กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > เรื่องทั่วไป > ห้องสวดมนต์

Notices

ห้องสวดมนต์ ขอเชิญสวดมนต์ และทำวัตรเช้า-เย็นร่วมกันที่ห้องนี้ครับ

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 22-02-2017, 23:30
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

อตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง
ในวันนี้ เรานุ่งห่มจีวรใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ
ตังยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ
เรานุ่งห่มจีวรนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
เพียงเพื่อป้องกันความร้อน
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
และนุ่งห่มเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเท่านั้น ไม่ได้นุ่งห่มเพื่อความสวยงามแต่อย่างใด

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต
ในวันนี้ เราบริโภคอาหารใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ
โส เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ
เราไม่ได้บริโภคอาหารนั้นเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามัน เกิดพลังทางกาย ไม่บริโภคเพื่อทำให้ร่างกายผ่องใส
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ
เราบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ เพียงเพื่อเลี้ยงชีวิตตามฐานะของตน เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องลำบาก และเพื่อจะได้มีกำลังในการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
ด้วยการพิจารณาแล้วอย่างนี้ เราย่อมระงับทุกขเวทนาเก่า คือความหิวลงเสียได้ และไม่ทำให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นได้
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
การดำเนินชีวิตให้เป็นไปโดยสะดวกสบายตามอัตภาพ และความไม่มีโทษ ตลอดถึงความเป็นอยู่โดยผาสุก จักมีแก่เราด้วยประการฉะนี้แล

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง
ในวันนี้ เราใช้สอยเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ
ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ
เราอาศัยอยู่ในเสนาสนะนั้นเพียงเพื่อป้องกันความหนาว
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ
เพียงเพื่อป้องกันความร้อน
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
และเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศ และเพื่อให้จิตมีความยินดีในการออกหลีกเร้นสำหรับภาวนาเท่านั้น

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริภุตโต
ในวันนี้ เราใช้ยารักษาโรคใด โดยไม่ทันได้พิจารณาโดยอุบายอันชอบ
โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ
เราใช้ยารักษาโรคนั้นเพียงเพื่อระงับทุกขเวทนา อันเกิดจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
และเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้แล ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:05
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #22  
เก่า 22-02-2017, 23:30
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

กรวดน้ำอิมินา

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

......................................อิมินา ปุญญะกัมเมนะ...............อุปัชฌายา คุณุตตะรา
ด้วยผลบุญที่เราได้กระทำแล้วนี้ ขอให้พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณเป็นเลิศ

......................................อาจาริยูปะการา จะ..................มาตาปิตา จะ ญาตะกา ปิยา มะมัง
......................................สุริโย จันทิมา ราชา.................คุณะวันตา นะราปิ จะ
อีกทั้งอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ทั้งบิดา มารดา และหมู่ญาติ
ตลอดถึงผู้เป็นที่รักทั้งสิ้นของเรา ทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเจ้าแผ่นดิน และผู้ทรงคุณงามความดีทั้งหลายทั้งหมด

......................................พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ..........โลกะปาลา จะ เทวะตา
อีกทั้งพรหมและหมู่มารทั้งหลาย และพระอินทร์จอมราชาแห่งสวรรค์ ท้าวโลกบาลทั้ง ๔ และเทวดาทั้งปวง

......................................ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ............มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
พระยายมราชและหมู่คนผู้เป็นมิตร คนผู้วางตัวเป็นกลาง และผู้จองเวรทั้งหลาย

......................................สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ.............ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
และสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นสุขโดยทั่วกันเถิด อนึ่ง ขอผลบุญทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญแล้ว

......................................สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ................ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ
จงดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่านที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้เข้าถึงซึ่งความสุข

......................................อิมินา ปุญญะกัมเมนะ..............อิมินา อุททิเสนะ จะ
ด้วยผลบุญที่เราได้กระทำแล้ว และด้วยผลบุญที่เราได้ตั้งใจให้ส่วนบุญนี้

......................................ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ...............ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
จงเป็นกำลังให้เราตัดตัณหาอุปาทานได้ขาดโดยฉับพลันเถิด

......................................เย สันตาเน หินา ธัมมา.............ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
......................................นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ.............ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
ขอให้ความชั่วทั้งหลายในสันดานของเรา จงพินาศฉิบหายไปในกาลทุกเมื่อ จนตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพาน และทุกภพทุกชาติที่เกิด

......................................อุชุจิตตัง สะติปัญญา...............สัลเลโข วิริยัมหินา
ขอให้มีจิตซื่อตรงมั่นคงตั้งมั่นในธรรม มีสติปัญญาแหลมคม มีความเพียรแก่กล้า สามารถขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปได้

......................................มารา ละภันตุ โนกาสัง..............กาตุญจะ วิริเยสุ เม
ขอหมู่มารจงอย่าได้มีโอกาสเพื่อทำลายการบำเพ็ญเพียรของเราเลย

......................................พุทธาทิปะวะโร นาโถ...............ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุด พระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด ไม่มีประมาณ

......................................นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ.............สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
ตลอดถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ก็เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเรา

......................................เตโสตตะมานุภาเวนะ................มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ
ด้วยอำนาจอันสูงสุดของพระรัตนตรัย ขอมารทั้งหลาย จงอย่าได้มีโอกาสทำลายเราตลอดไป เทอญ ฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:08
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #23  
เก่า 22-02-2017, 23:30
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ ตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพาน

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า เทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด

และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:14
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #24  
เก่า 05-06-2017, 13:22
มัคคนายก's Avatar
มัคคนายก มัคคนายก is offline
ผู้นำทาง - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
ข้อความ: 1,151
ได้ให้อนุโมทนา: 513
ได้รับอนุโมทนา 50,432 ครั้ง ใน 1,733 โพสต์
มัคคนายก has disabled reputation
Default

คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระอริยสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นายกระรอก : 01-07-2017 เมื่อ 18:17
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มัคคนายก ในข้อความที่เขียนด้านบน
แกงส้ม (28-01-2018), ธัชคมน์ (04-11-2018), นายกระรอก (01-07-2017), เพ็ญ๙๕๙ (20-02-2019), สุธรรม (05-06-2017)
ตอบ

ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:42ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว