กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สะพานบุญ

Notices

สะพานบุญ สำหรับงานบอกบุญของเว็บวัดท่าขนุนเท่านั้น

ตอบ
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #1861  
เก่า 23-05-2020, 06:04
ภูธดา ภูธดา is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2020
ข้อความ: 5
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 132 ครั้ง ใน 5 โพสต์
ภูธดา is on a distinguished road
Default

ลำดับจอง ๘๓๖ ภูธดา แจ้งโอนทาง Google Form ไปเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๗.๓๖ น. ยังไม่ได้ถูกปรับปรุงข้อมูลในตารางครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 34 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ภูธดา ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1862  
เก่า 23-05-2020, 08:23
จันทร์ส่องหล้า's Avatar
จันทร์ส่องหล้า จันทร์ส่องหล้า is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Feb 2020
ข้อความ: 5
ได้ให้อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา 188 ครั้ง ใน 7 โพสต์
จันทร์ส่องหล้า is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๒๕๙
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๑๐ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๕,๑๐๐.๐๙ บาท วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๘ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง นางสาวดวงจันทร์ อ้วนโพธิ์กลาง เลขที่ ๕๒๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๖๔ ๙๑๙ ๖๔๔๒
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 36 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ จันทร์ส่องหล้า ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1863  
เก่า 23-05-2020, 11:35
ระพีพันธ์'s Avatar
ระพีพันธ์ ระพีพันธ์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Dec 2011
สถานที่: nakhonnayok
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 12
ได้รับอนุโมทนา 569 ครั้ง ใน 14 โพสต์
ระพีพันธ์ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๘๓๗
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๒ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๙๕.๕๐ บาท วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๕ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง นายระพีพันธ์ มั่นเหมาะ หมู่บ้าน เดอะพราว ระเบาะไผ่ ๔๕๖/๔๔ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๔๘๕๙๒๘๘
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 37 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ระพีพันธ์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1864  
เก่า 23-05-2020, 14:23
ปิดทองหลังพระ ปิดทองหลังพระ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Aug 2010
ข้อความ: 5
ได้ให้อนุโมทนา: 44
ได้รับอนุโมทนา 210 ครั้ง ใน 6 โพสต์
ปิดทองหลังพระ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๒๐๙
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล (ฉลองอายุ ๖๐ ปีพระครูวิลาศกาญจนธรรม) จำนวน ๒ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๗๙.๙๙ บาท
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๑๔ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง
คุณปุญญาภา พรพิบูลย์
๑ /๑๓ ซอย ๑๕ ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๔-๒๒๕๕๔๖๘
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 35 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ปิดทองหลังพระ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1865  
เก่า 23-05-2020, 16:58
ลูกแก้วจักรพรรดิ ลูกแก้วจักรพรรดิ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Sep 2018
ข้อความ: 6
ได้ให้อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา 198 ครั้ง ใน 9 โพสต์
ลูกแก้วจักรพรรดิ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๕๓๓
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล (ฉลองอายุ ๖๐ ปีพระครูวิลาศกาญจนธรรม) จำนวน ๒ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๕๐.๙๙ บาท
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๑๓ น.
และโอนเพิ่มจำนวน ๒๐.๙๙ บาท
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๑๗ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง
นายพงศกร รัตนคช
๑๙/๕๓ หมู่๑ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๖๓-๕๒๓๕๔๖๑
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 34 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ลูกแก้วจักรพรรดิ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1866  
เก่า 23-05-2020, 17:16
ปพน ปพน is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Sep 2010
ข้อความ: 7
ได้ให้อนุโมทนา: 44
ได้รับอนุโมทนา 2,555 ครั้ง ใน 84 โพสต์
ปพน is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๖๙๘
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๑ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๕๖๙.๘๐ บาท วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๒๘ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง - นายประดิษฐ์ ชลสุวรรณ บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล เลขที่ ๘๙ อาคารสุรินทร์ ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
- โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๖๑๙๕๑๙
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 35 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ปพน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1867  
เก่า 23-05-2020, 21:28
กบตรัง's Avatar
กบตรัง กบตรัง is offline
ผู้สนับสนุนเว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 50
ได้ให้อนุโมทนา: 51,453
ได้รับอนุโมทนา 9,380 ครั้ง ใน 264 โพสต์
กบตรัง is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๔๙๕
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๕ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๗,๖๐๒ บาท วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๒๒ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง - นายศรีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ๘๔/๖ ซ.๘ ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
- โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๒๙๙๖๕๙
__________________
นิพพาน
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 33 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ กบตรัง ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1868  
เก่า 24-05-2020, 07:01
นายอั๋น๑๑๐ นายอั๋น๑๑๐ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 22
ได้รับอนุโมทนา 482 ครั้ง ใน 11 โพสต์
นายอั๋น๑๑๐ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๙๘๐
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๕ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๗,๖๐๐.๗๗ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๔๘ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง - นายชโลทร วรากุลวิทย์ บริษัท ยูซี รอย จำกัด ๕๕/๙๐-๙๑ โครงการซิตี้คอนเน็คกัลปพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
- โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๖๓๖๙๙๙
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 31 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ นายอั๋น๑๑๐ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1869  
เก่า 24-05-2020, 09:56
อ๊อดชลบุรี อ๊อดชลบุรี is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Feb 2015
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 3
ได้รับอนุโมทนา 1,203 ครั้ง ใน 39 โพสต์
อ๊อดชลบุรี is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๖๔๕
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๒ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๐๗๐.๓๔ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๔ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง - นายสุวัชรชัย ทองแสวง ๔๙/๑๘ ม.๙ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
- โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๑๔๕๑๗๖
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 30 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ อ๊อดชลบุรี ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1870  
เก่า 24-05-2020, 10:13
ลุงต้อย ลุงต้อย is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2010
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 11,275
ได้รับอนุโมทนา 1,309 ครั้ง ใน 47 โพสต์
ลุงต้อย is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๕๖๙
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๑ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๔ น. (ผิดพลาดโอนไม่ครบ)
- โอนเงินเพิ่มจำนวน ๖๐๐.๐๐ บาท วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๔๔ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
กรุณาส่ง
คุณสมชาย ทองคำ
๘๖ ลาดพร้าว ๑๐๑ ซอย ๔๘ (ซอย ๑ บ่อปลา)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐
โทร. ๐๘๑-๘๐๖-๓๓๐๗
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 32 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ลุงต้อย ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1871  
เก่า 24-05-2020, 12:27
นิลุบล๑๕๒๖ นิลุบล๑๕๒๖ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2020
ข้อความ: 3
ได้ให้อนุโมทนา: 6
ได้รับอนุโมทนา 124 ครั้ง ใน 7 โพสต์
นิลุบล๑๕๒๖ is on a distinguished road
Default

ลำดับการจองที่ ๘๐๗ แจ้งโอนทาง Google From เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โอนเมื่อเวลา ๒๐.๑๙ น. จำนวน ๑ องค์ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๕๙.๑๕ บาท หลังจากที่โอนก็แจ้งใน Google From ในวันนั้นเลย แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งในตารางว่าจ่ายแล้ว จึงกรอกข้อมูลใน Google From ใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ในตารางก็ยังไม่มีการเปลี่ยนสถานะว่าจ่ายแล้วในตาราง รบกวนด้วยคะ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 30 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ นิลุบล๑๕๒๖ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1872  
เก่า 24-05-2020, 13:36
คนไม่มีสิทธิ์ คนไม่มีสิทธิ์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2020
ข้อความ: 10
ได้ให้อนุโมทนา: 1,991
ได้รับอนุโมทนา 285 ครั้ง ใน 10 โพสต์
คนไม่มีสิทธิ์ is on a distinguished road
Default

-ลำดับการจองที่ ๔๕๒
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๑๐ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๕,๑๐๗.๘๙ บาท
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๒๖ น.

- ขอรับทางไปรษณีย์
กรุณาส่ง
คุณกัณฑ์อเนก เอี้ยวสุวรรณ
๙๕ หมู่ ๑๑ ต.หัวโพ
อ.บางแพ
จ.ราชบุรี
๗๐๑๖๐
โทร. ๐๙๕-๙๓๙-๔๗๘๙
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ คนไม่มีสิทธิ์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1873  
เก่า 24-05-2020, 20:16
คนไกลบ้าน คนไกลบ้าน is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Sep 2010
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 58
ได้รับอนุโมทนา 1,393 ครั้ง ใน 45 โพสต์
คนไกลบ้าน is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๖๖๑ (คนไกลบ้าน)
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล (ฉลองอายุ ๖๐ ปีพระครูวิลาศกาญจนธรรม) จำนวน ๑๐ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑๕,๒๒๒.๒๒ บาท
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๔๕ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง นายจีรศาสตร์ สายยศ ๑๒๓/๓๕ หมู่ ๒ หมู่บ้านเอ็ชเอ็มซี ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๖๗๖๖๔๘
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ คนไกลบ้าน ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1874  
เก่า 24-05-2020, 22:24
พุทรา พุทรา is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Nov 2014
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 194
ได้รับอนุโมทนา 1,108 ครั้ง ใน 43 โพสต์
พุทรา is on a distinguished road
Default

-ลำดับการจองที่ ๑๐๕๖
-จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๒ องค์
-โอนเงินแล้วจำนวน ๓๐๗๐.๐๒ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๑๓ น.
-ขอรับทางไปรษณีย์
-กรุณาส่ง นายสยาม รุ่งเรืองกาญจน์ ๘/๒๖๐ ซ.พหลโยธิน ๓๗ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๙๑๑๙๒๒๘
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 26 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ พุทรา ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1875  
เก่า 24-05-2020, 23:42
ปอย ปอย is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2020
ข้อความ: 2
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 99 ครั้ง ใน 4 โพสต์
ปอย is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๓๘๑
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล (ฉลองอายุ ๖๐ ปีพระครูวิลาศกาญจนธรรม) จำนวน ๓ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๔๕๗๐.๙๘ บาท
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๑๙ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง
คุณคิมห์รฏา ไชยวัฒนานนท์
๙๐/๒๐๔ หมู่บ้าน Plex(เพล็กซ์) บางนา หมู่ที่ ๑๕ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๙๕๓๘๙๗
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ปอย ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1876  
เก่า 25-05-2020, 07:45
เจ้าจันทร์ เจ้าจันทร์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2015
ข้อความ: 2
ได้ให้อนุโมทนา: 299
ได้รับอนุโมทนา 93 ครั้ง ใน 4 โพสต์
เจ้าจันทร์ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๓๖๐
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๒ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๓,๒๗๐.๐๑ บาท วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๒ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์
- กรุณาส่ง นางจารุนันท์ นาคะพงศ์ ๙๘/๑๗๒ หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๓๒๒๑๖๙
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 26 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ เจ้าจันทร์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1877  
เก่า 25-05-2020, 10:48
พัดศรี พัดศรี is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Mar 2020
ข้อความ: 5
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 166 ครั้ง ใน 6 โพสต์
พัดศรี is on a distinguished road
Default

ลำดับการจองที่ ๕๐๙ แจ้งโอนทาง Google From เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โอนเมื่อเวลา ๑๐.๔๐ น. จำนวน ๑ องค์ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๕๐.๒๕ บาท หลังจากที่โอนก็แจ้งใน Google From ในวันนั้นเลย แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งในตารางว่าจ่ายแล้ว จึงกรอกข้อมูลใน Google From ใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ในตารางก็ยังไม่มีการเปลี่ยนสถานะว่าจ่ายแล้วในตาราง รบกวนด้วยครับ
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ พัดศรี ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1878  
เก่า 25-05-2020, 12:39
กบแง้มกะลา กบแง้มกะลา is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 3
ได้ให้อนุโมทนา: 3,479
ได้รับอนุโมทนา 1,587 ครั้ง ใน 60 โพสต์
กบแง้มกะลา is on a distinguished road
Default

ลำดับการจองที่ ๑๐๔๙ แจ้งโอนทาง Google From เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โอนเมื่อเวลา ๑๕.๔๑ น. จำนวน ๓ องค์ เป็นเงินจำนวน ๔,๕๗๐.๖๕ บาท หลังจากที่โอนก็แจ้งใน Google From ในวันนั้นเลย แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งในตารางว่าจ่ายแล้ว รบกวนด้วยครับ
__________________
"ขึ้นชื่อว่าทำไม เมื่อไรก็ทุกข์แล้ว"
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 22 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ กบแง้มกะลา ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1879  
เก่า 25-05-2020, 13:04
กิตติสัณห์ กิตติสัณห์ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Apr 2014
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 311 ครั้ง ใน 12 โพสต์
กิตติสัณห์ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๗๒๒
- จองบูชาเหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๑ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๑,๕๕๐.๐๕ บาท วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๕๔ น.
- ขอรับทางไปรษณีย์ - กรุณาส่ง - กิตติสัณห์ ประกอบสินนุกูล เลขที่ ๓๐๓๓/๔๒ ลุมพินีเซ็นเตอร์อาคารจี ซ.ลาดพร้าว ๑๑๑ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๖๑-๙๒๔๔๒๙๒
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ กิตติสัณห์ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #1880  
เก่า 25-05-2020, 14:06
มะละกอ มะละกอ is offline
สมาชิก - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Oct 2010
ข้อความ: 4
ได้ให้อนุโมทนา: 82
ได้รับอนุโมทนา 4,078 ครั้ง ใน 194 โพสต์
มะละกอ is on a distinguished road
Default

- ลำดับการจองที่ ๒๒
- จองบูชารายการที่ ๑ เหรียญสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเขียวเหล็กไหล จำนวน ๔ องค์
- โอนเงินแล้วจำนวน ๖,๐๐๐.๓๗ บาท วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๔ น.
- ขอรับที่บ้านเติมบุญ - อัญชลี เสือประสงค์
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 19 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ มะละกอ ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 4 คน ( เป็นสมาชิก 3 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
ธนยศ, พระนิพพาน, หยกเขียว
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:37ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว