผู้เป็นนักปราชญ์ พระเรวตะ ผู้เพิ่มพูนความยินดี

......................................โสภีโต คุณะสัมปันโน...................อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ พระอโนมทัสสี ผู้สูงสุดในหมู่ชน

......................................ปะทุโม โลกะปัชโชโต...................นาระโท วะระสาระถี
พระปทุมะ ผู้ยังโลกให้สว่างไสว พระนารทะ ผู้เป็นผู้ฝึกประเสริฐ

......................................ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร................สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
พระปทุมุตระ ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ พระสุเมธะ ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้

......................................สุชาโต สัพพะโลกัคโค.................ปิยะทัสสี นะราสะโภ
พระสุชาตะ ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง พระปิยทัสสี ผู้ประเสริฐกว่าหมู่คน

......................................อัตถะทัสสี การุณิโก....................ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
พระอัตถทัสสี ผู้มีพระทัยกรุณา พระธรรมทัสสี ผู้กำจัดความมืด

......................................สิทธัตโถ อะสะโม โลเก.................ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
พระสิทธัตถะ ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก พระติสสะ ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย

......................................ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ................วิปัสสี จะ อะนูปะโม
พระปุสสะ ผู้ทรงธรรมอันประเสริฐ พระวิปัสสี ผู้หาที่เปรียบมิได้

......................................สิขี สัพพะหิโต สัตถา...................เวสสะภู สุขะทายะโก
พระสิขี ผู้เป็นศาสดาผู้เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ พระเวสสภู ผู้ประทานความสุข

......................................กะกุสันโธ สัตถะวาโห...................โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
พระกกุสันโธ ผู้นำสัตว์ออกจากกิเลส พระโกนาคมน์ ผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลส

......................................กัสสะโป สิริสัมปันโน...................โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโวติ ฯ
พระกัสสปะ ผู้สมบูรณ์ด้วยศิริ พระโคตมะ ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยวงศ์

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 17:56
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #20  
เก่า 22-02-2017, 23:30
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ เทวะตา รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ ฯ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:02
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ

ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:49ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว