กระดานสนทนาวัดท่าขนุน

กลับไป   กระดานสนทนาวัดท่าขนุน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน

Notices

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดท่าขนุน สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดเท่านั้น

กระทู้ถูกปิด
 
คำสั่งเพิ่มเติม
  #21  
เก่า 01-01-2012, 15:48
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๑. ทุน คุณสุเกษ วัฒนะโชติ โดย พระสมุห์ศราวุธ ฐานิสฺสโร

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑๕,๐๐๐ บาท

๒๑.๒๒ เพิ่มทุน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๒๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๒๔ เพิ่มทุน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๒๕ เพิ่มทุน วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๒๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๒๗ เพิ่มทุน วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๒๘ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๒๙ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๓๐ เพิ่มทุน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๑.๓๑ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 14-05-2020 เมื่อ 05:19
สมาชิก 92 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #22  
เก่า 01-01-2012, 15:50
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๒. ทุน คุณสวัสดิ์ - คุณชูจิตร ศิริจานุกุล โดย คุณณัฐฐา - คุณนีรชา ศิริจานุกุล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๘,๙๑๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 02:58
สมาชิก 94 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #23  
เก่า 01-01-2012, 15:51
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๓. ทุน นายคิงกัง - นางมุ่ยเฮียง แซ่แต้ โดย ครอบครัวตากวิริยะนันท์

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๖๔,๘๖๐ บาท

๒๓.๑๐๙ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๑๐ เพิ่มทุน วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๑๑ เพิ่มทุน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐๐ บาท
๒๓.๑๑๒ เพิ่มทุน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๑๔ เพิ่มทุน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๑๕ เพิ่มทุน วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๐ บาท
๒๓.๑๑๖ เพิ่มทุน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๑๗ เพิ่มทุน วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๑๘ เพิ่มทุน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๑๙ เพิ่มทุน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๒๐ เพิ่มทุน วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๓.๑๒๑ เพิ่มทุน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-03-2020 เมื่อ 19:59
สมาชิก 96 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #24  
เก่า 01-01-2012, 15:53
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๔. ทุน คณะบึงลับแล โดย ชาวคณะบึงลับแลและกัลยาณมิตร

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 03:00
สมาชิก 94 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #25  
เก่า 01-01-2012, 15:54
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๕. ทุน คุณกิจพัฒน์-คุณอุไร-คุณจิตรัตน์ ศรีสุโข โดย คุณกิจพัฒน์-คุณอุไร-คุณจิตรัตน์ ศรีสุโข

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑๕,๑๐๐ บาท

๒๕.๑๑ เพิ่มทุน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ บาท
๒๕.๑๒ เพิ่มทุน วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ บาท
๒๕.๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 14-05-2020 เมื่อ 05:21
สมาชิก 94 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #26  
เก่า 01-01-2012, 15:55
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๖. ทุน นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล โดย ร.ท.หญิงรมณีย์ นุตกุล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑๗,๕๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 03:01
สมาชิก 94 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #27  
เก่า 01-01-2012, 15:57
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๗. ทุน ครอบครัวหยกอุบล ขอนแก่น โดย นางสาวพัชรีภรณ์ หยกอุบล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๕๖,๑๖๐ บาท

๒๗.๑๐๒ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๐๓ เพิ่มทุน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๐๔ เพิ่มทุน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๐๕ เพิ่มทุน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๐๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๐๗ เพิ่มทุน วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๐๘ เพิ่มทุน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๐๙ เพิ่มทุน วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๑๐ เพิ่มทุน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๑๑ เพิ่มทุน วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๑๒ เพิ่มทุน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๑๔ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๑๕ เพิ่มทุน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๑๖ เพิ่มทุน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๗.๑๑๗ เพิ่มทุน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 14-05-2020 เมื่อ 05:25
สมาชิก 93 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #28  
เก่า 01-01-2012, 15:58
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๘. ทุน คุณจรัญ - คุณอมรา ประภักรางกูล โดย คุณพงศธร ประภักรางกูล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑๕,๑๒๐ บาท

๒๘.๑๐ เพิ่มทุน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๘.๑๑ เพิ่มทุน วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒๘.๑๒ เพิ่มทุน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒๘.๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 05-04-2020 เมื่อ 15:44
สมาชิก 91 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #29  
เก่า 01-01-2012, 15:59
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๒๙. ทุน ท่านปู่ - ท่านย่า โดย คุณวิชธวัช อักษรกิตติ์

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๓๘,๒๒๐ บาท

๒๙.๑๐๗ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๐๘ เพิ่มทุน วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๐๙ เพิ่มทุน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐๐ บาท
๒๙.๑๑๐ เพิ่มทุน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๑๑ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐๐ บาท
๒๙.๑๑๒ เพิ่มทุน วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐๐ บาท
๒๙.๑๑๔ เพิ่มทุน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๑๕ เพิ่มทุน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๑๖ เพิ่มทุน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๑๗ เพิ่มทุน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๑๘ เพิ่มทุน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๑๙ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๒๙.๑๒๐ เพิ่มทุน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 07-03-2020 เมื่อ 20:03
สมาชิก 94 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #30  
เก่า 01-01-2012, 16:00
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๐. ทุน เด็กชายธีรเดช สินไชย โดย เด็กชายธีรเดช สินไชย

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑๐๗,๐๐๐ บาท

๓๐.๑๐๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๐๗ เพิ่มทุน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๐๘ เพิ่มทุน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๐๙ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๐ เพิ่มทุน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๑ เพิ่มทุน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๒ เพิ่มทุน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๓ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๔ เพิ่มทุน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๕ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๖ เพิ่มทุน วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๗ เพิ่มทุน วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๘ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๑๙ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๒๐ เพิ่มทุน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๓๐.๑๒๑ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 14-05-2020 เมื่อ 14:25
สมาชิก 100 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #31  
เก่า 01-01-2012, 16:01
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๑. ทุน นายเศวตชัย สิรินทวัฒน์ โดย นายเศวตชัย สิรินทวัฒน์

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๒,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 03:04
สมาชิก 95 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #32  
เก่า 01-01-2012, 16:02
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๒. ทุน ใบบุญเพื่อพระพุทธศาสนา โดย ด.ช. ธีร์ธะวัชช์ ดรุนัยธร และครอบครัวรังษีบวรกุล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๓๓,๙๗๐ บาท

๓๒.๘๒ เพิ่มทุน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๒.๘๓ เพิ่มทุน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๒.๘๔ เพิ่มทุน วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๒.๘๕ เพิ่มทุน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๒.๘๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๒.๘๗ เพิ่มทุน วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๒.๘๘ เพิ่มทุน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๒.๘๙ เพิ่มทุน วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ บาท
๓๒.๙๐ เพิ่มทุน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 05-10-2019 เมื่อ 17:38
สมาชิก 98 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #33  
เก่า 01-01-2012, 16:04
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๓. ทุน คุณพ่อบุญมี - คุณแม่ดวงจันทร์ เพื่อนรักษ์ โดย คุณรัตน์ เพื่อนรักษ์และครอบครัว

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๓,๕๕๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 03:05
สมาชิก 99 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #34  
เก่า 01-01-2012, 16:05
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๔. ทุน บุณณดา เสมอมิตรและครอบครัว โดย คุณบุณณดา เสมอมิตร

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 03:05
สมาชิก 97 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #35  
เก่า 01-01-2012, 16:06
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๕. ทุน กุคำอู โดย คุณปิยะ กุคำอู

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๖,๗๐๐ บาท

๓๕.๒๑ เพิ่มทุน วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๒๒ เพิ่มทุน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๒๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๒๔ เพิ่มทุน วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๒๕ เพิ่มทุน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๒๖ เพิ่มทุน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๒๗ เพิ่มทุน วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๒๘ เพิ่มทุน วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๒๙ เพิ่มทุน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๓๐ เพิ่มทุน วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๓๑ เพิ่มทุน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๓๒ เพิ่มทุน วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๓๓ เพิ่มทุน วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๓๔ เพิ่มทุน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๓๕ เพิ่มทุน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ บาท
๓๕.๓๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 14-05-2020 เมื่อ 05:07
สมาชิก 96 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #36  
เก่า 01-01-2012, 16:08
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๖. ทุน คุณกิจศิริ รมยศิริไทยและครอบครัว โดย คุณกิจศิริ รมยศิริไทย

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 03:06
สมาชิก 96 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #37  
เก่า 01-01-2012, 16:09
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๗. ทุน คุณแม่จุฑารัตน์ วงศ์คำจันทร์ โดย คุณวีณาวุธ ยังสุขเกษมและครอบครัว

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๒๔,๔๐๐ บาท

๓๗.๘๐ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๘๑ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๘๒ เพิ่มทุน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๘๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๘๔ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๘๕ เพิ่มทุน วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๘๖ เพิ่มทุน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๘๗ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๘๘ เพิ่มทุน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๘๙ เพิ่มทุน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๙๐ เพิ่มทุน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๙๑ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๙๒ เพิ่มทุน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท
๓๗.๙๓ เพิ่มทุน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-03-2020 เมื่อ 07:26
สมาชิก 95 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #38  
เก่า 01-01-2012, 16:10
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๘. ทุน นายหฤษฎ์ ศรุตพงศภัคและนางสาวปิยภรณ์ แซ่โก โดย นายหฤษฎ์ ศรุตพงศภัค

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 03:07
สมาชิก 98 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #39  
เก่า 01-01-2012, 16:11
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๓๙. ทุน ทริปเบิลเอ(AAA) โดย พนักงานบริษัท Asia Asset Advisory

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๑๔,๒๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 03:07
สมาชิก 100 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
  #40  
เก่า 01-01-2012, 16:12
สุธรรม's Avatar
สุธรรม สุธรรม is offline
ผู้ตรวจการณ์เว็บวัดท่าขนุน - ยืนยันตัวตนแล้ว
 
วันที่สมัคร: Jun 2009
ข้อความ: 2,897
ได้ให้อนุโมทนา: 164,751
ได้รับอนุโมทนา 709,110 ครั้ง ใน 10,173 โพสต์
สุธรรม is on a distinguished road
Default

๔๐. ทุน ปิดทองหลังพระ โดย ครอบครัวคุณสุภาวดี ขันธิกุล

สรุปยอดกองทุน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ = ๖๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สุธรรม : 06-01-2019 เมื่อ 03:07
สมาชิก 100 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ สุธรรม ในข้อความที่เขียนด้านบน
แสดง/ซ่อน รายชื่อผู้อนุโมทนา
กระทู้ถูกปิด


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is งดใช้

Forum Jump


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:48ค้นหาในเว็บวัดท่าขนุน

เว็บวัดท่าขนุน Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
ความคิดเห็นส่วนตัวทุก ๆ ข้อความในเว็บบอร์ดนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของข้อความ ไม่อนุญาตให้คัดลอกออกไปเผยแพร่ นอกจากจะได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว